Zarz¥dzanie produkcj¥ Kwidzyn 1998 rPobieranie 226.97 Kb.
Strona1/2
Data25.10.2017
Rozmiar226.97 Kb.
  1   2

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ


 1. Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

 2. Zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji.

 3. Planowanie produktu – cykl życia produktu.

 4. Podział procesu produkcyjnego.

 5. Strategia wejścia – wyjścia.

 6. Priorytety konkurencyjne.

 7. Planowanie procesu produkcji – płaszczyzny procesu planowania produkcji.

 8. Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji (tpp)

 9. Konstrukcyjne przygotowanie produkcji.

 10. Technologiczne przygotowanie produkcji.

 11. Organizacyjne przygotowanie produkcji.

 12. Komórki realizujące techniczne przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie.

 13. Techniczne przygotowanie produkcji w przemysłowych aparaturach.

 14. Norma zużycia materiałów.

 15. Norma czasu pracy i jej struktura.

 16. Metody pomiaru czasu pracy.

 17. Metody ustalania normy czasu pracy.

 18. Technologiczność konstrukcji.

 19. Wybór wariantu konstrukcyjno – technicznego w tpp.

 20. Środki techniczne służące do realizacji procesów produkcji.

 21. Organizacja produkcji i organizacja pracy.

 22. Podział procesu produkcyjnego.

 23. Operacja technologiczna.

 24. Następstwa ogólnego i szczegółowego podziału procesu produkcyjnego.

 25. Proces produkcyjny wyrobu i proces produkcyjny w komórce produkcyjnej.

 26. Pracochłonność i stanowiskochłonność produkcji (wyrobu)

 27. Cykl produkcyjny.

 28. Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej.

 29. Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji.

 30. Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

 31. Cykl produkcyjny wyrobów złożonych (cyklogram)

 32. Zapasy w przedsiębiorstwie i ich rodzaje.

 33. Struktura zapasów produkcji w toku.

 34. Pojęcie i klasyfikacja typów produkcji.

 35. Produkcja jednostkowa.

 36. Produkcja masowa.

 37. Kryteria wyodrębniania typów produkcji.

 38. Formy organizacji przebiegów produkcji.

 39. Specjalizacja techniczna komórek produkcyjnych.

 40. Specjalizacja przemysłowa komórek produkcyjnych.

 41. Zasady budowy struktury produkcyjno – administracyjnej.

 42. Gniazdo produkcyjne.

 43. Produkcja potokowa (linia potokowa) i jej odmiany.

 44. Organizacja stanowiska roboczego.

 45. Jakość produkcji.

 46. Jakość typu i jakość wykonania.

 47. Czynniki wysokiej jakości.

 48. Sposoby zapewniania wysokiej jakości produkcji.

 49. Zdolność produkcyjna zakładu przemysłowego.

Literatura:

Durlik I “Inżynieria zarządzania” AMP Katowice 1993 r.

Lis S. “Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją” WPW Warszawa 1976 r. Cz.1,2,

Stosowane fragmenty podręczników “Ekonomia i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego” w szczególności S.Sudola i pod red. J.Wojewnika.

Haffer M. Maruszczak M. Popławski W. “Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego” UMK Toruń 1981 r.
Ad. 1 Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.
Proces produkcji – uporządkowany ciąg działań w wyniku którego otrzymuje się w danej organizacji wyroby, bądź usługi. Do procesu produkcyjnego zalicza się wszystkie czynności począwszy od pobrania z magazynu surowców i materiałów a skończywszy na przekazaniu do magazynu gotowych produktów finalnych. Jest to jeden z punktów widzenia procesu produkcyjnego – z punktu widzenia pb. Można spojrzeć na to nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale również z punktu widzenia produkcji wyrobu finalnego.

Jaka jest relacja?

Często w pb realizuje się proces produkcyjny, który jest fragmentem procesu produkcyjnego całego wyrobu. Istnieje wiele rodzajów przemysłowych procesów produkcyjnych:

wydobywnicze procesy produkcyjne

przetwórcze procesy produkcyjne.

Wydobywnicze polegają na wydobywaniu rozmaitych kopalin np. węgla, ropy. Tę klasę procesów produkcyjnych można dalej w zależności od skrupulatności dzielić:

odkrywkowe (węgiel brunatny)

głębinowe (kopalnia soli).


Przetwórcze rozkładają się na dwie grupy procesów:

 • obróbczo – montażowe

 • aparaturowe

Obróbczo – montażowe:

obróbcze – polegają na formułowaniu i nadawaniu kształtu i właściwości obrabianym materiałom poprzez obróbkę mechaniczną – krojenie, skrawanie, toczenie, wiercenie szlifowanie i dłutowanie, obróbkę plastyczną – formowanie kształtu bryły poprzez działanie nacisków i uderzeń – kucie, walcowanie, obróbkę cieplną – uzyskiwanie pożądanych właściwości przerabianych materiałów i surowców za pomocą zabiegów cieplnych – lutowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, obróbkę powierzchniową – malowanie, srebrzenie, złocenie.

Generalnie procesy te dotyczą jednego obrabianego produktu.

montażowe – polegają na łączeniu dwóch lub większej liczby elementów czy podzespołów.
Aparaturowe:

Polegają na powodowaniu przemian w materiałach i surowcach poddawanych oddziaływaniu procesów chemicznych w:

stosowanej aparaturze – utlenianie, filtrowanie, krystalizowanie,

stosownych warunkach – nie wymagają stosownej aparatury – dojrzewanie (sery).


Ad. 2 Zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji.
1.Decyzje dotyczące przyszłej struktury firmy:

 1. plany produktowe: jakie produkty i usługi powinny być wytwarzane?

 2. przyjęte priorytety: czy od innych producentów będziemy się wyróżniać kosztami, jakością produkcji czy elastycznością?

 3. nastawienie strategiczne: czy będziemy organizować zasoby wg kryterium produktu czy wg kryterium procesu?

 4. zarządzanie jakością: czy celem produkcyjnym w zakresie jakości będzie największa niezawodność czy najwyższa jakość produktu?

2. Decyzje projektowe: 1. planowanie procesu: jakie typy procesu powinny być wykorzystane do produkcji naszych wyrobów?

 2. zarządzanie siłą roboczą: jak powinno się znajdować, kształcić i motywować pracowników?

 3. nowe technologie: czy należy procesy wytwórcze automatyzować i w jakim zakresie?

 4. zdolności wytwórcze: jaka jest uzasadniona zdolność produkcyjna i jaki poziom elastyczności naszego aparatu produkcyjnego można odczytać?

 5. gospodarka konserwatywno – remontowa: jak wiele można wydać na utrzymanie sprawności

 6. wyposażenia i elastyczności produkcji?

 7. rozplanowanie: jak powinno być rozmieszczone wyposażenie?

3. Decyzje operacyjne: 1. gospodarka materiałowa: kto powinien być dostawcą? Jak powinno się doceniać dostawcę?

 2. plan produkcji i zatrudnienia: jaki powinien być spływ produkcji i zatrudnienie?

 3. rodzaj spływu produkcji: czy powinno się wytwarzać “na magazyn” czy na bieżąco?

 4. zapasy materiałowe: jaki powinien być niezbędny poziom zapasów materiałowych? Jaki powinien być kontrolowany?

 5. opracowanie harmonogramu produkcji:

 6. kontrolowanie jakości: w jaki sposób osiągnąć zakładane cele jakości?


Ad. 3. Planowanie produktu – cykl życia produktu.
Decyzje dotyczące przyszłej pozycji firmy dotyczą między innymi planowania produktu oraz priorytetu konkurencyjności. Wszystkie decyzje powinny być podporządkowane pewnej ogólnej wizji działania firmy, gdzie punktem wyjścia jest uświadomienie sobie w jakim sektorze, w jakim fragmencie rynku się znajdujemy. Wszystkie działania powinny być ukierunkowane na główną strategię działania firmy. Produkt musi być dostosowany do klienta i oznacza to, że cała technologia, struktura i technika musi być odpowiednio dobrana. Jakkolwiek planowanie produktu zajmuje pierwszoplanowe miejsce przy formułowaniu strategii ogólnej firmy to jest ona również logicznym punktem wyjścia do formułowania strategii produktywnej. Produkcję organizuje się pod produkt. Znając charakterystyki produkcji na pięć, dziesięć lat dopiero wtedy można organizować i planować produkcję. Intensywna konkurencja – szybki rynek technologiczny stanowią:

 • wyzwania dla tworzenia instytucjonalnej zdolności generowania nowych produktów zaspokajających potrzeby. Zakres problemów może być związany z tym faktem, w której fazie życia znajduje się ten produkt.


CYKL ŻYCIA WYROBU:
Pobieranie 226.97 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna