Zdarzenie gospodarcze a operacja gospodarczaPobieranie 9.54 Kb.
Data10.11.2017
Rozmiar9.54 Kb.

ZDARZENIE GOSPODARCZE A OPERACJA GOSPODARCZA

Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Stanowi tak art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości i oznacza, że zdarzenie gospodarcze jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza i może obejmować kilka operacji gospodarczych.

Przykładowo sprzedaż towaru jest zdarzeniem gospodarczym, które obejmuje następujące operacje gospodarcze: rozchód towaru z magazynu, powstanie należności, powstanie zobowiązania z tytułu VAT.

Zdarzenie gospodarcze może również obejmować jedną operację gospodarczą (np. pobranie gotówki z banku).

Do ksiąg rachunkowych należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie. Przy czym podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Wynika to z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości i oznacza, że to właśnie operacje gospodarcze udokumentowane odpowiednimi dowodami, są księgowane (wprowadzane, w postaci zapisu, do ksiąg rachunkowych).

Operacja gospodarcza to udokumentowany proces (zdarzenie), który powoduje zmiany w majątku jednostki (ma wpływ na zmiany stanów aktywów i/lub pasywów), w związku z czym wymaga zaksięgowania. Przykładem operacji gospodarczej może być: zakup materiałów, otrzymanie należności, zapłata zobowiązania.

Natomiast zdarzenia, które nie powodują zmian w bilansie nie stanowią operacji gospodarczych i nie wymagają zaksięgowania (np. zawarcie z pracownikiem umowy o pracę, otrzymanie zamówienia, złożenie zamówienia, uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym).ZADANIE

Określ, czy mamy do czynienia ze zdarzeniem gospodarczym czy operacją gospodarczą

Otrzymanie zamówienia od klienta

Zakup materiałów

Otrzymanie przelewu z banku z tytułu zaciągnięcie kredytu

Wykorzystanie przyznanej linii kredytowej w rachunku bieżącym

Przekazanie wyrobów gotowych z produkcji na magazyn

Złomowanie zepsutej maszyny produkcyjnej

Uzyskanie w banku linii kredytowej w rachunku bieżącym

Podpisanie umowy o pracę z pracownikiem

Spłacenie zobowiązaniaOtrzymanie zapłaty od dostawcy

Złożenie zamówienia przez spółkę na dostawę materiałów

Wpłata dywidendy dla akcjonariuszy

Pobieranie 9.54 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu