Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (lgd) –„Powiatu Świdwińskiego”Pobieranie 96.5 Kb.
Data04.06.2018
Rozmiar96.5 Kb.Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwemLokalnej Grupy Działania (LGD) –„Powiatu Świdwińskiego”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Termin składania wniosków:

23.11.2010 – 21.12.2010 roku


Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” ; ul Kołobrzeska 43;

78 – 300 Świdwin; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00;
Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na obowiązujących formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznik pt. „Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru”.Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.Limity środków dostępnych: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 174 179,25 zł.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 220 805,58 zł.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl  i Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” www.lgd-swidwin.org.plWykazy dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD są udostępnione na stronach: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie www.arimr.gov.pl Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.prow.wzp.pl  oraz, Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” www.lgd-swidwin.org.pl, do wglądu w Biurze LGD Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” , ul.Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin, w godz.8:00-15:00.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgd-swidwin.org.pl lub telefonicznie: 94 36 500 88.

Pobieranie 96.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna