Związek Harcerstwa PolskiegoPobieranie 183.06 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar183.06 Kb.

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dn. 15.II.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.1/76

4. Hufce

4.4. Zwolnienia w komisjach kształcenia i stopni instruktorskich

Na wniosek komend hufców zwalniam dotychczasowe składy komisji kształcenia i stopni instruktorskich w hufcach: Jędrzejów, Miechów, Ostrowiec, Starachowice, Włoszczowa.


4.7. Mianowania w Komisjach kształcenia i stopni instruktorskich

Na wniosek komend hufców mianuję komisje kształcenia i stopni instruktorskich w następujących składach:Hufiec Bieliny:

Przewodnicząca - hm. Maria Myśliwiec

Sekretarz - phm. Ewa Ponikowska

Członkowie: - Halina Czaruch

- hm. Zofia Saletra

- hm.PL Marian SaletraHufiec Bodzentyn:

Przewodniczący - hm. Witold Comber

Sekretarz - hm. Janina Kopeć

Członek - hm. Wiesława PałysiewiczHufiec Jędrzejów im. Mikołaja Reja:

Przewodnicząca - hm. Irena Luboń

Sekretarz - hm. Halina Mularczyk

Członek - hm. Anna FietkiewiczHufiec Miechów im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej:

Przewodniczący - hm. Jan Dutkieiwcz

Sekretarz - pwd. Maria Zdrodowska

Członkowie: - hm. Maria Dudek

- pwd. Zygmunt Murdza
Hufiec Ostrowiec im. J. Krasickiego:

Przewodnicząca - hm. Zofia Nowakowska

Sekretarz - hm. Wiesław Wieżel

Członkowie: - hm. Teresa Lewińska

- hm. Ireneusz mroczek

- hm.PL Wojciech Starzyński

- hm. Jolanta Tokarska

- hm. Zofia Zajdak


Hufiec Piekoszów:

Przewodnicząca - hm. Kazimiera Traskiewicz

Sekretarz - hm. Helena Dąbrowa

Członkowie: - phm. Elżbieta Koks Hochel

- phm. Halina Musiał
Hufiec Raków:

Przewodnicząca - pwd. Elżbieta Skuza

Sekretarz - phm. Ryszard Molenda

Członek - pwd. Maria GrabolaHufiec Sędziszów:

Przewodnicząca - phm. Celina Kuncewicz

Sekretarz - hm. Jadwiga Jagło

Członek - phm. Zdzisław Górnikiewicz


Hufiec Słupia Nowa:

Przewodnicząca - phm. Teodora Klefas

Sekretarz - pwd. Lucyna Danielewska

Członek - phm. Władysław Kita


Hufiec Starachowice im. Stanisława Staszica:

Przewodnicząca - hm. Władysława Wojciechowska

Sekretarz - hm. Zbigniew Lewiński

Członkowie: - hm. Zofia Bargiełowska

- hm.PL Stefan Derlatka

- phm. Krystyna Serek


Hufiec Waśniów:

Przewodniczący - hm. Wacław Kwiecień

Sekretarz - hm. Janina Snarska

Członek - phm. Maria Wójcik


Hufiec Włoszczowa:

Przewodniczący - hm. Kazimierz Wroński

Sekretarz - pwd. Antoni Jurek

Członkowie: - hm.PL Rajmund Groszek

- phm. Irena Kwietniewska

- hm. Maria Mysior


C Z U W A J !
hm. Jerzy Osmólski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dn. 15.03.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.2/76

6. Mianowania instruktorów

6.1. Przyznanie stopnia harcmistrza

Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi przyznaję stopień harcmistrza następującym Druhnom i Druhom:Hufiec Kielce:

phm. Barbara Barwicka

phm. Jarosław Barwicki

phm. Maria Jelińska

]phm. Zofia Sadowska

Phm. Witold Smaga

Phm. Barbara Ziomek
Hufiec Raków:

phm. Małgorzata Orłowska


Hufiec Starachowice im. Stanisława Staszica:

phm. Jadwiga Tota


6.2. Przyznanie stopnia podharcmistrza

Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi przyznaję stopień podharcmistrza następującym Druhnom i Druhom:Hufiec Raków:

pwd. Matylda Kozłowska

pwd. Elżbieta Skuza

pwd. Teresa Zaremba


Podaję do wiadomości, że Komisja Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Hufca Kielce przyznała stopień podharcmistrza następującym Druhnom i Druhom:

pwd. Małgorzata Dąbrowska pwd. Andrzej Pela

pwd. Karol Fijałkowski pwd. Małgorzata Pietrow

pwd. Julian Jaworz pwd. Barbara Pawłowicz

pwd. Danuta Jaroszyńska pwd. Krystyna Rutkowska

pwd. Marek Jach pwd. Zofia Stolarska

pwd. Krzysztof Kolasiński pwd. Jarosław Parliński

pwd. Urszula Kołda pwd. Jarosław Stępień

pwd. Michał Mazur pwd. Aleksandra Sonik

pwd. Maria Mikołajewicz pwd. Bogdan Strzałkowski

pwd. Andrzej Panek pwd. Włodzimierz Szaldiński

pwd. Agnieszka Osiecka pwd. Danuta Świt

pwd. Jolanta Tylska
6.3. Przyznanie stopnia przewodnika

Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi przyznaję stopień przewodnika następującym Druhnom i Druhom:


Komenda Chorągwi

org. Jan Podgórski


Hufiec Raków:

org. Jadwiga Sabat


6.4. Przyznanie stopnia przewodnika

Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi przyznaję stopień organizatora następującym Druhnom i Druhom z Gminnego Związku Drużyn w Sitkówce – Nowinach:

Wanda Kowalczyk

Marek Leśniak

Małgorzata Oszust

Elżbieta Posłowska


C Z U W A J !
hm. Jerzy Osmólski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce, dn. 10.04.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.3/76
4. Hufce i Gminne Związku Drużyn

4.2. Zwolnienia i mianowania komendantów hufców i komendantów GZD

Przyjmuję do wiadomości i zatwierdzam decyzje Kręgu Instruktorskiego Gminnego Związku Drużyn w Nagłowicach w sprawie zwolnienia z funkcji komendanta GZD pwd. Jana Gromadę na jego własną prośbę. Jednocześnie składam Druhowi podziękowania za dotychczasowa pracę na funkcji komendanta GZD oraz życzę dalszych osiągnięć w działalności zawodowej i społecznej na rzecz młodzieży.


4.5. Mianowania komendantów hufców i komendantów GZD

Na wniosek komend hufców i komend gminnych związków drużyn Mianuję komisje kształcenia i stopni instruktorskich w następujących składach:Hufiec Łopuszno

Przewodniczący – hm. Michał Górski

Sekretarz – hm. Antoni Wychowaniec

Członkowie: - pwd. Stanisław Bujak

- phm. Halina Karlińska

- pwd. Grażyna Matuszewska


Gminny Związek Drużyn Samsonów

Przewodniczący – phm. Elżbieta Strzelec

Sekretarz – hm. Regina Bracha

Członkowie: - hm. Celina Lisowska

- phm. Halina Papier
Gminny Związek Drużyn Stępocice

Przewodniczący – pwd. Alina Wójcik

Sekretarz – pwd. Danuta Zachariasz

Członkowie: - pwd. Stanisława Ćmakowska


5. Komenda Chorągwi

5.2. Zwolnienia w Komendzie Chorągwi

Przyjmuję rezygnację i zwalniam z funkcji Pilota Chorągwi Jana Religę.


5.3. Mianowania w Komendzie Chorągwi

Mianuję hm. Roberta Obarskiego Pilotem Chorągwi.


6. Mianowania instruktorów

6.2. Przyznanie stopnia podharcmistrza

Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi przyznaję stopień podharcmistrza dh pwd. Tomaszowi Walaskowi z Hufca Kielce


7. Nagrody, wyróżnienia, pochwały

- Składam serdeczne podziękowania hm. Juliuszowi Hroudzie komendantowi Hufca Skarżysko oraz instruktorom Komendy Hufca Skarżysko za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu sejmiku kierowników klubów wiedzy społeczno – politycznej z Chorągwi Kieleckiej.


CZUWAJ !

hm. Jerzy Osmólski
Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 20.05.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.4/76
4.7. Mianowania w Komisjach Kształcenia i Stopni Instruktorskich

Na wniosek komend hufców i komend gminnych związków drużyn mianuje komisje kształcenia i stopni instruktorskich w następujących składach:Hufiec Kazimierza Wielka

 1. Przewodniczący – hm. Andrzej Bienias

 2. Sekretarz – hm. Alicja Wieczorek

 3. Członkowie – phm. Rudolfa Rębacz

– pwd. Zenona Falęcka

– pwd. Stanisława Gołgyś


Hufiec Chęciny

1. Przewodniczący – phm. Teodora Fryt

2. Sekretarz – phm. Bogusława Łocik

3. Członkowie – org. Tadeusz Stec

– phm. Stefan Wojtyna

– phm. Maria Krzywda

– phm. Wacława Bochenek

– phm. Alina Kuraś


Hufiec Pawłów

1. Przewodniczący – hm. Andrzej Bienias

2. Sekretarz – hm. Alicja Wieczorek


 1. Członkowie – phm. Rudolfa Rębacz

– pwd. Zenona Falęcka
Hufiec Skarżysko - Kościelne

1. Przewodniczący – hm. Bogusława Węgłowska

2. Sekretarz – phm. Henryka Kawalec

3.Członkowie – phm. Stefania Zielińska


GZD Sitkówka Nowiny

1. Przewodniczący – phm. Maria Pyrek

2. Sekretarz – hm. Teresa Kucharczyk


 1. Członkowie – phm. Władysława Dudek

– phm. Barbara Opala
GZD Złota

1. Przewodniczący – phm. Władysława Gil

2. Sekretarz – hm. Janina Czapla


 1. Członkowie – Danuta Oziębłowska


5.3.Mianowania w Komendzie Chorągwi

Mianuję społecznych instruktorów Komendy Chorągwi z przydziałem do Wydziału Kształcenia:

- phm. Barbara Mikrut

- hm. Cecylia Mazur

- pwd. Jan Podgórski

- phm. Elżbieta Hanusz


6. Mianowania instruktorów

6.1. Przyznanie stopnia harcmistrza

Komenda Chorągwi 1. phm. Barbara Mikrut                2. phm. Cecylia Mazur                   3. phm. Maria Zieńczyk                               

Hufiec Radoszyce 1. phm. Zdzisława Makieła       

Hufiec Raków 1.phm. Ryszard Molenda

Hufiec Końskie 1. phm. Elżbieta Plech    

Hufiec Stąporków

 1. phm. Mieczysław Prześlakowski

Hufiec Starachowice 1. phm. Zofia Smolińska          

Hufiec Skarżysko phm. Magdalena Rotter phm. Danuta Hrouda               

phm. Barbara Książek               phm. Jolanta Mazur phm. Jolanta Mitręga               phm. Wojciech Rudnicki          phm. Janina Plaska                    phm. Irena JabłońskaHufiec Książ Wielki phm. Andrzej Woda            

Przyznanie stopnia podharcmistrza

GZD Radoszyce   pwd. Bogdan Kałusiński     

KH Bodzentyn

pwd. Teresa Staniewska

Hufiec Miechów

pwd. Urszula Pieniążek

pwd. Barbara Stefańska

pwd. Elżbieta Knop

pwd. Wiesław Gągotek

pwd. Anna Górczyńska

pwd. Emili Szafran

pwd. Maria Zdrodowska


GZD Brzezie

pwd. Aleksandra Kuzdrzał


Przyznanie stopnia przewodnika

GZD Działoszyce

org. Piotr MarkiewiczGZD Brzezie

org. Maria Panek

org. Tadeusz Studnik
Przyznanie stopnia organizatora

GZD Złota

dh Maria Gondek

dh Stanisław Kamiński
GZD Kije

dh Alicja Dzierżyk

dh Helena Wójcik

dh Halina Zyguła


Jerzy Osmólski hm.

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 15.06.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.5/76
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.3/76 z dn. 1 marca 1976r.
6. Chorągwie:

6.1. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości, ze wybrane przez konferencje sprawozdawczo – wyborcze Chorągwi ZHP – rady Chorągwi i komisje rewizyjne chorągwi – wyłoniły ze swych składów zespół członków prezydium rad i komend chorągwi ZHP oraz prezydiow komisji rewizyjnych chorągwi ZHP:


Chorągiew Kielecka

Prezydium Rady Chorągwi:

hm. Stanisław Adamczak

hm. Barbara Borowiec

hm. Elżbieta Korycka

hm. Irena Kałwa

hm.PL Genowefa Kwiecień

hm. Ryszard Mazur

hm.PL Ludmiła Mazurkiewicz

hm. Henryka Moćko

hm. Jerzy Ostolski

hm. Marian Surma

hm. Anna Żurowicz


Komenda Chorągwi

hm. Stanisław Adamczak

hm. Irena Kałwa

hm. Ryszard Mazur

hm. Henryka Moćko

hm. Jerzy Osmólski


Prezydium Komisji Rewizyjnej Chorągwi

hm. Stanisław Kurcman – przewodniczący

hm. Jan Dutkiewicz - z-ca przewodniczącego

hm. Jan Dziuk – z-ca przewodniczącego

hm. Alojzy Sobura – sekretarz

hm. Bogdan Żelazny – członek


Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.4/76 z dn. 10 kwietnia 1976 r.
6.7. Mianowania w Komisjach Stopni Instruktorskich

Podaje do wiadomości i zatwierdzam sklad osobowy komisji stopni instruktorskich:

- przewodniczący – hm. Ryszard Mazur

- sekretarz – hm. Jadwiga Mikrut

- członkowie – hm. Halina Barchan

– hm.PL Wacław Bielobradek

– hm. Maria Cegielska

– hm. Anna Kateusz

– hm. Alojzy Sobura
5. Mianowania Chorągwi

5.3. Mianowania w Komendzie Chorągwi

Mianuję hm. Jadwigę Mikrut Komendantem I turnusu Chorągwianej Akcji Kształceniowej drużynowych HSPS w Niestachowie. Mianuję hm. Wiesława Stępnia Komendantem II turnusu Chorągwianej Akcji Kształceniowej drużynowych HSPS w Niestachowie.

Mianuję hm. Annę Kateusz Komendantem I turnusu zgrupowania obozów w ramach Akcji „Ciekoty – 74”.

Mianuję hm. Andrzeja Rembalskiego Komendantem II turnusu zgrupowania obozów w ramach Akcji „Ciekoty – 74”.

Mianuję Komendantem grupy kieleckiej na III Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej hm. Juliusza Hroudę.

Mianuję hm. Marię Cegielską – Komendantem Chorągwianego obozu „Nieprzetartego Szlaku”.

Mianuję hm. Marka Chylińskiego – Komendantem I turnusu obozu organizowanego w ramach Operacji „Bieszczady – 40”.

Mianuję hm. Stanisława Adamczaka – Komendantem II turnusu obozu organizowanego w ramach Operacji „Bieszczady – 40”.


7. Nagrody, wyróżnienia, pochwały.

Składam serdeczne podziękowanie zuchom, harcerzom i instruktorom za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie XII Alertu Naczelnika ZHP „Olimpijski Start” w Chorągwi Kieleckiej.

Dziękuję członkom Komendy, Komendantom tras, instruktorom obsługi XVIII Świętokrzyskiego Rajdu Harcerskiego „Tropami bohatera” organizowanego przez Komendę Hufca w Starachowicach za włożony wysiłek w sprawne przeprowadzenie imprezy.
C Z U W A J !
hm. Jerzy Osmólski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 23.VIII.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.6/76
Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP L.7/76 z dn. 1.VII.76r.

10.2. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości, że decyzją Głównej Kwatery ZHP Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” zostali odznaczeni:


Chorągiew Kielecka

Kazimierz Gul


7. Nagrody, wyróżnienia, pochwały:

Udzielam pochwały za wzorowe przeprowadzenie poszczególnych form akcji letniej następującym dh i dh:

hm. Jadwidze Mikrut i hm. Wiesławowi Stepniowi – komendantom I i II turnusu Akcji Kształceniowej drużynowych HSPS
hm. Annie Kateusz i h. Andrzejowi Rembalskiemu komendantom I i II turnusu Akcji „ciekowy – 74”
hm. Marii Cegielskiej komendantce chorągwianego obozu „Nieprzetartego Szlaku”

hm. Markowi Chylińskiemu i hm. Stanisławowi Adamczakowi – komendantom I i II turnusu obozów w ramach Operacji „Bieszczady–40”


dh hm. Juliuszowi Hroudzie – komendantowi ekipy kieleckiej na 3 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach „Kielce ‘76”
Składam podziękowanie pozostałym członkom kadry wymienionych akcji za wzorowe ich przeprowadzenie.
Dziękuję kierownictwu Pociągu Przyjaźni do NRD za duży wkład pracy w przygotowanie i przebiegu Harcerskiego Pociągu Przyjaźni.
Dziękuję również Komendantom Gminnych Związków Drużyn i Hufców: w Bodzentynie, Nowej Słupi, Imielnie, Rakowie, Stopnicy, Szydłowie, Gnojnie, Nowym Korczynie, Morawicy, Pierzchnicy, Nowinach, Brodach Iłżeckich, Wąchocku, Koszycach, Skalbmierzu za zorganizowanie i właściwe przeprowadzenie po raz pierwszy samodzielnych obozów stałych i wędrownych.
Dziękuję kadrze stanicy Chorągwianej Nieobozowej Akcji Letniej za właściwe kierowanie placówką.

Podaję do wiadomości, że w wyniku współzawodnictwa hufców i GZD w Nieobozowej Akcji Letniej I miejsce i puchar Komendanta Chorągwi otrzymuje Komenda Hufca Kunów. Wszystkim instruktorom hufca gratuluję wyróżnienia.


Dziękuję Komendantom Hufców i GZD wszystkim instruktorom i sojusznikom, kadrze obozów, stanic, kolonii za sprawne przeprowadzenie akcji letniej obozowej i nieobozowej w Chorągwi Kieleckiej.
8. Kary, nagany, upomnienia.

Udzielam nagany dh hm. Andrzejowi Woda – komendantowi obozu Hufca Miechów – Książ stacjonującego w Leszczynach w ramach akcji „Ciekoty- 74” za pozostawienie nieporządku i zdewastowanie terenu miejsca obozowania.


hm. Jerzy Osmólski


Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 24.IX.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.7/76
Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP z dn. 15.VII.76r.
Drużyny i szczepy, które po raz trzeci uzyskują tytuł „Sztandarowej”

- 7 DH im. S. Żeromskiego przy SP w Cudzynowicach,

- 6 DH im. M. Konopnickiej przy SP w Głuchowie,

- 52 DH im. S. Żeromskiego przy SP w Nowej Słupi,

- 16 DH im. Rodziny Nalazków przy SP Nr 9 w Starachowicach
Drużyny i szczepy, które tytuł „Sztandarowej” otrzymują po raz drugi

- 162 DH im. ST. Staszica przy SP w Kostomłotach,

- 24 DH im. M. Kopernika przy SP Nr 12 w Starachowicach,

- 167 DH HSPS im. A. Mickiewicza przy II LO w Skarżysku.


Drużyny i szczepy, które tytuł „Sztandarowej” otrzymują po raz pierwszy

- 52 DH im. S. Żeromskiego przy SP w Brzezinkach,

- 9 DH im. L. Wawrzyńskiej przy SP w Dołach Biskupich,

- 3 DH im. E. Orzeszkowej przy SP w Janikowie,

- 7 DH im. Dr Anki przy SP w Nietulisku,

- 7 DH im. S. Żeromskiego przy SP w Ociesękach,

- 9 DH HSPS przy I LO im. ST. Staszica w Ostrowcu,

- 83 DH HSPS im. mjr Sucharskiego przy SZH w Ostrowcu.


Składam serdeczne podziękowanie i gratulacje drużynom, szczepowym i tym wszystkim, którzy opieka i pomocą przyczynili się do sukcesu wymienionych drużyn.
4. Hufce i Gminne Związki Drużyn

W związku decyzją władz administracyjnych – rozporządze-niem Ministra Administracji nr 142 z dn. 11.06.76 r. w uzgodnieniu z Główna Kwaterą ZHP ulegają rozwiązaniu niżej podane jednostki ZHP.

KH Brzezie, KH Skarżysko Kościelne.

GZD – Gacki, Niekłań, Oksa, Odrowąż, Pałecznica, Słupia Konecka, Szewna, Wielgus, Kołaczkowice, Stępocice, Suków, Smyków, Ruda Maleniecka.

W związku z powyższym zwalniam z funkcji komendantów wymienionych jednostek następujących dh. dh:

1. hm. Krystyna Żelazna – Brzezie

2. hm. Bogusława Węglowska – Skarżysko Kościelne

3. hm. Barbara Szymańska – Gacki

4. hm. Zofia Kot – Kołaczkowice

5. hm. Zofia Mularczyk – Odrowąż

6. pwd. Halina Nawrot

7. Krystyna Gągor – Pałecznica

8. Aleksandra Kot – Ruda Maleniecka

9. Edward Gągorowski – Słupia Konecka

10. pwd. Marek Sipika – Smyków

11. hm. Helena Zielińska – Stępocice

12. phm. Marian Krogulec – Smyków

13. hm. Zofia Baran – Szewna

14. Stanisław Jachna – Wielgus
Dziękuję dh dh za kierowanie hufcami i Gminnymi Związkami Drużyn życzę dalszych osiągnięć w pracy organizacji oraz w prqcy społecznej i zawodowej.
6. Mianowania instruktorów

6.1. Przyznanie stopnia harcmistrza

Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich Komendy Chorągwi przyznaję harcmistrza następującym dh dh:Komenda Chorągwi

 1. phm. Halina Banaś

 2. phm. Anna Połowniak

 3. phm. Władysław Szlefarski

 4. phm. Waldemar Szkatuła


Hufiec Starachowice

 1. phm. Bogumiła Tomczyńska

 2. phm. Teresa Sieroń

 3. phm. Stanisława Żelazko


Hufiec Masłów

phm. Władysław Majcherczyk


Hufiec Kielce

Phm. Edmund Fuchs


6.2. Przyznanie stopnia podharcmistrza

1. pwd. Teresa Wojda – KH Chęciny

2. pwd. Alfreda Wójcik – GZD Łagów

3. pwd. Barbara Serwata – GZD Łagów

4. pwd. Krystyna Barańska – GZD Łagów

5. pwd. Elżbieta Sańpruch – KH Masłów

6. pwd. Józefa Rybczyńska – KH Starachowice

7. pwd. Janina Drożdż – KH Starachowice

8. pwd. Władysław Miller – KH Starachowice

9. pwd. Teresa Kwietniewska – KH Wąchock

10. pwd. Władysława Sołtysiak – KH Wąchock

11. pwd. Anna Sadowska - KH Masłów

12. pwd. Wiesława Palus – KH Masłów

13. pwd. Janina Tyrał – KH Masłów


6.3. Przyznanie stopnia przewodnika

1. org. Ryszard Ziętal – KH Chęciny

2. org. Ryszard Żegadło – KH Chęciny

3. org. Tadeusz Stec – KH Chęciny

4. org. Jadwiga Kasprzak – KH Chęciny

5. org. Mirosław Rylski – KH Chęciny

6. org. Zdzisława Wandroczko – GZD Miedziana Góra

7. org. Krystyna Jóźwiak – KH Starachowice

8. org. Barbara Pawlik – KH Starachowice

9. org. Jadwiga Lis – KH Starachowice

10. org. Jan gruszka – KH Chęciny

11. org. Stanisław Gołąb – KH Chęciny


6.4. Przyznanie stopnia organizatora

dh Barbara Zapała – GZD Miedziana Góra

dh Barbara Lis – GZD Miedziana Góra

dh Regina Zapała – GZD Miedziana Góra

dh Maria Zapała – GZD Miedziana Góra
hm. Jerzy Osmólski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 15.XI.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.8/76
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.6/76 z dn. 22.VII.1976 r.
Harcmistrzami Polski Ludowej zostali mianowani:

hm. Małgorzata Dachowska

hm. Jan Dutkiewicz

hm. Jan Łasiński

hm. Mieczysław Matynia

hm. Jerzy Muzyka

hm. Jan Robak

hm. Danuta Rembalska

hm. Andrzej Rembalski

hm. Henryka Krawczyk

hm. Wilhelmina Szafirska
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L.10/76

Decyzją Głównej Kwatery ZHP Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” odznaczeni zostali: 1. Marian Tamioła

 2. Eugeniusz Wójcik


3. Zarządzenia stale obowiązujące

Na wniosek Komendy Chorągwi zatwierdzam regulamin dyplomu „Zasłużony dla harcerstwa Kielecczyzny”.


4. Hufca i Gminne Związki Drużyn
4.2. Zwolnienia komendantów

Przyjmuję do wiadomości i zatwierdzam decyzję Rady Hufców i GZD o zwolnieniu z funkcji komendantów następujących dh dh:

Chęciny – dh Teodora Fryt

Chmielnik – dh Wiesława Smurzyńska

Daleszyce – dh Barbara Zielińska

Krasocin – dh Danuta Mikołajczyk

Masłów – dh Eugenia Stolarczyk

Charsznica – dh Maria Duda

Kije – dh Danuta Ptak

Kozłów – dh Józefa Bartuś

Michałów – dh Janina Domagała

Mniów – dh Danuta Wojak

Opatowiec – Stanisława Gwiazda

Słaboszów – dh Halina Schab

Słupia Jędrzejowska – dh Wiesława Szarek

Strawczyn – dh Janina Durlej

Wiślica – dh Andrzej Matusik
4.5. Mianowania komendantów hufców i GZD
Chęciny – dh Tadeusz Stec

Chmielnik – dh Anna Dubeltowicz

Daleszyce – dh Marian Krogulec

Krasocin – dh Antoni Szczepański

Masłów – dh Józef Sadowski

Charsznica – dh Maria Sobala

Kije – dh Czesław Doroz

Kozłów – dh Teresa Sito

Michałów – dh Marian Nowak

Mniów – dh Henryka Bartosik

Opatowiec – Zofia Kałucka

Słaboszów – dh Stanisław Dobrzański

Słupia Jędrzejowska – dh Helena Banach

Strawczyn – dh Elżbieta Tomczyk

Wiślica – dh Anna Gocyk
6. Mianowania instruktorów
6.1. Przyznanie stopnia harcmistrza

Na wniosek Kształcenia i Stopni Komendy Chorągwi przyznaję stopień harcmistrza następującym dh dh: 1. phm. Krystyna Zięba – KH Pawłów

 2. phm. Julita Adamiec – KH Pawłów

 3. phm. Jerzy Zakrzewski – KH Kielce

 4. phm. Tadeusz Mulczyński – KH Kielce

 5. phm. Zofia Chwaścińska – KH Radoszyce

 6. phm. Krystyna Borowiec – KH Pawłów


6.2. Przyznanie stopnia podharcmistrza

1. pwd. Leokadia Żłobecka – KH Pawłów

2. pwd. Maria Grunt – KH Pawłów

3. pwd. Grażyna Dygas – KH Pawłów

4. pwd. Regina Grelewska – KH Pawłów

5. pwd. Anna ..leja – KH Pawłów

6. pwd. Anna Koprowska – KH Pawłów

7. pwd. Aleksandra Kuzdrzał – KH Pawłów

8. pwd. Anna Grabda – KH Raków

9. pwd. Władysław Bielasiński – KH Miechów

10. pwd. Roman Żebro – KH Miechów

11. pwd. Jan Rodata – GZD Solec Zdrój

12. pwd. Anna Kamińska – KH Miechów

13. pwd. Wiesława Płoska KH Miechów

14. pwd. Zenon Skorek – KH Starachowice

15. pwd. Danuta Wkorkiewicz – KH Daleszyce

16. pwd. Adam Siejka – KH Kielce

17. pwd. Stefan Kalinowski – KH Kielce

18. pwd. Marek Poszowski – KH Kielce

19. pwd. Henryka Rybka – KH Kielce

20. pwd. Wiesława Szkaradowska – KH Kielce

21. pwd. Lesław Hebda – KH Kielce


6.3. Przyznanie stopnia przewodnika

1. org. Maria Oleśkiewicz – KH Łouszno

2. org. Adela Hajduk – KH Łopuszno

3. org. Zofia Kwiatkowska – KH Łopuszno

4. org. Elżbieta Zawadzka – GZD Sitkówka

5. org. Stanisława Stefańczyk – KH Łopuszno

6. org. Natalia Klimczak – KH Łopuszno

7. org. Elżbieta Sarnecka – KH Łopuszno
 1. Nagrody, wyróżnienia, pochwały

Za współpracę i duży wkład w rozwój organizacji harcerskiej na Kielecczyźnie przyznaje dyplom „ZASŁUŻONY DLA HARCERSTWA KIELECCZYZNY” dla następujących instytucji i jednostek ZHP:

 1. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach

 2. Redakcja „Echa Dnia” w Kielcach

 3. Komenda Hufca ZHP Kielce

 4. Komenda Hufca ZHP Busko – Zdrój

 5. Komenda Hufca ZHP Jędrzejów

 6. Komenda Hufca ZHP Kazimierza Wielka

 7. Komenda Hufca ZHP Końskie

 8. Komenda Hufca ZHP Ostrowiec

 9. Komenda Hufca ZHP Skarżysko

 10. Komenda Hufca ZHP Starachowice

 11. Komenda Hufca ZHP Włoszczowa


hm. Jerzy Osmólski

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 27.XII.1976 r.

Komendant Chorągwi Kieleckiej
Rozkaz L.9/76
Z okazji Nowego Roku 1977 wiele pomyślności i sukcesów w realizacji programu Związku, w życiu osobistym i pracy zawodowej życzę wszystkim instruktorom, zuchom, harcerzom i sojusznikom harcerstwa kielecczyzny.
4. Hufce

4.2. Zwolnienia komendantów

Przyjmuję do wiadomości i zatwierdzam decyzję Rady Hufca we Włoszczowe z dn. 1.XII. w sprawie zwolnienia z funkcji komendanta hufca hm. Joanny Kubas.


4.5. Mianowania komendantów

Przyjmuję do wiadomości i zatwierdzam decyzję Rady Hufca we Włoszczowe z dn. 1.XII. o wyborze na funkcję komendanta hufca hm. Anny Piątkiewicz.


6. Mianowania instruktorów

6.1. Na wniosek Komisji Kształcenia i Stopni Komendy Chorągwi przyznaję stopień harcmistrza.

1. phm. Maria Bednarska – KH Bodzechów

2. phm. Stanisława Saja – KH Bodzechów

3. phm. Władysława Kędzierska – KH Bodzechów

4. phm. Maria Baka – KH Bodzechów

5. phm. Władysław Ćwik – KH Bodzechów

6. phm. Irena Madetko – KH Bodzechów

7. phm. Zofia Budzeń – KH Bodzechów

8. phm. Zofia Wróblewska – KH Bodzechów


6.2. Stopień podharcmistrza

1. pwd. Kazimiera Góralska – KH Bodzechów

2. pwd. Zbigniew Dębicki – KH Bodzechów

3. pwd. Maria Rolecka – KH Bodzechów


7. Nagrody, wyróżnienia, pochwały.

Za długoletnia współpracę i pomoc dla Chorągwi Kieleckiej przyznaję dyplom „Zasłużony dla Harcerstwa Kielecczyzny” dla Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.
hm. Jerzy Osmólski

Pobieranie 183.06 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna