Zalecenia dotyczące eutanazjiPobieranie 1.49 Mb.
Strona16/18
Data27.10.2017
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18Tabela 8 Charakterystyka metod eutanazji dużych ssaków
Metoda

Szyb-kość

Skutecz-ność

Łatwość wykona-nia

Bezpie-czeństwo personelu

Ocena estety-czna

Ocena ogólna (1-5)

Uwagi

Pentobarbiton sodu

Chinalbarbital

/nuperkaina
Strzał zablokowanym bolcem

Wolny pocisk

T-61
Porażenie prądem

Zastrzelenie


Ogłuszenie

Halotan, izofluran, enfluran

Dwutlenek węgla++
++

++

++++
++
++

++

++


++
++

++

++++
++
++

+

++


-
-

+

+-
+
-

-

+++


+
+

+

-+
-
-

+

+++


++
++

+

+++
-
-

+

++


5
5

5

54
4
2

2

21


Dopuszczalny w podaniu dożylnym. Skuteczny w przypadku koni. Podanie dożylne

Śmierć należy potwierdzić przez skrwawienie

Śmierć należy potwierdzić przez skrwawienie. Tylko na otwartej przestrzeni

Dopuszczalny w podaniu dożylnym

Stosować wyłącznie specjalistyczne urządzenia. Wymagane natychmiastowe skrwawienie

Tylko na otwartej przestrzeni i przez wyspecjalizowanego strzelca wyborowego

Wymagane natychmiastowe skrwawienie

Zalecane w przypadku jagniąt i koźlątTylko w przypadku świń w stężeniu >70%

Następujące metody mogą być stosowane wyłącznie w przypadku nieprzytomnych dużych ssaków: skrwawienie, wodzian chloralu, chlorek potasu
Następujące metody uważa się za niedopuszczalne do uśmiercania dużych ssaków: tlenek węgla, metoksyfluran, trichloroetylen, strychnina, nikotyna, siarczan magnezu, tiopentan sodu, chlorowodorek ketaminy i środki blokujące funkcje nerwowo-mięśniowe
Szybkość: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczność: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - nieskuteczna. Łatwość wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego przeszkolenia. Bezpieczeństwo personelu: ++ nie ma niebezpieczeństwa, + małe niebezpieczeństwo, - niebezpieczna. Wartość estetyczna: ++ do przyjęcia, + do przyjęcia przez większość osób, - nie do przyjęcia przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana


wymaganą objętość poprzez stosowanie dużych stężeń związku, ale trzeba sobie zdawać spra­wę, że powoduje to większe niebezpieczeństwo dla osoby wykonującej zabieg. Przed wstrzy­knięciem pentobarbitonu sodu należy uśpić zwierzęta, które są pobudzone lub pode­nerwowane.
Chinalbarbital/nuperkaina Taka swoista mieszanka powoduje szybką i humanitarną śmierć koni. Przygotowany preparat wstrzy­knąć dożylnie w czasie 5-8 sekund. W niektórych krajach składniki mieszanki są niedostępne.
T-61 Również T-61 jest skutecznym środkiem eutanazji dużych ssaków, ale tylko w powolnym podaniu dożylnym. Niezbędne może okazać się uprzednie uśpienie osobników, które są niespokojne lub podenerwowane.
Metody dopuszczalne w przypadku nieprzytomnych dużych ssaków
Skrwawienie Metoda ta może być stosowana tylko do uśmiercania nieprzytomnych dużych ssaków.
Wodzian chloralu Może być podawany dożylnie nieprzytomnym dużym ssakom pojedynczo lub w połączeniu z siarczanem magnezu i pentobarbitonem sodu.
Chlorek potasu Metoda ta może być stosowana tylko do uśmiercania nieprzy­tomnych dużych ssaków.
Metody niedopuszczalne do eutanazji dużych ssaków
Tlenek węgla Po zastosowaniu wysokiego stężenia tlenku węgla niektóre zwierzęta, włącznie ze świniami przejawiają oznaki silnego pobudzenia i wydają swoiste odgłosy, czasami jeszcze przed utratą przytomności. Środek ten jest niedopuszczalny do eutanazji.
Następujące środki również nie są dopuszczalne do eutanazji dużych ssaków: metoksyfluran, trichloroetylen, strychnina, nikotyna, siarczan magnezu, tiopentan sodu, chlorowodorek ketaminy, leki kuraropodobne i inne środki blokujące funkcje nerwowo-mięśniowe.
3.9 Naczelne
Personel zajmujący się zwierzętami naczelnymi powinien być specjalnie w tym celu przeszkolony. Zaleca się, gdy osobnik tego gatunku musi być uśmiercony, by zabiegu dokonała znana mu osoba, co zmniejsza jego stres i lęk. W przypadku eutanazji wszystkich większych zwierząt naczelnych, należy je uprzednio uśpić (np. ketaminą).

Zatrzymanie akcji serca i oddychania oraz brak odruchów mogą być uważane za właściwe wskaźniki zgonu.
Pobieranie 1.49 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna