Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”Pobieranie 4.65 Mb.
Strona8/13
Data24.10.2017
Rozmiar4.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

e-Rejestracja

Usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem Internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie. System umożliwi Pacjentowi wyszukanie wolnych terminów wizyt wg kryteriów: lekarza, poradni lub usługi medycznej, daty wizyty oraz czasu jej trwania (od do). Po wybraniu jednego z głównych kryteriów (lekarza, poradni lub usługi medycznej) lista wyboru dla pozostałych kryteriów zawęzi się (np. po wybraniu poradni pediatrycznej w polu lekarz będziemy mieli do wyboru jedynie lekarzy pediatrów). Po wprowadzeniu kryteriów zdefiniowanych przez Pacjenta wyświetla listę wszystkich wolnych wizyt spełniających kryteria. Dodatkowo, w ramach usługi będzie istniała interaktywna mapa dla pacjentów prezentująca lokalizację miejsca wykonania usług. Cały proces rejestracji i potwierdzenia rejestracji będzie odbywał się elektronicznie. E-rejestracja utworzona zdalnie przez Pacjenta zostanie natychmiast zapisana w centralnej bazie danych systemu. Należy dodatkowo podkreślić, że proces rejestracji zostanie wsparty systemem e-powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email/e-Portal) – poziom dojrzałości usługi 5. Moduł automatycznych powiadomień pacjenta o zbliżających się terminach wizyt oraz innych zdarzeń medycznych (np. termin badania, ale także informacje związane z profilaktyką) będzie powiadamiał Pacjenta o terminie wizyt lub badań za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, e-mail, wiadomości systemowe e-portalu pacjenta dostępne po zalogowaniu do portalu. Proces elektronicznej rejestracji nie będzie wymagał żadnych dodatkowych kontaktów ani potwierdzeń ze strony Pacjenta czy Szpitala. Cały proces będzie obywał się automatycznie przez przeglądarkę internetową.

Model kluczowych kroków procesu:

 1. Pacjent loguje się do e-Portalu.

 2. Pacjent wybiera jedną z opcji: rezerwację wizyty, poradnie on-line (w celu sprawdzenia lokalizacji na mapie) lub rezerwacje kolejkowe.

 3. Po wybraniu rezerwacji wizyty:

  1. Pacjent wprowadza kryteria wyszukiwania dostępnych terminów wizyt i uruchamia wyszukiwanie

  2. Pacjent wybiera dogodny dla siebie termin i rezerwuje wizytę

  3. Pacjent załącza skierowanie i uzupełnia dane kontaktowe (telefon, email)

  4. Opcjonalnie:

   1. Pacjent uruchamia wydruk potwierdzenia rezerwacji wizyty

   2. Pacjent sprawdza na mapie lokalizację poradni.

   3. Pacjent potwierdza rezerwację wizyty.

 4. Po wybraniu opcji „poradnie on-line”:

  1. Pacjent wyszukuje i wybiera poradnię

  2. System wyświetla dane kontaktowe poradni oraz jej lokalizację na mapie.

 5. Po wybraniu opcji „Rezerwacje kolejkowe”:

  1. System pobiera z bazy danych informacje o wpisach pacjenta na listy oczekujących

  2. System wyświetla informacje o znalezionych wpisach na listach oczekujących.

Mapa procesu:


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu