Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”Pobieranie 4.65 Mb.
Strona10/13
Data24.10.2017
Rozmiar4.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

e-Wywiad

Usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty. Usługa e-wywiadu jest szczególnie istotna w celu zebrania wszelkich niezbędnych informacji od pacjenta i wprowadzeniu ich do Elektronicznego Rekordu Medycznego. Dane wprowadzone na formularzach natychmiast będą dostępne w systemie medycznym; ściśle zintegrowane z systemem informatycznym oraz formularzami Dokumentacji Medycznej. Dzięki e-usłudze Pacjent będzie miał możliwość w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego mającego dostęp do sieci Internet, do uzupełniania informacji, celem przekazania ich do lekarza specjalisty. Moduł będzie zdalnie prowadził Pacjenta przez pytania pomocnicze, które będą pomocne w procesie wyboru sposobu leczenia. W odpowiedzi na umieszczony przez pacjenta opis, lekarz prowadzący może dopytać pacjenta o jego dolegliwości w odniesieniu do umieszczonego wpisu. Pacjent będzie miał możliwość dołączania zdjęć do swojego opisu.

Model kluczowych kroków procesu:

 1. Pacjent loguje się do e-Portalu.

 2. Pacjent wyszukuje i wybiera wizytę, do której uzupełni dane wywiadu lekarskiego.

 3. Pacjent uruchamia funkcję „Wywiad lekarski” i uzupełnia informacje, o które prosi system; wprowadzone dane stają się dostępne w systemie szpitala.

 4. Pacjent kończy pracę z systemem.

 5. Lekarz prowadzący weryfikuje informacje wprowadzone przez pacjenta; jeśli uzna to za stosowne, zadaje dodatkowe pytania pacjentowi.

 6. E-Portal wysyła do pacjenta powiadomienie o pytaniach zadanych przez lekarza.

 7. Pacjent ponownie loguje się do e-Portalu i uzupełnia informacje w wywiadzie.

 8. Pacjent kończy pracę z systemem.

Mapa procesu: • e-Konsultacje

E-Usługa, której zadaniem będzie pozyskanie przez pacjenta specjalistycznej porady lekarskiej na żądany temat, bez konieczności wychodzenia z domu, w sposób zdalny przez Internet. Usługa umożliwiać będzie konsultacje pisemne lub video-konsultacje według ustalonego terminarza. Dzięki wprowadzeniu elektronicznego rekordu pacjenta (elektroniczna dokumentacja medyczna) zarówno pacjent jak i lekarz będą mieli dostęp do wyników pacjenta i historii leczenia. Moduł e-konsultacji umożliwia zadawanie pytań / zgłaszanie uwag przez pacjentów poprzez wewnętrzny system komunikacji. Należy dodatkowo podkreślić, że proces e-konsultacji zostanie wsparty systemem powiadomień indywidualnych dla Pacjentów (SMS/email) o dostępności odpowiedzi na zadane przez Pacjenta pytanie – usługa o poziomie dojrzałości 5. Oprócz e-konsultacji pisemnych, elektroniczna usługa umożliwi także przeprowadzenie wideokonferencji z lekarzem w celu wykonania konsultacji medycznej on-line. W trakcie wideo konsultacji, lekarz będzie miał dostęp do udostępnionej na portalu dokumentacji medycznej (wyników badań, karty informacyjnej, obrazów diagnostycznych). Konsultacje on-line obrazu i dźwięku mogą odbywać się w jakości HD oraz niższej, w zależności od podłączonej stacji nadawczej i możliwości sieci pacjenta. Wideo konsultacje realizowane będą zdalnie i będą mogły obsługiwać do kilkunastu jednoczesnych połączeń (np. konsultacja 4-ech lekarzy jednocześnie) i mogą być realizowane z dedykowanych terminali, telefonów, tabletów, komputerów PC, pozwalając na udostępnienie np. obrazu z pulpitu roboczego. Usługa będzie zapewniała bezpieczną transmisję danych zgodną z obecnie panującymi standardami i wymogami prawnymi. Usługa ta jest szczególnie ważna dla osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych, gdyż umożliwia bieżący kontakt z personelem medycznym w sposób całkowicie zdalny, bez wychodzenia z domu.

Model kluczowych kroków procesu:

 1. Pacjent loguje się do e-Portalu.

 2. Pacjent wybiera typ konsultacji: pisemna lub wideokonferencja.

 3. Po wybraniu konsultacji pisemnych:

  1. pacjent zadaje pytanie i kończy pracę z systemem

  2. lekarza analizuje pytanie i wpisuje odpowiedź

  3. e-Portal wysyła powiadomienie do pacjenta o dostępnej odpowiedzi

  4. pacjent ponownie loguje się do e-Portalu i czyta odpowiedź; następnie kontynuuje konsultacje lub kończy pracę z systemem.

 4. Po wybraniu wideokonferencji:

  1. Pacjent wyszukuje i wybiera właściwego lekarza, który ma możliwość udzielania konsultacji w trybie telekonferencji

  2. System uruchamia komunikator i łączy z wybranym lekarzem

  3. Lekarz udziela konsultacji

  4. Lekarz i pacjent kończą pracę z systemem.

Mapa procesu:


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu