ZałĄcznik nr 6(85)


Kody kwalifikatorów jednostek miar używane w formułach TARICPobieranie 2.9 Mb.
Strona17/31
Data25.10.2017
Rozmiar2.9 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Kody kwalifikatorów jednostek miar używane w formułach TARICKod


OpisA

całkowity alkoholB

za butelkęC

1 000D

za 1% masy sacharozy lub cukru ekstrahowanegoE

sucha masa nettoF

pszenica zwyczajnaG

bruttoI

zawartości biodiesla
J

zawartości paliwa (w postaci łoju, stearyny, parafiny lub innych wosków, włącznie z knotem);
K

zawartość bioetanolu
L

masa przedubojowaM

sucha substancja nettoP

masa mlecznaR

standardowej jakościS

cukier białyT

sucha masa mlecznaX

hektolitrZ

za 1% masy sacharozyp

% za

Przykład użycia: Kwalifikator Jm ="A"


Rodzaj paliwa:

benzyna

olej

benzyna / gaz

gaz

elektryczny

benzyna / elektryczny

inneMarka pojazdu samochodowego

Wykaz marek pojazdów samochodowych został umieszczony pod adresem:http://e-clo.pl/slowniki/slownik110.xml

Wykaz zbyt ogólnych sformułowań (określeń), których nie powinno się używać w opisie towaru sporządzanym na potrzeby zgłoszenia celnego.
Określenia zbyt ogólne

produkty rolne

przesyłki z pomocą humanitarną

zwierzęta

odzież

urządzenia elektryczne (kuchenne)

części samochodowe

zakrętki (także korki, nasadki, zatyczki, nakrętki, kapsle)

chemikalia, substancje niebezpieczne

chemikalia, substancje nieszkodliwe

produkty czyszczące

przesyłka zbiorcza

artykuły szkolne

sprzęt elektroniczny

sprzęt

fracht wszelkiego rodzaju

środki spożywcze

ładunek drobnicowy

upominki

artykuły gospodarstwa domowego

produkty przemysłowe

żelazo i stal

towary sektora technologii informatycznych

wyroby skórzane

części maszyn

maszyneria

maszyny

olej

ruda

części

rzeczy osobiste

rury

rośliny

wyroby z tworzyw sztucznych

poliuretan

paliwo napędowe

wyroby gumowe

pręt

„Brak danych” – zapis z konosamentu, za pomocą którego przewoźnik deklaruje, że odpowiada za ilość opakowań, lecz nie zna ich zawartości (ang. „Said to Contain”

artykuły sanitarne

odpady

części zamienne

tkaniny

narzędzia

zabawki

towary różne

pojazdy

broń

drut

artykuły z drewna


Uwaga! Wykaz ten ma charakter przykładowy i dynamiczny (może być stopniowo uzupełniany).


POLE 33 - Kod towaru

Pole składa się z 5 części, które wypełnia się w następujący sposób:


Pierwsza część pola (8 cyfr)
Wypełnić należy zgodnie z Nomenklaturą Scaloną tj. wpisać 8-cyfrowy kod CN.
Jednakże w wypadku, gdy formularz jest używany w procedurze tranzytu unijnego, wpisany w tej części pola powinien zostać unijny kod składający się z co najmniej 6 cyfr Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), chyba że prawo unijne wymaga użycia 8-cyfrowego kodu CN.


Druga część pola (2 znaki)

Wypełnić należy zgodnie z kodem TARIC (dwa znaki wspólnotowe w celu stosowania specjalnych środków unijnych w odniesieniu do formalności, które mają być spełnione w miejscu przeznaczenia).
Trzecia część pola (4 znaki)
Pierwszy kod dodatkowy TARIC.
Czwarta część pola (4 znaki)
Drugi kod dodatkowy TARIC.

Piąta część pola (4 znaki)
Kody krajowe.

Przykłady :


1704 90 65

00

7111
V001

Kod CN kod kod drugi kod

TARIC dodatkowy kod krajowy VAT

Mersinga dodatkowy


2203 00 01

00X010

Kod CN kod kod drugi kod

TARIC dodatkowy kod krajowy akcyza

Mersinga dodatkowy


8423 81 50

10

8694Kod CN kod kod drugi kod

TARIC dodatkowy kod krajowy VAT i akcyza

cło dodatkowy

antydampingowe
7208 10 00

00

A076

A083
Kod CN kod kod drugi kod

TARIC dodatkowy kod krajowy np. VAT i akcyza

cło dodatkowy

antydamp. cło

antydamp.

Uwaga! W wypadku występowania kilku kodów krajowych (np. VAT i akcyza) należy je wpisać w podpolu „Kody krajowe” jeden pod drugim. Podobnie, gdy występują więcej niż dwa kody dodatkowe TARIC (np. kod Mersinga, kod cła antydampingowego oraz kod subwencji), to w podpolu „Pierwszy kod dodatkowy” wpisać należy kod Mersinga, a w podpolu „Drugi kod dodatkowy” kod cła antydumpingowego oraz pod nim kod subwencji (w ramach tego drugiego podpola kolejność jest dowolna). Przykład:Kod CN

Kod TARIC

Pierwszy kod dodatkowy

(kod Mersinga)Drugi kod dodatkowy

(kod antydump.

oraz kod subwencji)


Kody krajowe

akcyza i VAT

np.

X010


V001


Uwaga! W wypadku braku kodu TARIC, a także niewypełniania drugiej części Pola 33 np. w procedurach wywozowych, nie wolno wpisywać zer „00” – tę część pola pozostawia się niewypełnioną. Uwaga ta odnosi się także do niewystępowania kodów dodatkowych TARIC oraz kodów krajowych.
Uwaga! Aktualizowany na bieżąco wykaz kodów krajowych dodatkowych wpisywanych w piątej części Pola 33 udostępniony jest na stronie internetowej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=e5c61b55-27ef-4ae8-aa31-4489bc847437&groupId=766655

Pole 34a - Kod kraju pochodzenia


Zastosowanie mają kody podane w Polu 15a.
Pobieranie 2.9 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna