Zalecenia dotyczące eutanazjiPobieranie 1.49 Mb.
Strona10/18
Data27.10.2017
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Metody fizyczneStrzał zablokowanym bolcem Metoda ta stosowana w warunkach laboratoryjnych jest względnie bezpieczna. Uważa się ją za dopuszczalną do eutanazji dużych gadów, ale powinna być przeprowadzana wyłącznie przez ekspertów, którzy wiedzą dokładnie, gdzie przyłożyć pistolet. Należy zapewnić właściwe trzymanie pistoletu oraz właściwy kaliber i długość naboju, dostosowane do danego gatunku. Aby zapewnić humanitarne uśmiercenie, zwierzę powinno być właściwie unieruchomione. Bolec przechodzący przez mózg, powinien uśmiercić gada. W innym przypadku może wystąpić tylko ogłuszenie. Śmierć należy potwierdzić przez uszkodzenie mózgu.
Ogłuszenie Małe gady oraz te, które posiadają delikatną strukturę kości np. niektóre węże i jaszczurki, można pozbawić przytomności przez ogłuszenie. Zabieg wykonuje się przez uderzenie zwierzęcia w tył głowy twardym narzędziem lub przedmiotem. Najlepiej, gdy uderzenie ma taką siłę, że wywołuje zatrzymanie aktywności mózgu. Zabieg powinien przeprowadzać wyszkolony i doświadczony personel, posiadający umiejęt­ność postępowania przy uśmiercaniu gadów. Po ogłuszeniu śmierć należy potwierdzić przez uszkodzenie mózgu.
Strzał wolnym nabojem Jest to skuteczna metoda uśmiercania większości dużych gadów, powodująca szybkie i nieodwracalne uszkodzenie mózgu. Niezbędny jest wysoki poziom umiejętności, by zapewnić zniszczenie mózgu położonego u większości gadów wewnątrz podwójnej czaszki. Metoda ta może być również niebezpieczna dla wykonującego i dlatego powinna być przeprowadzana wyłącznie na otwartej przestrzeni. Do uśmiercenia dużych zwierząt, takich jak dorosłe krokodyle, niezbędne są karabiny lub strzelby dużego kalibru. Należy upewnić się, że zwierzę nie poruszyło głową przed oddaniem strzału. W przypadku żółwi, należy wyeksponować i przytrzymać ich głowę, tak by zapewnić właściwe przyłożenie strzelby.

Metody chemicznePentobarbiton sodu Zastosowanie pentobarbitonu sodu jest skuteczną i humanitarną metodą eutanazji gadów. Podanie drogą dożylną może być stosowane przez dobrze przeszkolony personel. Jeśli podanie dożylne jest trudne, można zastosować drogę dootrzewnową, ale działanie preparatu będzie wolniejsze. Nie należy wykonywać iniekcji dosercowych i dopłucnych, po­nieważ uważane są one za bolesne i drażniące.

  1. Metody dopuszczalne w przypadku gadów nieprzytomnychZniszczenie mózgu Zabieg ten może być przeprowadzony tylko w przypadku gadów nieprzytomnych i przez doświadczony personel.
Dekapitacja Metodę tą wolno stosować tylko, jeśli gad został wcześniej pozbawiony przytomności innymi metodami np. przez ogłuszenie, ponieważ obserwowano długie okresy przytomności, występujące po odcięciu głowy (Warwick 1990).
Metody niedopuszczalne do eutanazji gadów
Przerwanie rdzenia kręgowego Metoda ta jest niedopuszczalna ze względu na zdolność gadów do przetrwania niedoboru tlenu i niedotlenienia mózgu. Wykazano, że krokodyle mogą pozostać przytomne aż przez 1 godzinę i 50 min. po przerwaniu rdzenia. Podobne zjawisko obserwowano u wielu innych gadów.
Hipotermia (obniżanie temperatury) Metoda ta doprowadza do zesztywnienia ciała, ale nie do utraty odczuwania bólu. Tworzenie się kryształów lodu wewnątrz tkanek powoduje krańcowy ból. Hipotermia nie jest dopuszczalną metodą eutanazji gadów.
Hipertermia (podwyższanie temperatury) Nie jest dopuszczalna, ponieważ czas potrzebny do uzyskania utraty przytomności nie jest znany. Zabrania się używania wrzącej wody do zabijania gadów.
Skrwawienie Nie jest uważane za humanitarne z powodu słabej wrażliwości na niedotlenienie.
Chloroform Był stosowany do uśmiercania żółwi poprzez wstrzyknięcie dootrzewnowe, bez widocznych skutków ubocznych, jednakże z powodu potencjalnej traumatyzacji zwierzęcia i niebezpieczeństwa dla osoby wykonującej zabieg (chloroform jest hepatotoksyczny i kancerogenny), zaleca się stosowanie innych metod.
Metanosulfonian trikainy (MS-222) Podawano go domięśniowo wężom i aligatorom. Ponieważ nie ma wystarczających informacji na temat oceny humanitarności tej metody, nie uważa się jej za dopuszczalną.
Gady są zdolne do względnie długiego wstrzymywania oddechu i dlatego środki wziewne takie jak eter, halotan, enfluran, izofluran i metoksyfluran nie mogą być uznane za dopuszczalne i humanitarne z powodu powolnego działania. Do innych środków, których nie należy używać do eutanazji gadów należą: CO2, środki blokujące funkcje ner­wowo-mięśniowe, chlorowodorek ketaminy (zbyt długi czas indukcji), wodzian chloralu i prokaina.
Tabela 4 Charakterystyka metod eutanazji gadów

Metoda

Szyb-kość

Skutecz-ność

Łatwość wyko-

nania

Bezpie-

czeństwo personelu

Ocena

estety-

czna

Ocena ogólna (1-5)

Uwagi

Pentobarbiton sodu

Strzał zablokowanym bolcem

Ogłuszenie

Zastrzelenie
++
++

+

++
++
++

+

++
++
++

+

++
+
+

++

-
++
+

+

+
5
5

4

4
Dopuszczalna, ale wymaga manipulacji

Dopuszczalna w przypadku dużych gadów

Śmierć należy potwierdzić zniszczeniem mózgu Dopuszczalna tylko na otwartej przestrzeni


Następujące metody mogą być stosowane wyłącznie w przypadku gadów nieprzytomnych: zniszczenie mózgu, dekapitacja
Następujące metody uważa się za niedopuszczalne do uśmiercania gadów: przerwanie rdzenia kręgowego, hipotermia, hipertermia, skrwawienie, chloroform, MS-222, eter, halotan, metoksyfluran, izofluran, enfluran, dwutlenek węgla, środki hamujące funkcje nerwowo-mięśniowe, chlorowodorek ketaminy, wodzian chloralu, prokaina
Szybkość: ++ bardzo szybka, + szybka, - wolna. Skuteczność: ++ bardzo skuteczna, + skuteczna, - nieskuteczna. Łatwość wykonania: ++ łatwa do wykonania, + wymaga ekspertyzy, - wymaga specjalnego przeszkolenia. Bezpieczeństwo personelu: ++ nie ma niebezpieczeństwa, + małe niebezpieczeństwo, - niebezpieczna. Wartość estetyczna: ++ do przyjęcia, + do przyjęcia przez większość osób, - nie do przyjęcia przez wiele osób. Ocena ogólna: 1-5, przy czym 5 wysoce zalecana3.4 Ptaki
Ptaki posiadają złożony układ oddechowy, składający się z płuc i licznych torebek powietrznych, a przepływ powietrza odbywa się jednokierunkowo. Może to mieć wpływ na szybkość absorpcji środków wziewnych i zwiększać ich skuteczność.

Podsumowanie metod eutanazji ptaków przedstawiono w Tabeli 5.

  1. Pobieranie 1.49 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna