Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowiePobieranie 2.66 Mb.
Strona4/31
Data24.02.2019
Rozmiar2.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31Lp.

Nr spec.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem
techn.

31

0.08.01.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cernento-

md.6.1
wo-oiaskowe] przy zjazdach
36.0

m

36.000
RAZEM

36.000

32

0.08.01.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej

md.6.1
przy chodniku i wejściach
286.0

m

286.000
RAZEM

286.000

7
0.09.00.00 ZIELEN DROGOWA


33

0.09.01.01

Humusowanie skarp i pasów zieleni z obsianiem przy grubości warstwy humusu

m2d.7
10 cm.(Plantowanie i humusowanie warstwą 10cm humusu wraz z obsianiem
mieszanką traw, humus z odzysku)
670.0

m2

670.000
RAZEM

670.000Lp.

Nr spec.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razemtechn.
1
0.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO


1.1
KANALIZACJA DESZCZOWA


1.1.
Roboty przygotowawcze i zakończeniowe

11 D.03.02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

kmd.1.
równinnym


1.1

I (poz.23+poz.24+poz.251/1 000

km

0.094RAZEM

0.094

2 D.03.02.01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm - demontaż de-

md.1.
molacyjny


1.1
Krotność = 0.523

m

23.000RAZEM

23.000

3 D.03.02.01

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe - demontaż

m3d.1.
demolacyjny


1.1
Krotność = 0.512

m3

12.000RAZEM

12.000

4 D.03.02.01

Roboty remontowe - cięcie pilą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm

md.1.
1.1

Ipoz.27*2

m

6.000RAZEM

6.000

5 D.03.02.01

Roboty remontowe - cięcie pilą nawierzchni betonowych niespękanych na gl. 6

md.1.
cm


1.1

22*2

m

44.000RAZEM

44.000

6 D.03.02.01

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie

m2d.1.
Krotność = 2


1.1

100z.27*0.75*1.5

m2

3.375RAZEM

3.375

7 D.03.02.01

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubo 12 cm

m2d.1.
1.1

22*2

m2

44.000RAZEM

44.000

8 D.03.02.01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

m2d.1.
1.1

poz.6

m2

3.375

100z.7

m2

44.000RAZEM

47.375

9 D.03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w

m3d.1.
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.


1.1
Krotność = 0.9poz.23*1.45*(1.3+0.2)

m3

166.605

poz.24*1.0*(1.0+0.2)

m3

18.600

poz.25*0.9*(0.8+0.2)

m3

2.070

poz.26*2.5*2.5*(1.3+0.2)

m3

28.125

ooz.27*1.5*1.5*(1.5+0.2i

m3

11.475RAZEM

226.875

10

D.03.02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-

m3d.1.
wych w gruntach suchych kat. I-II


1.1
Krotność = 0.1looz.s

m3

226.875RAZEM

226.875

11
D.03.02.01

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o glębok.do 3.0 m

m2d.1.
wypraskami w grunt.kat.III-IV wraz z rozbiór.


1.1
poz.23*1.5

m2

114.900

poz.26*2.5*2*1.5

m2

22.500

100z.27*1.5*2*1.7 ewoust beton. fi 500 mm>

m2

15.300RAZEM

152.700

12

D.03.02.01

Kanaly rurowe - podloża z materialów sypkich o grub.20 cm

m2d.1.
1.1
poz.23*1.45

m2

111.070

poz.24*1.0

m2

15.500

poz.25*0.9

m2

2.070

poz.26*2.5*2.5

m2

18.750

Ipoz.27*1.5*1.5

m2

6.750RAZEM

154.140Lp.

Nr spec.
Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem
techn.13 0.03.02.01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - calkowita wymiana gruntu

m3


d.l.


1.1
poz.23*1.45*1.0

m3

111.070


poz.24*1.0*1.0

m3

15.500


poz.25*0.9*0.6

m3

1.242


poz.26*2.5*2.5*1

m3

18.750


poz.27*1.5*1.5*1.6

m3

10.800


A (suma częściowa)---------------
m3

157.362


-poz.23*PoleKołaO(0.65)

m3

-25.405


-poz.24*PoleKołaO(0.2)

m3

-0.487


-poz.25*PoleKołaO(0.16)

m3

-0.046


-poz.26*PoleKołaO(1.3)*1m3

-3.980


-poz.26*PoleKołaO(0.65)*1.6

m3

-1.592


B (suma częściowa)---------------
m3

-31.510RAZEM

125.852

14 0.03.02.01

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.l-ll ubijakami mechanicznymi

m3


d.l.


1.1
poz.12*0.2
m3

30.828


looz.13A
m3

157.362RAZEM

188.190

15

0.03.02.01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-

m3


d.t.
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

1.1
Krotność = 14


looz.s
m3

226.875RAZEM

226.875

16

0.03.02.01

Koszty składowania gruzu oraz ziemi na wysypisku

t


d.l.


1.1
poz.2*(PoleKoIaO(0.65)-PoleKoIaO(0.5))*2.25

t

7.008

poz.3*2.25
t

27.000

poz.6*0.5*1.8
t

3.038

poz.7*0.5*2.25
t

49.500

looz.15*L6
t

363.000


RAZEM

449.546

17

0.03.02.01

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla P-4 do P-

szt.bud


d.l.
6; PP-3 do PP-4; PP-6 do PP-7

1.1
1
szt.bud

1.000


RAZEM

1.000

18

0.03.02.01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm

m


d.l.


1.1
6
m

6.000


RAZEM

6.000

19

0.03.02.01

Oczyszczenie istniejącego przepustów kd 550

m


d.l.


1.1
9
m

9.000


RAZEM

9.000

20

0.03.02.01

Konserwacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne klapy burzowej

szt


d.l.


1.1
1
szt

1.000


RAZEM

1.000

21

0.03.02.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5

m2


d.t.
cm (warstwa wiążąca)
1.1
poz.22
m2

55.464


RAZEM

55.464

22

0.03.02.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4

m2


d.l.
cm (warstwa ścieralna)
1.1
55.464
m2

55.464


RAZEM

55.464

1.1.
Roboty instalacyjne
2


23

0.03.02.01

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-

m


d.l.
mową o śr. 500 mm
1.2
41.1+35.5
m

76.600
Lp.

Nr spec.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem
techn.

RAZEM

76.600

24

0.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

md.1.
1.2


2.2+4+9.3

m

15.500
RAZEM

15.500

25

0.03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm

md.1.
1.2


2.3

m

2.300
RAZEM

2.300

26

0.03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o

stud.d.1.
głębok. 3m


1.2


3

stud.

3.000
RAZEM

3.000

27

0.03.02.01

Studzienki ściekowe boczne. uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez

szt.d.1.
syfonu


1.2


3

szt.

3.000
RAZEM

3.000

28

0.03.02.01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm

odc. -1d.1.prób.1.2


2

ode, -1

2.000

[orób.RAZEM

2.000

Pobieranie 2.66 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna