Zagadnienia egzaminacyjne ze specjalnościPobieranie 5.67 Kb.
Data02.06.2018
Rozmiar5.67 Kb.

Zagadnienia egzaminacyjne ze specjalności:

edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne 1. Pojęcie państwa. Państwo i jego funkcje. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej Rodzaje sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich charakterystyka
  i przeznaczenie.

 2. Cel, zadania i organizacja obrony cywilnej.

 3. Konstytucyjne, ustawowe cele, zadania oraz obowiązki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej.

 4. Zarys teorii ekonomiki bezpieczeństwa.

 5. Zarządzanie kryzysowe i ochrona obiektów infrastruktury krytycznej w zadaniach straży gminnych i miejskich. Wpływ straży gminnych i miejskich na stan bezpieczeństwa państwa.

 6. Wpływ misji i operacji pokojowych na stan bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

 7. Istota bezpieczeństwa i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym.

 8. Istota bezpieczeństwa i jej rodzaje. Edukacja dla bezpieczeństwa.

 9. Pojęcie i istota bezpieczeństwa publicznego.

 10. Bezpieczeństwo publiczne w świetle Konstytucji RP.

 11. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

 12. Konflikty społeczne i umiejętność rozwiązywania konfliktów: negocjacje
  i mediacje.

 13. System obrony państwa, a system bezpieczeństwa państwa.

 14. Podmioty i treści racji stanu .

 15. Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego.

 16. Świadomość w edukacji obronnej: patriotyzm, świadomość historyczna
  i narodowa.

 17. Świadomość obronna społeczeństwa .Istota wychowania obronnego.

 18. Główne treści wychowania obronnego i bezpieczeństwa publicznego .

 19. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania potrzeb obronnych i bezpieczeństwa .

 20. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski .


Pobieranie 5.67 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna