Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”


Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji PacjentaPobieranie 4.65 Mb.
Strona9/13
Data24.10.2017
Rozmiar4.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Odbiór e-wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji Pacjenta

Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji e-Portalu z Elektronicznym Rekordem Medycznym Pacjenta systemu szpitalnego, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta tj. wyników badań, obrazów, itp. metodą zdalną za pośrednictwem Internetu. Wyniki badań udostępniane online pacjentom będą dotyczyć zarówno elementów dokumentacji jak i wyników obrazowych z systemu PACS, który będzie zintegrowany z systemem Zarządzania Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Pacjent korzystając z funkcjonalności e-Portalu może się zalogować, wybrać na podstawie różnych kryteriów (jednostka wykonująca, nazwa badania, status) interesujące go wyniki odczytać, pobrać lub wydrukować. Należy dodatkowo podkreślić, że proces zostanie wsparty systemem powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email) o dostępności wyników do odbioru – usługa o poziomie dojrzałości 5.

Model kluczowych kroków procesu:

 1. W pracowni szpitala zostaje wykonane badanie. System zarządzania dokumentacją medyczną generuje informację dla e-Portalu o dostępnym wyniku badania.

 2. E-Portal wysyła dostępnymi kanałami powiadomienie dla pacjenta o możliwości pobrania wyniku badania; informacja może być przekazana bezpośrednio w e-Portalu, za pośrednictwem maila lub SMS.

 3. Pacjent loguje się do portalu.

 4. Pacjent wyszukuje badanie, którego wynik został udostępniony.

 5. Pacjent uruchamia drukowanie wyniku lub pobranie go w postaci pliku.

 6. E-Portal pobiera dane wyniku z bazy danych systemu i zależnie od wyboru użytkownika: generuje wydruk lub startuje pobieranie pliku z wynikiem.

 7. Pacjent kończy pracę z systemem.

Mapa procesu:W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu wizyty lub badania (ze strony szpitala np. na skutek nieobecności lekarza) lub wskutek zmiany terminu z inicjatywy Pacjenta, proces zmiany terminu wizyty będzie odbywać się w pełni elektronicznie. W przypadku zmiany terminu przez pacjenta, zmiana ta zostanie wprowadzona do elektronicznej rejestracji na e-Portalu (anulowanie zarezerwowanej wizyty/badania i przeniesienie jej na inny termin). W Przypadku konieczności zmiany terminu wizyty/badania przez szpital, zostanie uruchomiona funkcja e-potwierdzeń. Pacjent otrzyma elektroniczne powiadomienie (SMS/e-mail/informacja na E-Portalu po zalogowaniu) o zmianie terminu wizyty i propozycji nowego terminu. Potwierdzenie Pacjenta będzie mogło być wprowadzone z poziomu e-Portalu jak również poprzez wysłanie zwrotnej informacji kanałem SMS, e-mail, na otrzymany komunikat, np. SMS z odpowiedzią NIE na pytanie czy pacjent akceptuje zmianę terminu, gdzie w przypadku braku akceptacji, system anuluję wizytę i zwolni termin dla innych pacjentów.

Model kluczowych kroków procesu:

 1. Na skutek określonego zdarzenia, np. nieobecności lekarza, personel zmienia termin wizyty pacjenta.

 2. System wysyła dostępnymi kanałami (e-Portal, email, SMS) powiadomienie dla pacjenta o zmianie terminu wizyty/badania i prosi o potwierdzenie proponowanego nowego terminu; następnie oczekuje na odpowiedź pacjenta.

 3. Pacjent wysyła zwrotną informację o potwierdzeniu lub odrzuceniu proponowanego terminu za pomocą SMS, email lub bezpośrednio w e-Portalu (w tym przypadku wcześniej się do niego loguje).

 4. System analizuje otrzymaną informację zwrotną – jeśli pacjent nie potwierdza nowego terminu rezerwacji, system anuluje wizytę/badanie.

Mapa procesu:


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu