ZałĄcznik nr 6(85)


POLE 43 – Kod metody wartościowaniaPobieranie 2.9 Mb.
Strona20/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

POLE 43 – Kod metody wartościowania


Należy wpisać kod (n1) odpowiadający zastosowanej metodzie wyliczenia wartości celnej.

Przepisy, które posłużyły do określenia wartości celnej importowanych towarów są kodowane w następujący sposób:Kod

Odpowiedni artykuł kodeksu

Metoda

1

Art. 70 UKC

Wartość transakcyjna przywożonych towarów

2

Art. 74 ust. 2 lit. a) UKC

Wartość transakcyjna towarów identycznych

3

Art. 74 ust. 2 lit. b) UKC

Wartość transakcyjna towarów podobnych

4

Art. 74 ust. 2 lit. c) UKC

Metoda dedukcyjna

5

Art. 74 ust. 2 lit. d) UKC

Metoda wartości kalkulowanej

6

Art. 74 ust. 3 UKC

Wartość ustalana na podstawie dostępnych danych („fall-back” – metoda ostatniej szansy)


Uwaga! Dla owoców i warzyw, których klasyfikacji taryfowej dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 543/2011, w przypadku gdy zastosowanie ma:


  • art. 137 ust. 2 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37 oraz kod 1 w polu 43,

  • art. 137 ust. 3 ww. rozporządzenia - należy wpisać kod E02 w polu 37 oraz kod 4 w polu 43,

  • art. 137 ust. 4 ww. rozporządzenia – należy wpisać kod E02 w polu 37, a pole 43 pozostawić niewypełnione w przypadku zgłoszeń papierowych, zaś w przypadku zgłoszeń elektronicznych należy podać w nim, zamiast kodu metody wartościowania, wartość „0”.POLE 44 - Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa i pozwolenia
1.Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień celnych podaje się w formie pięciocyfrowego kodu. Kod ten podawany jest obok dodatkowych informacji w formie tekstowej chyba, że w przepisach unijnych przewidziano stosowanie kodu zamiast informacji tekstowej.


Zgodnie z przepisami unijnymi pewne dodatkowe informacje wpisywane są w pola inne, niż Pole 44. Informacje te powinny być wpisywane w formie kodowanej zgodnie z zasadami określonymi dla dodatkowych informacji wpisywanych w polu 44. W wypadku, gdy przepisy unijne nie określają, w którym polu należy wpisać wymagane informacje, wpisuje się je w Polu 44.


Rodzaje dodatkowych informacji:
A. Wspólnotowe kody informacji dodatkowych:

Dodatkowe informacje - kod XXXXX

Informacje ogólne - kod 0xxxx
Podstawa prawna

Przedmiot

Dodatkowe informacje

Pole

Kod

Art. 163 [rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446..

Wniosek o udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu do procedury specjalnej

„Pozwolenie uproszczone”

44

00100

Dodatek C1


Kilku eksporterów, odbiorców lub kilka poprzednich dokumentów

„Różni/e”

2, 8 i 40

00200

Dodatek C1


Ten sam zgłaszający i nadawca

„Nadawca”

14

00300

Dodatek C1


Ten sam zgłaszający i eksporter

„Eksporter”

14

00400

Dodatek C1


Ten sam zgłaszający i odbiorca

„Odbiorca”

14

00500

Przywóz - kod 1xxxx
Podstawa prawna

Przedmiot

Dodatkowe informacje

Pole

Kod

art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1147/2002

Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych

„Przywóz ze świadectwem zdatności do lotu”

44

10100

Art. 241 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego

„Towary UCz”

44

10200

Art. 241 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego (szczególne środki polityki handlowej)

„Towary UCz, Polityka handlowa”

44

10300
Art. 238 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Odprawa czasowa

„Towary Ocz”

44

10500

Art. 86 ust. 3 UKC

Określanie kwoty należności celnych przywozowych powstałych w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 86 ust. 3 kodeksu

”Zasada szczególna dotycząca obliczania należności celnych przywozowych wobec produktów przetworzonych”

44

10800

Eksport - kod 3xxxx
Podstawa prawna

Przedmiot

Dodatkowe informacje

Pole

Kod

Art. 254 ust. 4 lit. b) UKC

Wywóz produktów rolnych podlegających końcowemu przeznaczeniu

Art. 254 ust. 4 lit. b) UKC

Końcowe przeznaczenie: Towary przeznaczone do wywozu – zwroty rolne nie mają zastosowania44

30300

B. Krajowe kody informacji dodatkowych
1. „0PL05 - 0PL10” - kody informacji dodatkowych stosowane w przypadku, gdy zgłoszenie celne jest równocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych, o których mowa w art. 211 ust. 1 UKC (tzw. wnioski skrócone).
2. „0PL12 –xxxxxxxx”

gdzie xxxxxxxx, to poprzedzony kodem kraju kod jednostki organizacyjnej Służby Celnej właściwej do przeprowadzenia kontroli celnej towaru będącego przedmiotem przedstwienia w procedurze wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego albo kompletnego zgłoszenia celnego w procedurach przywozowych lub zgłoszenia uproszczonego albo kompletnego zgłoszenia celnego w procedurach wywozowych w ramach krajowej odprawy scentralizowanej.Przykład: procedurze uproszczonej

0PL12-PL301040.”.Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna