Zadanie 1 (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej – koszt planowany)


Zadanie 2 (Rachunek kosztów zmiennych)Pobieranie 339.68 Kb.
Strona4/6
Data28.10.2017
Rozmiar339.68 Kb.
1   2   3   4   5   6Zadanie 2 (Rachunek kosztów zmiennych)

Spółka produkuje dwa rodzaje długopisów: Alfa i Beta, których cena zbytu wynosi odpowiednio 8 zł i 10 zł. Jednostkowe koszty zmienne kształtują się następująco:

ALFA BETA


 • materiały bezpośrednie: (w zł.) 2 3

 • wynagrodzenia bezpośrednie 3 5

W związku z produkcją długopisów poniesiono koszty stałe w wysokości 2 400 zł, które obciążają wyroby ALFA w wysokości 960 złotych, a wyroby BETA – 1440 zł, W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 000 sztuk długopisów ALFA i 1 200 sztuk długopisów BETA. Sporządzić rachunek kosztów zmiennych, obliczyć jednostkową marżę pokrycia oraz ustalić udział procentowy kosztów zmiennych i kosztów stałych w ogólnej sumie przychodów.Zadanie 3 (Rachunek kosztów zmiennych)

Na podstawie danych z zadania nr 2:


a) obliczyć wynik brutto przyjmując kolejno, że w okresie sprawozdawczym wyprodukowano i sprzedano:

 • 1 000 sztuk długopisów ALFA i 1 500 sztuk długopisów BETA,

 • 500 sztuk długopisów ALFA i 1 000 sztuk długopisów BETA,

 • 2 000 sztuk długopisów ALFA i 1 500 sztuk długopisów BETA,

 • 1 000 sztuk długopisów ALFA i 500 sztuk długopisów BETA,

b) ustalić jednostkową marże pokrycia długopisów ALFA i BETA

c) na podstawie obliczonej marży pokrycia dokonać wyboru najkorzystniejszego wariantu sprzedaży,Zadanie 4 (metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych)

W przedsiębiorstwie produkcja i koszty dla wyrobu X kształtowały się następująco:Miesiąc

Produkcja w szt.

Koszty w zł.

Lipiec

210

205 000

Sierpień

220

210 000

Wrzesień

222

211 000

Październik

225

214 000

Listopad

230

215 000

Grudzień

240

220 000

Na podstawie przedstawionych danych:

 1. ustal koszty stałe (średnie w miesiącu) i zmienne metodą najwyższego i najniższego punktu,

 2. ustal jakie będą koszty jeżeli produkcja wyniesie 300 szt. produktu X,

 3. ustal ile wyrobów należy sprzedać w ciągu miesiąca, aby pokryć wszystkie koszty, jeżeli cena sprzedaży
  wyrobu X wynosi 1 000 zł,

 4. ustal ile wyrobów należy sprzedać, aby uzyskać zysk netto w kwocie 5 000 zł, jeżeli stawka podatku dochodowego wynosi 30% (dla ceny sprzedaży równej 1000 złotych)


Zadanie 5 (rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych)

Przedsiębiorstwo „MONTER” produkuje jeden asortyment drewnianych pałek, dla którego ustalono następujące informacje: • koszty wydziałowe (stałe) w miesiącu 600 zł

 • jednostkowa cena sprzedaży 7 zł

 • jednostkowy koszt zmienny (bezpośredni) 4 zł

Dane dotyczące produkcji i sprzedaży wyrobów:

Wyszczególnienie

Miesiąc

I

II

III

Produkcja (szt.)

460

420

360

Sprzedaż (szt.)

450

360

430

Na podstawie przedstawionych danych ustalić wynik finansowy w systemie rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych (rozchód wyrobów według metody FIFO).Dokonaj interpretacji otrzymanych wyników (2 pkt)
Zadanie 6 (rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych)

Spółka wytwarza jeden asortyment wyrobów, dla którego jednostkowa cena sprzedaży wynosi 32 zł, a jednostkowy koszt zmienny wynosi 16 zł. Stałe koszty produkcji w miesiącu wynoszą 16 000. Dane dotyczące produkcji i wyrobów zawiera tabela:Miesiąc

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Produkcja w szt.

6 000

6 400

4 800

Sprzedaż w szt.

1 200

5 600

6 000

Na podstawie danych ustalić wynik finansowy i wartość zapasu wyrobów stosując rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. Sprawdź poprawność uzyskanych wyników i dokonaj interpretacji.


Pobieranie 339.68 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna