Zalecenia dotyczące eutanazji


Metody dopuszczalne w przypadku ryb nieprzytomnychPobieranie 1.49 Mb.
Strona7/18
Data27.10.2017
Rozmiar1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Metody dopuszczalne w przypadku ryb nieprzytomnychZniszczenie mózgu Metoda ta, dopuszczalna do eutanazji małych ryb, wykonywana jest przez wprowadzenie długiego, metalowego ostrza do czaszki pomiędzy oczami i poruszanie nim po­wo­dujące zniszczenie mózgu i bliższego końca rdzenia kręgowego. Metoda ta dopuszczalna jest wyłącznie do eutanazji zwierząt nie­przytomnych. Zniszczenie mózgu jest uważane za dopuszczalne, jeśli ze względu na rodzaj badań nie można zastosować metody chemicznej.
Dekapitacja Dekapitacja może być stosowana do eutanazji małych ryb, natomiast jest problematyczna w przypadku większych. Powinna być przeprowadzana w głębokim uśpieniu lub po ogłuszeniu, ponieważ istnieją wątpliwości dotyczące natychmiastowej utraty przytomności. Badania przeprowadzone na węgorzach wykazały funkcjonowanie mózgu przez 35 minut po dekapitacji (Verheijen i Flight 1995) i dlatego mózg powinien być natychmiast zniszczony. Metodę tę dopuszcza się wyjątkowo, gdy nie jest możliwe zastosowanie innej, z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń. Przerwanie rdzenia przez nacięcie grzbietu nie jest dopuszczalne, za wyjątkiem ryb pozbawionych uprzednio czucia (Flight i Verheijen 1993).
Skrwawienie Nie jest to dopuszczalna metoda eutanazji (za wyjątkiem ryb nieprzytomnych), ze względu na to, że jest zbyt powolna, i że nacięcie żyły jest trudne do wykonania.
  1. Metody niedopuszczalne do eutanazji rybUsunięcie z wody Wywołuje stres i cierpienie z powodu długiego czasu potrzebnego do uzyskania utraty przytomności. Schładzanie znacznie przedłuża ten czas. Jest to niedopuszczalna metoda eutanazji ryb (Kestin 1993, Kestin i wsp. 1991).
Zmiażdżenie całego ciała Uważane jest za nie­do­­puszczalną i niehumanitarną metodę eutanazji.
Porażenie prądem Metoda ta może być niebezpieczna dla osoby wykonującej zabieg, jeśli nie zastosuje się obwodów izolowanych.Tabela 2 Charakterystyka metod eutanazji ryb

Metoda

Szyb-kość

Skutecz-ność

Łatwość wykonania

Bezpie-czeństwo personelu

Ocena

estetyczna

Ocena

ogólna

(1-5)

Uwagi

MS-222

Benzokaina

Etomidat

Metomidat

Ogłuszenie
Maceracja

Chinaldyna


Pentobarbiton sodu

Przemieszcz-enie kręgów szyjnych


Halotan

++

++

++++

++
++

++
++

++


+

++

++

++++

+
++

++
++

++


+

++

++

++++

+
++

++
-

+


++

++

++

++++

++
++

+
+

++


++

++

++

++++

-
+


++
++

-


++

5

5

55

4
4


4

3
3


2

Dopuszczalna

Dopuszczalna

Dopuszczalna

Dopuszczalna

Śmierć należy potwierdzić

Tylko w przypadku ryb mniejszych niż 2cm długości

Trudna do uzyskania w Europie

Może być stosowany w przypadku dużych ryb, podanie dootrzewnowe


Niedopuszczalna w przypadku dużych ryb. Należy dokonać zniszczenia mózgu

Zaleca się stosowanie innych metod. Śmierć należy potwierdzić
Następujące metody mogą być stosowane wyłącznie w przypadku ryb nieprzytomnych: zniszczenie mózgu, dekapitacja i skrwawienie
Następujące metody uważa się za niedopuszczalne do uśmiercania ryb: usunięcie z wody, zmiażdżenie całego ciała, porażenie pradem, hipotermia, hipertermia, 2-fenoksyetanol, dwutlenek węgla, eter dietylowy, sekobarbital, amobarbital, uretan, wodzian chloralu, trzeciorzędowy alkohol amylowy, tribromoetanol, chlorobutanol, metylopentynol, pirydyny

Szybkość: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczność: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - nieskuteczna. Łatwość wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego przeszkolenia. Bezpieczeństwo personelu: ++ nie ma niebezpieczeństwa, + małe niebezpieczeństwo, - niebezpieczna. Wartość estetyczna: ++ do przyjęcia, + do przyjęcia przez większość osób, - nie do przyjęcia przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana


Ogłuszenie elektryczne nie jest skuteczne w przypadku wszystkich ryb (np. węgorzy) i stosowane pojedynczo nie zawsze prowadzi do uśmiercenia (większe ryby mogą pozostać tylko ogłuszone). Prąd zmienny powoduje skurcze mięśni szkieletowych, serca i gładkich oraz powoduje tężyczkę, ale nie uśpienie (Summerfelt i Smith 1990). Chociaż metoda ta jest stosowana w ośrodkach hodowli ryb, często w celu złowienia, w warunkach laboratoryjnych nie jest uważana za dopuszczalną metodą eutanazji.
Hipotermia (obniżanie temperatury) Włożenie ryb do zamrażarki lub do pokruszonego lodu przedłuża okres przytomności i nie zmniejsza zdolności odczuwania bólu. Z tego powodu nie dopuszcza się stosowania hipotermii jako metody eutanazji.
Hipertermia (podwyższanie temperatury) Ryby po wpuszczeniu do gorącej wody przyciskają pokrywy skrzelowe ściśle do ciała tworząc w ten sposób zapas tlenu, co przedłuża okres przytomności. Wrząca woda powoduje krańcowy ból. Z tych powodów metody tej nie powinno się stosować do uśmiercania żadnego z gatunków ryb.
2-Fenoksyetanol Jest używany głównie jako antybiotyk, ale ma również właściwości znieczulające. W celu uzyskania uśmiercenia potrzeba dużych dawek tego preparatu, a czas indukcji jest długi. Niektóre gatunki wykazują nadpobudliwość przed utratą przytomności. Nie dopuszcza się go do eutanazji ryb.  1. Pobieranie 1.49 Mb.

    Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna