Zagadnienia z mechaniki płYNÓW


Ciśnienie wielkość skalarna, wektorowa czy tensorowa?Pobieranie 2.65 Mb.
Strona2/24
Data25.10.2017
Rozmiar2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

3. Ciśnienie wielkość skalarna, wektorowa czy tensorowa?
Ciśnienie jest wielkością skalarną. Jeżeli siła powierzchniowa działająca na element powierzchniowy jest zwrócona ku temu elementowi, to naprężenie normalne jest ciśnieniem, w przeciwnym przypadku – ciągnieniem. Naprężenia normalne w cieczy są z reguły ciśnieniami. W płynie pozostającym w równowadze względem ścian naczynia, ciśnienie na element powierzchniowy, umieszczony w dowolnym punkcie, nie zależy od przestrzennej orientacji tego elementu. Powyższe prawo niezależności ciśnienia o orientacji elementu powierzchniowego, sformułowane przez Eulera, wyraża fakt że ciśnienie ma charakter skalarowy (bezkierunkowy)

Ciśnienie wywierane przez atmosferę ziemską nazywamy ciśnieniem atmosferycznym lub barometrycznym i oznaczamy symbolem pb.

Ciśnienie bezwzględne (absolutne pa) mierzone jest względem doskonałej próżni.

Nadciśnienie (pn) jest nadwyżką ciśnienia bezwzględnego ponad ciśnienie atmosferyczne :

Podciśnienie (pw) stanowi różnicę między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem bezwzględnym:


Jednostką miary ciśnienia jest N/m2 = Pa lub jednostka sto tysięcy razy większa czyli bar, który jest prawie równy atmosferze technicznej (1 at = 1kG/cm2 ), a mianowicie:

l
ub


Pobieranie 2.65 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna