Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”Pobieranie 4.65 Mb.
Strona6/13
Data24.10.2017
Rozmiar4.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Macierz – 2 szt.

Komponent

Minimalne wymagania

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Macierz

Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z min. 24 dyskami o maksymalnej wysokość 2U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły min.12 dysków 3,5” oraz 24 dyski 2,5”

Obsługa minimum 192 dysków SAS/NLSAS lub SSD


Wymagana przestrzeń

Macierz musi być wyposażona w:
min. 6 dysków 2,5” o pojemności min. 480GB (MRI SSD 12Gb/s)
min.14 dyski 2,5’’o pojemności min. 1.8 TB (SAS 12Gb/s 2,5” 10k RPM)
Pamięć podręczna (Cache)

Pamięć podręczna (cache) – min. 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie min. 32 GB),. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash.
Interfejsy zewnętrzne

Macierz musi być wyposażenia w min. 8 portów FC 8Gbit, każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active
Dostępność

Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania).
Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID:

  1. możliwość zastosowania RAID10,

  2. możliwość zastosowania RAID5,

  3. możliwość zastosowania RAID6

  4. możliwość zastosowania RAID0Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 6Gb/s do wewnętrznych napędów dyskowych.
Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania.
Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory.
Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu).
Możliwość zdefiniowania min. 4 dysków zapasowych dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa.
Wspierane systemy operacyjne

Wymagane wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej AIX, HP-UX, MS Windows, VMware oraz Linux
Wymagane wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard, Microsoft Cluster.
Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych min.: AIX, HP-UX, MS Windows, Vmware, Linux.
Macierz musi mieć wsparcie dla automatycznego, bez agenta, odzyskiwania bloków (space reclamation) dla systemu operacyjnego Linux i systemu plików EXT4, NTFS dla Windows 2012, VMFSv5 dla ESX oraz VxFS w przypadku zastosowania technologii Thin Provisioning lub równoważne.
Skalowalność

Wykonywanie rozbudowy sprzętowej w trybie online.
Umożliwia rozbudowę do minimum 192 dysków 2,5”.
Możliwość rozbudowy macierzy za pomocą nowych dysków o większych pojemnościach oraz dysków typu SSD/Flash – zoptymalizowanych pod kątem zapisu bądź odczytu
Macierz musi umożliwiać mieszanie dysków o różnych prędkościach obrotowych w ramach jednej półki dyskowej.
Zarządzanie

Oprogramowanie do zarządzania macierzą przez administratora klienta min.– graficzny interfejs do monitorowania stanu i konfiguracji macierzy, diagnostyki, mapowania zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking).
Stałe monitorowanie macierzy przez zdalne centrum serwisowe.
Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wolumenów logicznych LUN, oraz kontrolerów.
Możliwość zbierania i przechowywania informacji o wydajności macierzy bez ograniczeń czasowych.
Możliwość konfigurowania wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej 250TB.
Macierz musi posiadać wbudowaną funkcjonalność typu thin provisioning umożliwiającą alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości lub równoważne.
Możliwość migracji danych w obrębie macierzy

Konieczne jest posiadanie możliwości uruchomienia automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane miedzy rożnymi typami dysków oraz rożnymi poziomami RAID w zależności od stopnia obciążenia macierzy dyskowej. Dane często używane macierz powinny automatycznie przemieszczać na dyski o największej prędkości obrotowej, dane rzadko używane na dyski o prędkości obrotowej 7200 rpm. Dodatkowo funkcjonalność ta musi wspierać dyski SSD zoptymalizowane przez producenta dysków do zapisu lub do odczytu lub równoważne.
Macierz musi mieć możliwość migracji wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy. Migracja musi być wykonywana w trybie on-line. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie.
Macierz musi umożliwiać tworzenie jednego wolumenu logicznego LUN w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy. Jeżeli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji, to należy je uwzględnić w ofercie. Musi również umożliwiać udostępnienie tego wolumenu logicznego LUN po protokole FC
Lokalna replikacja danych

Możliwość tworzenia kopii danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez angażowania systemu operacyjnego hosta.
Możliwość tworzenia i utrzymywania jednocześnie minimum ośmiu lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy dla każdego urządzenia LUN (tzw. kopie point-in-time) przez administratora lub równoważne.
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej.
Wymaga jest również funkcjonalność wykonywania kopii wirtualnych typu snapshot. Jest wymagana licencja na pełną pojemność macierzy oraz maksymalną ilość snapshotów w obrębie macierzy lub równoważne.
Kopie migawkowe muszą być wykonywane metodą tzw. bez prealokacji przestrzeni dyskowej (ang. allocate-on-write, a.k.a redirect-on-write). Kopie migawkowe nie mogą być wykonywane metodą COW (ang. Copy On Write) lub równoważne
Kopie migawkowe muszą mieć możliwość prezentacji, jako urządzenia LUN w trybie do odczytu i zapisu. Jeżeli ta funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji należy ja dostarczyć.
Współpraca z aplikacjami

Możliwość integracji środowiska VMware, Microsoft SQL z mechanizmem lokalnej replikacji danych.

Zdalna replikacja danych

Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym i asynchronicznym interwałowym bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń.

Macierz musi umożliwiać zestawienie minimum 200 replik w trybie źródła oraz 800 w trybie celu.


Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem.
Wymagane do replikacji jest użycie protokołu iSCSI lub FC.
Wymagana możliwość integracji zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym, co najmniej Veritas Cluster Server, HACMP, HP Serviceguard, Microsoft Cluster.
Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy.
Importowanie danych

Macierz musi posiadać funkcjonalność onlinowego importu danych z macierzy innego producenta z jednoczesną konwersją wolumenu logicznego LUN do trybu „Thin Provision”.

Gwarancja

Min. pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. siedmiu lat.
Wymiana dysków

Wymiana dysków może być dokonywana przez klienta.
Biblioteka taśmowa – 1 szt.

Komponent

Minimalne wymagania

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Obudowa

Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany czytnik kodów kreskowych
Napęd

Min. 2 x LTO6
Intefrejs

Min. 2x LTO6 FC
Liczba slotów

Min. 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów

W komplecie

- etykiety do oznaczenia min. 60 taśm.

-min. 20 sztuk taśm LTO6


Dodatkowe

 • interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD lub równoważne

 • wyjmowalne magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm

 • wsparcie dla nośników min. LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja)

 • Obsługa min.SNMP oraz IP6

 • Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danychWarunki gwarancji dla autoloadera

 • Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. siedmiu lat.

 • Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu instalacji.

 • Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

 • W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).UPS – 2 szt.

Komponent

Minimalne wymagania

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Moc wyjściowa

Min. 4.5 KW / 5.0 kVA

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Napięcie wyjściowe

230V

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Zniekształcenia napięcia wyjściowego

Poniżej 2%

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Topologia

Double Conversion Online

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Złącza wyjściowe

Min. 6 x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe)

Min. 4 x IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe)


Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Układ obejściowy (bypass)

Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Częstotliwość wejściowa

W zakresie co najmniej 40–70 Hz

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Typ gniazda wejściowego

Min. Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Zakres napięcia wejścioweg

W zakresie co najmniej 160 - 275 V

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Czas podtrzymania

Min. 4 min dla 100% obciążenia

Min. 10 min. dla 50% obciążeniaMożliwość wydłużenia przez dodatnie dodatkowych modułów bateryjnych

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Interfejs

Min.RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , slot na moduły rozszerzeń , USB

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Panel sterowania

LCD

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Alarm dźwiękowy

Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Obudowa

Typu rack, do montaż w szafie o wysokości maks. 3U

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Certyfikaty

UPS musi posiadać min. CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Okres gwarancji

Min. 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Switche SAN – 2 szt.

Wymagania dla każdego przełącznikaPrzełącznik FC musi być wykonany w technologii min. FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami min. 8, 4, 2, 1 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości.Przełącznik FC musi posiadać minimum min. 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 16 portów FC przełącznika.Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 16 modułami SFP FC 8 Gb/s.Rodzaj obsługiwanych portów min.: E, F, N oraz FL.Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”.Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory N+1.Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów lub równoważne.Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” o różnych długościach lub równoważne.Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów lub równoważne.Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN.Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa:

 • Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric

 • Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP lub równoważne

 • Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP lub równoważne

 • Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów

 • Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Min. wsparcie dla SSHv2,

 • Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric.

 • Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP

 • Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS

 • Obsługa SNMP v3Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym.Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km.Przełącznik FC musi zapewnić min. możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FCPrzełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S v1.1 (powinien zawierać agenta SMI-S zgodnego z wersją standardu v1.1) lub równoważnePrzełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCPMaksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 57WPrzełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych.Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 700ns.Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN lub równoważnyUrządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem w połączeniach wewnątrz wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID lub równoważny.Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP).Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika lub równoważny.Wymagane pięć lat gwarancji od momentu podpisania umowy z czterogodzinnym czasem reakcji od zgłoszenia awarii.Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju.Szyny do montażu w szafie rack.36 miesięcy gwarancji 1. Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych – 1 komplet

Na wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych składają się:

 • System wentylacji i klimatyzacji redundantnej 2 kpl.

 • listwy zasilające PDU – zarządzalne poprzez sieć LAN – 4 szt.

 • system monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni (dym, temperatura, wilgotność, zalanie, powiadomienia mail i GMS) – 1 kpl.

 • system gaszenia gazem FM 200 – 1 kpl.

 • system kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu – 1 kpl.

 • szafy serwerowe 42U 800/1000– 2 szt.

 • kamera kopułkowa IPHD z doświetlaczem IR – 2 szt.

 • 12 miesięcy gwarancji

 • System wentylacji i klimatyzacji redundantnej

System wentylacji i klimatyzacji redundantnej - należy wprowadzić 2 klimatyzatory split lub rozwiązanie równorzędne pracujących na powietrzu obiegowym, z czynnikiem chłodniczym R-410A., przystosowanym do chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych (podgrzewanie karteru sprężarki i regulator obrotów wentylatora skraplacza). Inwerter w sposób ciągły musi dostosowywać prędkość obrotową sprężarki do rzeczywistego obciążenia. Moc chłodnicza nominalna min. 5 kW każdy. Klasa energetyczna AA (dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej). Jednostki powinny być połączone sterownikiem pracy redundantnej tj. układ z automatycznym przełączaniem pracy (rotacja jednostek), polegająca na naprzemiennej pracy urządzeń, czas między zmianami powinien być ustawiony w zakresie od 10 do 990 godzin, w przypadku awarii aktualnie pracującego klimatyzatora powinno nastąpić automatyczne przełączenie na drugi klimatyzator z jednoczesną sygnalizacją awarii na panelu kontrolnym urządzenia.
Minimalne wymagania dotyczące systemu wentylacji i klimatyzacji redundantnej

Komponent

Minimalne parametry techniczne

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Wymagania techniczne

Należy przewidzieć i dobrać dwa klimatyzatory split lub rozwiązanie równorzędne pracujących na powietrzu obiegowym.

Czynnik chłodniczy R-410A.

Przystosowane do chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych (podgrzewanie karteru sprężarki i regulator obrotów wentylatora skraplacza).

Inwerter w sposób ciągły dostosowuje prędkość obrotową sprężarki do rzeczywistego obciążenia.

Moc chłodnicza nominalna min. 5 kW każdy.

Klasa energetyczna AA (dla jednostki wewnętrznej i zewnętrznej).Jednostki powinny być połączone sterownikiem pracy redundantnej tj. układ z automatycznym przełączaniem pracy (rotacja jednostek), polegająca na naprzemiennej pracy urządzeń, czas między zmianami powinien być ustawiony w zakresie od 10 do 990 godzin, w przypadku awarii aktualnie pracującego klimatyzatora powinno nastąpić automatyczne przełączenie na drugi klimatyzator z jednoczesną sygnalizacją awarii na panelu kontrolnym urządzenia.


 • Listwy zasilające PDU – zarządzalne poprzez sieć LAN

Minimalne wymagania listwy zasilające PDU
Minimalne parametry techniczne

p Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane

(opisać)

Wymagania
Wtyk

DIN49441 (uniwersalny) 16 A, 250 V

Kabel

Min.1,8 m H05VV-F 3 x 1,5 mm2

Gniazda

Min. 5 x NF C61-314 (standard polski)

Elementy dodatkowe

wyłącznik podświetlany

Maxymalne obciążenie

16 A (4000 W)

Wymiary L x W x H

Max.482.6 x 44.4 x 44.4
 • System monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni (dym, temperatura, wilgotność, zalanie, powiadomienia mail i GMS)

Jednostka kontrolna systemu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni. Do jednostki można dołączyć min. 16 czujników cyfrowych, min. 8 czujników analogowych, modem GSM i moduł min. 16 styków bezpotencjałowych, kamerę USB, min. 3 urządzenia sterowane i zasilane przez wyjścia przekaźnikowe.

Minimalne wymagania dotyczące systemu monitoringu parametrów środowiskowych pomieszczenia serwerowni

DANE TECHNICZNE

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane

(opisać)

Monitoring IP

Min.Web,
SNMP,
ręcznie SMS (wymagany oddzielny modem GSM)
Zarządzanie

Min. 3 poziomy uprawnień dostępu
INTERFEJS I OBSŁUGIWANE PROTOKOŁY
Interfejs

Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej
LAN

Ethernet 10/100Mbit
Protokoły sieciowe

Wbudowany serwer HTTP,
agent SNMP,
aktualizacja oprogramowania za pomocą FTP lub rozwiązania równorzędne
OS

Linux 2.6.28 lub równorzędne
RAM

Min. 64Mb
ROM 128Mb

FLASH
Oprogramowanie

wbudowane oprogramowanie do przetwarzania zdarzeń
Powiadomienia

FTP,
Syslog,
SMTP lub SNMP,
SMS (GSM modem SC920 należy zamówić oddzielnie!) lub równorzędne
Ping

Wbudowany ping
Sygnalizacja

Min. 4 zielone ACT,

CN1,
CN2,


ERR; lub równorzędne
Zegar

Wbudowany zegar z funkcją synchronizacji czasu
Watchdog

Wbudowany watchdog
PARAMETRY FIZYCZNE
Zasilanie/wejścia napięciowe

Min.IEC C14 240V /10A. Bezpiecznik.
Pobór mocy

6-18W
Parametry zasilania

12V,
wbudowany woltomierz,
możliwe jest podłączenie buforowego akumulatora 9-12V.
WEJŚCIA / WYJŚCIA
Ethernet

Min.100Mbit
USB

Min.USB 2.0
Mini USB AB

Min.USB 2.0 HS
Wejście analogowe

Min.8x6P4C do podłączenia 8 czujników analogowych
Wejścia CAN

Min.2x6P6C do podłączenia max 16 czujników CAN lub modułów rozszerzenia na magistrali. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdej linii.
Wyjścia przekaźnikowe

Min.3 przekaźniki bistabilne 230V*5A
Wyjście alarmowe

Min.1 port 12V na sygnalizator alarmowy VT103 (#08264)
ZEWNĘTRZNA PAMIĘĆ
Karta SD

Min. 4Gb
Instalacja

Szafa 19"
Wymiary

Max.440×44×70mm
Waga netto

Max.1,4 kg
Zawartość opakowania

Jednostka,
kabel sieciowy C13,
kabel RJ45,
instrukcja obsługi,
wtyk 3.81mm,
4 samoprzylepne gumowe nóżki. Lub równorzędne

Minimalne wymagania dotyczące czujnik dymu, wilgotności i temperatury

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane

(opisać)

Wrażliwość

0,05 - 0,2 db/m
Czas reakcji

max10 sec
Zakres pomiaru temperatury

Min. 0 ÷ 70°C
Dokładność pomiarów

Do 1°C
Zakres pomiaru wilgotności

Min. 10 - 95%RH
Dokładność pomiarów

Max.5%RH
Maksymalna odległość od jednostki

min. 200m
INNE CECHY:
Instalacja

W dolnej części jest otwór Ø 5 mm do mocowania czujnika na uchwyt. Lub równorzedne
Podłączenie

Możliwość podłączenia za pomocą kabla RJ-12 do CAN wejścia każdej jednostki sterującej lub do CAN wyjścia innego czujnika. Określenie rodzaju czujnika i połączenie następuje automatycznie. System pozwala na podłączenie kilku czujników do liniowego układu. W tym celu każdy czujnik został wyposażony w dwa gniazda RJ-12 wejścia i wyjścia lub równorzędne
Skład zestawu

Czujnik,
kabel RJ-12 (2m),
dwie śrubki 4,8×16mm,
dwie śrubki M5 i dwie nakrętki,
uchwyt,
dwustronna naklejka. Lub równorzędne
Waga

Max 220g
Wymiary (SWH)

Ø100×45 lub równorzędne
Czujnik informuje o pojawieniu się wody gdy zetknie się ona z kablem detekcyjnym podłączonym do czujnika lub równorzędne.

Minimalne wymagania - analogowy czujnik wykrywania wody

Specyfikacja techniczna

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane

(opisać)


Podłączenie

Możliwość podłączenia za pomocą kabla RJ-11 do każdej jednostki sterującej. Określenie rodzaju czujnika i połączenie następuje automatycznie. Na końcu czujnika należy podłączyć 2-żyłowy kabel detekcyjny lub równorzedne
Maksymalna odległość od kontrolera

Min.100m
Maksymalna długość kabla detekcyjnego

Min. 50m
Waga netto

Max 25g
Wymiary

Max. 60×18×18mm
Może zostać zamontowany w każdej jednostce głównej. Niezastąpiony w momencie gdy jednostka główna nie ma dostępu do internetu i zachodzi potrzeba wysłania SMS o stanie systemu / alarmach.

Minimalne wymagania dotyczące modułu GSM wewnętrznego

Specyfikacja techniczna

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

GSM

Min GSM czterozakresowy 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
Sygnalizacja

Min 1 zielona SMD
Moduł komunikacyjny

SIM900D lub równorzedny
Inne cechy
IDC2

Min 16 pinów
SMA /Ipex

Min. Czterozakresowa antena GSM z wtyczką 16-pinów na kablu IDC2 lub równorzedny
Wymiary (SWH)

Max 70*70*22mm
Waga

Max 50 g
Instalacja

Przykręcić moduł śrubami wewnątrz jednostki głównej,
podłączyć kable lub równorzędny
Zawartość zestawu

GSM moduł,
kabel IDC2,
kabel SMA-U. Fl,
antena GSM,
śruby lub równorzędne • System gaszenia gazem FM 200

Automatyczny system gaszenia gazem FM-200 lub równorzędny w pomieszczeniu serwerowni
o poniższych minimalnych parametrach:

  • System powinien być zgodny z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

  • System musi posiadać aktualny certyfikat CNBOP oraz Aprobatę Techniczną.

  • Środek gaśniczy musi posiadać atest PZH – Państwowy Zakład Higieny.

  • System gaśniczy ma być oparty na gazie FM-200 o ciśnieniu pracy 25 bar który nadaje się do gaszenia pożaru w pomieszczeniu serwerów lub równoważny spełniających poniższe parametry:

   • ciężar cząsteczkowy: 170,03,

   • temperatura wrzenia : -16,36 oC,

   • temperatura zamarzania: -131,00 oC,

   • stężenie gaśnicze w palniku stożkowym: 6,1 [%],

   • Minimalne stężenie projektowe wg NFPA 2001: 7 [%],

   • Minimalne stężenie projektowe- wg ISO14520: 7,9 [%],

   • NOAEL - najwyższe stężenie bez skutku toksycznego: 9 [%],

   • LOAEL - najniższe stężenie ze skutkiem toksycznym: 10,5 [%],

   • ODP - potencjał zubożania ozonu: 0,

   • GWP - Global Warming Potential: 2900,

   • ALT - czas życia w atmosferze: 31 – 42 [lat],

   • ciśnienie magazynowania: 360 Psi lub 24,8 bar,

  • system musi być  bezpieczny dla człowieka i bronionych materiałów. Wyzwolenie gazu musi umożliwiać przebywanie człowieka w serwerowni podczas gaszenia.

  • zbiorniki z gazem muszą być tak dobrane aby nie wymagały zgłaszania  do UDT.

  • Należy zastosować zbiorniki przenośne, które wymagają legalizacji (co 10 lat).

  • Stężenie gazu należy przyjąć dla zagrożenia klasa A wyższa zgodnie z norma PN-EN 15004.

  • Wyzwolenie środka musi  nastąpić  w czasie od 6 do 10 s.

  • Stężenie gaśnicze musi utrzymywać się przez minimum 10 min od momentu opróżnienia zbiorników,

  • System gaśniczy musi posiadać ręczną metodę wyzwalania (przyciski start), automatyczną metodę wyzwalani (czujki) i awaryjną metodę wyzwalania (siłownik ręczny na butli z gazem)
 • System kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu – 1 kpl.

System kontroli dostępu ma sygnalizować nieuprawnione wejście do pomieszczeń serwerowni oraz umożliwiać kontrolę dostępu przez sterowanie elektrozamka uruchamianego z klawiatury systemu. W pomieszczeniu będą zamontowane czujka ruchu w ramach systemu kontroli dostępu. System powinien sygnalizować stan alarmu dwoma sygnalizatorami akustycznymi, jeden powinien być zamontowany wewnątrz pomieszczenia i drugi zamontowany przed wejściem do pomieszczenia.

System kontroli dostępu

na bazie czytnika kart zbliżeniowych ISO oraz klawiaturą zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001:2005. System ma na celu ograniczenie dostępu do wskazanych pomieszczeń dla osób nieuprawnionych. Pracownikom wejście do pomieszczeń umożliwią karty zbliżeniowe systemu kontroli dostępu przykładane do odpowiednich czytników kart, a umieszczonych przy drzwiach wejściowych dla danego obszaru. Po przyłożeniu karty kontroli dostępu do czytnika i poprawnej weryfikacji użytkownika przez system, mechanizm blokujący otwarcie drzwi zostanie zwolniony na okres kilku sekund, w którym to okresie będzie możliwe otwarcie drzwi. Zarządzanie systemem będzie odbywać się poprzez sieć Ethernet dedykowanym przez producenta systemu oprogramowaniem zarządzającym.

Czytnik będzie połączony z elektro zaczepem rewersyjnym w drzwiach do serwerowni . Przyłożenie karty do czytnika lub użycie kodu PIN spowoduje zwolnienie elektro zaczepu  i umożliwi wejście do pomieszczenia serwerowni. Dla czytnika przewidziano interface komunikacyjny który zapewni komunikację z kontrolerem poprzez interface WWW. Zarządzanie systemem będzie się odbywało poprzez aplikację producenta do zarządzania systemem kontroli dostępu.

Wyjście z pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie za pomocą przycisku wyjścia.  W przypadku awarii przycisku lub zasilania obok przycisku wyjścia znajdować się będzie przycisk wyjścia awaryjnego który po zbiciu szybki umożliwi opuszczenie pomieszczenia.

System sygnalizacji włamania i napaduZbudowany z następujących elementów systemu:

 1. Dwie czujki ruchu  o poniższych minimalnych parametrach:

  1. precyzyjne zwierciadło sekcyjne

  2. zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału

  3. kompensacja temperatury

  4. płynna regulacja czułości

  5. zdalne załączanie diody LED

  6. pamięć alarmu

 1. Manipulator z wyświetlaczem o poniższych minimalnych parametrach:

  1. podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

  2.  diody LED informujące o stanie systemu

  3. alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

  4. sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

  5.  2 wejścia

  6. sygnalizacja utraty łączności z centralą

 2. Sygnalizator optyczno akustyczny o poniższych minimalnych parametrach

  1. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

  2. sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

  3.  ochrona sabotażowa przed oderwaniem od podłoża oraz otwarciem

Całość systemu będzie zasilana z zasilacza buforowego z podtrzymaniem akumulatorowym  
w dedykowanej obudowie wraz z zasilaczem.

 • Szafy serwerowe 42U 800/1000 2 szt.

Minimalne wymagania szaf serwerowych

Wysokość wewnętrzna

42 U

Odpowiedź Wykonawcy/parametry oferowane (opisać)

Wysokość

max2055 mm
Szerokość

800 mm
Głębokość

1000 mm
Masa netto

max161 kg
Maksymalna nośność

800 kg
Dodatkowe informacje

 • Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem

 • Drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylne z zamkiem

 • Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka

 • Wyposażenie: min. 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami

 • Comply with ANSI/EIARS-310-D, DIN41491 standards

 • Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494

 • Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92

 • Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19”

 • Szkielet o nośności do 800kg

 • Stalowa blacha zimnowalcowana

 • Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe

 • Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją

 • Min Dwa przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze

 • Grubość ramy: min1.2 mm

 • Grubość szyn montażowych: min 2.0 mm

 • Grubość paneli bocznych: min 1.2 mm

 • Grubość przednich drzwi: min 1.2 mm

 • Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości

 • Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła

 • Produkt dostarczany w max. trzech kartonach

 • Kolor - RAL9004 lub rownowazny

 • Stopień ochrony: min IP20

 • Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów

 • Pełna gama akcesoriów opcjonalnychKolor

Czarny


 • Kamera kopułkowa IPHD z doświetlaczem IR – 2 szt.

System telewizji dozorowej/przemysłowej (CCTV) – kamera IP o jakości min.dyrekty HD zainstalowana wewnątrz pomieszczenia serwerowni skierowana na wejście do pomieszczenia i przed pomieszczeniem serwerowni o poniższych minimalnych parametrach:

 1. System CCTV musi posiadać posiada możliwość podglądu obrazów z obu kamer on-line poprzez przeglądarkę WWW.

 2. Kamera powinna posiadać funkcję wykrywania ruchu, sterującą rejestracją obrazu, podczerwień do pracy w 0lx, 1Mpx.

 3. Kamera powinna pracować w sieci IP i być zasilane kablem logicznym (PoE).

 4. Kamery i rejestratory powinny mieć możliwość kompresji zgodnej z MPEG-4. 1. Usługa kolokacji e-Portalu

Z uwagi na fakt, iż e-Portal stanowi ekstranetową część systemu teleinformatycznego, do którego dostęp będą mieć Pacjenci i Partnerzy korzystający z e-usług, w projekcie założono wydzielenie i umieszczenie e-Portalu na zewnętrznym serwerze „w chmurze” (co zapewni lepszą dostępność 24h/dobę oraz większe bezpieczeństwo centralnej bazy danych). Ze względów bezpieczeństwa, baza danych systemu zarządzania dokumentacją medyczną zostanie rozdzielona od platformy e-Portalu, do której dostęp będą mieli Pacjenci i Partnerzy.

Dzięki temu e-usługi oparte na ww. modelu outsourcingu mocy obliczeniowej „w chmurze” oraz oddzieleniu centralnej bazy danych od aplikacji ekstranetowej e-Portalu będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli i przedsiębiorstw. Dla Wnioskodawcy taki model zapewni niższe koszty, większą wydajność, wzrost bezpieczeństwa oraz interoperacyjność i przenoszenia danych. Dostawca usług kolokacji (chmury obliczeniowej) będzie musiał spełnić warunki i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z: • Ustawy o ochronie danych osobowych

 • Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Umowa powinna będzie gwarantować zachowanie bezpieczeństwa danych na poziomie nie niższym niż wymagany przepisami prawa, jak również nie może powodować żadnego uszczerbku w prawach pacjenta względem dokumentacji medycznej, a w szczególności nie może utrudniać mu dostępu do tej dokumentacji, czy poszerzać kręgu osób uprawnionych do takiego dostępu. Dostawca usług kolokacji e-Portalu, będzie musiał zapewnić pełną dostępność usługi poprzez zapewnienie odpowiedniej przepustowości łącza wraz z zapewnieniem łącza back up’owego, gwarantującego ciągłość dostępności usług dla interesariuszy.


Pobieranie 4.65 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu