Załącznik nr 2 „Ogólne warunki umowy” Grupa umowa nrPobieranie 74.5 Kb.
Data13.02.2020
Rozmiar74.5 Kb.

Załącznik nr 2

Ogólne warunki umowy”Grupa ……

UMOWA NR ……

Zawarta w dniu ………………… w Dęblinie pomiędzy:Skarbem Państwa – 41 Bazą Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin, posiadającym NIP 506-011-18-75, REGON 061456920, tel. (81) 551 75 25, fax (81) 551 95 29, reprezentowanym przez :

………………………………………. - ………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”: a

…………………………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą

W rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty Sprzedawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, zawarto umowę o następującej treści:§ 1

W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność książek i pomocy dydaktycznych (Grupa ……) oraz dostarczyć je Kupującemu, zaś Kupujący zobowiązuje się książki i pomoce dydaktyczne odebrać oraz zapłacić Sprzedawcy wynagrodzenie, określone w umowie, zgodne z cenami jednostkowymi, zawartymi w formularzu cenowym z dnia …… 2013 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.§ 2

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu następujące książki oraz pomoce dydaktyczne (Grupa I – 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie): 1. Alpsten E. – Caryca;

 2. Coben H. – Schronienie;

 3. Cussler C., Brown G. – Sztorm;

 4. Czistiakow J. – Strażnik Gułagu. Dziennik;

 5. Ćwięk H. – Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu II Rzeczypospolitej;

 6. Däniken E. – Poszukiwacze zaginionej wiedzy. Na tropach zakazanej archeologii;

 7. Domagalski D. - Aksamitny dotyk nocy;

 8. Douglas B., Sayer J. – Szczęśliwe i tragiczne kobiety Hitlera;

 9. Ducret D. – Kobiety dyktatorów 2;

 10. Fielding J. – Teraz ją widzisz;

 11. Figas O. – Poślij chociaż słowo. Opowieść o miłości i przetrwaniu w Gułagu;

 12. Fitoussi M. – Helena Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła piękno;

 13. Gretkowska M. – Agent;

 14. Grochola K. – Houston, mamy problem;

 15. Gutowska-Adamczyk M. – Cukiernia pod Amorem T.1-3;

 16. Gutowska-Adamczyk M. – Podróż do miasta świateł. Róża z Wolskich;

 17. Hale Ch. – Kaci Hitlera. Brudny sekret Europy;

 18. Hassel S. – Batalion czołgów;

 19. Hassel S. – Generał SS;

 20. Hassel S. – Komisarz;

 21. Hassel S. – Krwawa droga do śmierci;

 22. Hassel S. – Sąd wojenny;

 23. Hassel S. - Więzienie NKWD;

 24. Hugo-Bader J. – Biała gorączka;

 25. Hugo-Bader J. – W rajskiej dolinie wśród zielska;

 26. James E.L. – Ciemniejsza strona Greya;

 27. James E.L. – Pięćdziesiąt twarzy Greya;

 28. James E.L.- Nowe oblicze Greya;

 29. Jaruzelska M. – Towarzyszka panienka;

 30. Kallentoft M. – Ofiara w środku zimy;

 31. Kallentoft M. – Zło budzi się wiosną;

 32. Kessler L. – Afryka Korps. Pustynne Pantery;

 33. Kessler L. – Czerwony atak. Desant na Drvar 1944;

 34. Kessler l. – Krwawa góra. Batalion Szturmowy SS;

 35. Kessler L. – Operacja Leopard. Gorzkie zwycięstwo Edelweiss Strzelcy Alpejscy;

 36. Kessler L. – Stalowe szpony. Operacja Cytadela. Batalion Szturmowy SS;

 37. Kessler L. – Totenkopf. Batalion Szturmowy SS;

 38. Kesseler L. – Trupia czaszka;

 39. Kienzler I. – Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego;

 40. Kodeks pracy 2013. Komentarz dla praktyków. Stan prawny: 1 stycznia 2013 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Gdańsk 2013;

 41. Koper S. – Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945;

 42. Koper S. – Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL;

 43. Kowalewska H. – Góra śpiących węży;

 44. Kowalewska H. – Inna wersja życia;

 45. Kowalewska H. – Maska Arlekina;

 46. Kuciel-Frydryszak j. – Słonimski. Heretyk na ambonie;

 47. Kutner J. – 303 Dywizjon Myśliwski w bitwie o Wielką Brytanię;

 48. Läckberg C. – Fabrykantka aniołków;

 49. Läckberg C. – Zamieć śnieżna i woń migdałów;

 50. Larson E. – W ogrodzie bestii;

 51. Lessing D. – Farmerzy, prostytutki i żuki;

 52. Ligocka R. – Dobre dziecko;

 53. Mankell H. – Mózg Kennedy`ego;

 54. Mankell H. – Psy z Rygi;

 55. Marianina A. – Złowroga pętla;

 56. Martin G. – Pieśń Lodu i Ognia (8 t.);

 57. Masłowska D. – Kochanie zabiłam nasze koty;

 58. Meyer S. – Intruz;

 59. Mroczkowska R., Potocka-Szmoń P. – Dokumentacja pracownicza 2013 – ponad 250 wzorów z komentarzem. Stan prawny 2013. Wyd. 8 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk 2013;

 60. Mrożek S. – Dziennik 1979-1985;

 61. Nurowska M. – Dom na krawędzi;

 62. Onichimowska H. – Hera moja miłość;

 63. Pawlikowska B. – Planeta dobrych myśli;

 64. Pawlikowska B. – W dżungli podświadomości;

 65. Pilipiuk A. – Trucizna;

 66. Roberts N. – Ciemna strona księżyca;

 67. Roberts N. – Legenda;

 68. Roberts N.- Niebezpieczne prądy;

 69. Roberts N. – Ulotne chwile;

 70. Roberts N. – Życie na sprzedaż;

 71. Rochu M. – Byłem z Hitlerem do końca;

 72. Rogulska-Batory A., Chochlew P. – Tajemnica Westerplatte;

 73. Romaniuk R. – Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza;

 74. Rowling J.K. – Trafny wybór;

 75. Schmitt E.-E. – Kiki van Beethoven;

 76. Sołżenicyn A. – Morelowe konfitury;

 77. Stachniak E. – Katarzyna Wielka. Gra o władzę;

 78. Stasiuk S. – Grochów;

 79. Szymborska W. – Wystarczy;

 80. Śledziński K. - Cichociemni. Elita polskiej dywersji;

 81. Thompson J. – Łzy Lucyfera;

 82. Wiśniewski J.L., Domagalik M. – Między wierszami;

 83. Wiśniewski J.L. – Miłość oraz inne dysonanse;

 84. Wiśniewski J.L – Moja bliskość największa;

 85. Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzynarodowe;

 86. Zuckoff M. – Uwięzieni w raju;

 87. Zychowicz P. – Pakt Ribbentrop-Beck.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu następujące książki oraz pomoce dydaktyczne (Grupa II – Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie):

 1. Książka się rozwija - M. Nowicka, A. Swiderkówna, wyd. Ossolineum;

 2. Kultura jęz. polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. - H. Jadacka, wyd. naukowe PKW lub inne;

 3. Słownik terminów literackich - M. Głowinski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień - Sławomińska, wyd. Ossolineum;

 4. Słownik terminów literackich - M. Bocian, wyd. Astruin;

 5. Słownik terminów literackich D. Nosowska, wyd. szkolne PWN;

 6. Słowniki tematyczne. 1.Język polski. Nauka o literaturze – S. Żurawski, wyd. PWN;

 7. Słownik rodzajów i gatunków literackich – G. Gazda i S. Tynecka – Makowska (red).,wyd. Uniwersitas;

 8. Słownik rodzajów i gatunków literackich – G. Gazda, wyd. Nauk. PWN;

 9. Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka. - J. Bralczyk, wyd. Gdańskie psychologiczne;

 10. Przeboje prozy XX w. Literatura światowa i najnowsza polska. Propozycje zajęć fakultatywnych z j. polskiego – J. Gowalikowska, Dom wyd. Bellone;

 11. Polonistyka w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela - polonisty - A. Janus-Sitar, wyd. Uniwersitas;

 12. Ruchome granice literatury - S. Wysłouch, wyd. PWN;

 13. Wiedza o reklamie - K. Janiszewska (i in.), wyd. szk. PWN;

 14. Budowa lotniczych makiet RC - Gordon Whitehead, wyd. Przegląd modelarski;

 15. Amadeusz - wersja reżyserska Milos (Blu-Ray);

 16. Dziewczyna z perłą -wersja reż. Peter Webber – DVD;

 17. Popiół i diament - książka wersja reż. A. Wajda;

 18. Popiół i diament - DVD wersja reż. A. Wajda;

 19. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – Karolina Gonet, wyd. Ch. Beck wydanie 2, rok wyd. 2013;

 20. Regulamin pracy z komentarzem (z suplementem elektronicznym) - Piotr Ciborski, wydanie V, 2012r.;

 21. Regulaminy i procedury w firmie - Jarosław Marciniak, wyd. Wolters Kluwer Polska - LEX, 2012 r.;

 22. Prawo pracy - Ludwik Florek, wyd.C.H. Beck, 2012 r. - wydanie 2012r.;

 23. Wędrując ku dorosłości - Maria Ryś, wyd. Rubikon 2012 r.;

 24. Ćwiczenia dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej – Teresa Król, wyd. Rubikon 2012 r.;

 25. Ćwiczenia dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej – Teresa Król, wyd. Rubikon 2012 r.;

 26. Ćwiczenia dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej – Teresa Król, wyd. Rubikon 2012 r.;

 27. Młodzi, piękne i niedrodzy…Młodość w objęciach Sex biznesu - Jacek Kurzępa, wyd. Rubikon 2012 r.;

 28. 50 pytań o życiu i miłości - Miłość. Praca zbiorowa, wyd. AA 2006 r.;

 29. Wielka miłość i sex. Z doświadczeń psychologa – Szymon Grzelak, wersja DVD. Wyd. Rhetos;

 30. Cud miłości - Od poczęcia aż po narodziny. - Praca zbiorcza, scenariusze + wersja DVD, wyd. Hagi 2008 r.;

 31. Nieplanowana ciąża. Pierwsza pomoc - Josh McDowell, Ed Stewart, wyd. Vocatio 2010 r.;

 32. Sexting. Zaplątani w sieć. Cyberprzemoc w szkole. Praca zbiorcza, scenariusze zajęć + wersja DVD, wyd. Rubikon 2013 r.;

 33. Happy slaping. Zaplątani w sieci. Cyberprzemoc w szkole. Praca zbiorcza, scenariusze zajęć + wersja DVD, wyd. Rubikon 2013 r.;

 34. Saper, czyli jak rozminować agresję dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Program profilaktyczno-wychowawczy - Renata Knez, Wojciech Słonina, wyd. Rubikon 2010 r.;

 35. Zakochani i co dalej … - Dariusz Regucki, 32 str. scenariuszy lekcji WdŻwR + pakiet profilaktyczny wersja DVD - 3 szt.;

 36. Wędrując ku dorosłości - Maria Ryś. Podręcznik dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, Podręcznik do starej podstawy programowej, wyd. Rubikon 2001 r.;

 37. Człowiek - Miłość - Rodzina - Praca zbiorcza, scenariusze zajęć + wersja DVD 4 szt.;

 38. Anoreksja i bulimia. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Praca zbiorcza, scenariusze zajęć + wersja DVD;

 39. Pan Tadeusz – reż. A. Wajda – wersja filmowa;

 40. Dług – reż. K. Krauze – wersja filmowa.

§ 3

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu książki i pomoce dydaktyczne, spełniające wszystkie określone w formularzu cenowym oraz § 2 wymagania jakościowe i ilościowe Kupującego.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu książki i pomoce dydaktyczne jednorazowo i w całości (jedną dostawą) w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia podpisania umowy.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć książki i pomoce dydaktyczne we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Kupującego – magazynu Sekcji Wychowawczej 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, znajdującego się …………………….

4. Dostawa książek i pomocy dydaktycznych winna nastąpić w dni pracy Kupującego, tj. pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach 800-1400. O terminie dostawy Sprzedawca poinformuje Kupującego w kontaktach roboczych (telefonicznie lub faksem na numer: ……), przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć książki i pomoce dydaktyczne pełnowartościowe, nowe i oryginalne, nie posiadające wad fizycznych lub prawnych, które ponadto nie posiadają śladów ich uszkodzenia lub wcześniejszego używania, a także winny spełniać wszystkie określone w formularzu cenowym wymagania i oczekiwania Kupującego.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć książki i pomoce dydaktyczne do miejsca wskazanego przez Kupującego, o którym mowa w ust. 3, na własny koszt i niebezpieczeństwo. Do momentu odbioru przez Kupującego dostarczonych książek i pomocy dydaktycznych, niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Sprzedawca.

7. Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonych książek i pomocy dydaktycznych zostanie dokonany w miejscu ich dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Kupującego i Sprzedawcy. Z czynności odbioru książek i pomocy dydaktycznych sporządzony będzie protokół odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT.

8. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

- ze strony Kupującego – mjr Artur Ostrowski, tel. (81) 551 95 72,

- ze strony Sprzedawcy - ………………………………………………………………………..

§ 4

1. Jeżeli w toku odbioru książek i pomocy dydaktycznych zostaną stwierdzone ich wady jakościowe albo ilościowe lub okaże się, że nie są one zgodne z opisem, nie są kompletne albo posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Kupującemu przysługuje prawo do: 1. odstąpienia od umowy w całości lub w części;

 2. odmowy podpisania protokołu odbioru książek i pomocy dydaktycznych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Kupujący odmówi podpisania protokołu odbioru podając stosowne przyczyny oraz wyznaczy Sprzedawcy termin niezbędny do usunięcia wszelkich wad lub nieprawidłowości, nie dłuższy jednak niż 7 dni (siedem dni). Z czynności ponownego odbioru książek i pomocy dydaktycznych pozbawionych wad sporządzony zostanie protokół odbioru.

3. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę zataił.

4. W przypadkach nieuregulowanych w umowie dotyczących uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

1. Z tytułu dostawy książek i pomocy dydaktycznych do magazynu Kupującego Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie : 1. Grupa I : …… zł netto (słownie: …… złotych), do którego doliczony zostanie podatek VAT w należytej wysokości, co łącznie ukształtuje wynagrodzenie Sprzedawcy w kwocie …… zł brutto (słownie: …… złotych), zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

 2. Grupa II : …… zł netto (słownie: …… złotych), do którego doliczony zostanie podatek VAT w należytej wysokości, co łącznie ukształtuje wynagrodzenie Sprzedawcy w kwocie …… zł brutto (słownie: …… złotych), zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Kwoty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, są kwotami całkowitymi i zawierają wszystkie koszty związane z dostawą książek i pomocy dydaktycznych przez Sprzedawcę. Z tytułu załadunku, transportu i rozładunku książek i pomocy dydaktycznych Sprzedawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

3. Sprzedawca gwarantuje, że ceny jednostkowe, określone w formularzu cenowym, są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany jedynie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany.

4. Zapłata wynagrodzenia Sprzedawcy nastąpi przelewem, w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT, oddzielnie dla każdej z grup. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy wynikający z faktury. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy, na osoby trzecie bez zgody Kupującego wyrażonej w formie pisemnej.§ 6

1. Stronom przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach i okolicznościach: 1. w przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy książek i pomocy dydaktycznych jednorazowo i w całości w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2, z zachowaniem warunków określonych w § 3 oraz § 4 – Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Sprzedawcy brutto, należnego w zależności od dostarczanej grupy książek i pomocy dydaktycznych, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), przysługującej za każdy dzień opóźnienia w dostawie książek i pomocy dydaktycznych, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego terminu;

 2. w przypadku, gdy Sprzedawca nie usunie wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze książek i pomocy dydaktycznych w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 – Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Sprzedawcy brutto, należnego w zależności od dostarczanej grupy książek i pomocy dydaktycznych, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2), przysługującej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub nieprawidłowości, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie wyznaczonego terminu;

 3. w przypadku, gdy którakolwiek ze stron od umowy odstąpi lub rozwiąże umowę w wyniku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca – Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia Sprzedawcy kary umownej w wysokości 10 % całkowitej wartości umowy.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

3. Kupujący ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Sprzedawcy wynikającego z faktury, na co Sprzedawca wyraża zgodę.

4. Sprzedawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Sprzedawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedawcy przez jego kooperantów.

5. Odpowiedzialność stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej, tj. nagłe, niezależne od stron, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i którym nie można było zapobiec.§ 7

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, gdy Sprzedawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w określonym terminie, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie. Powyższe postanowienia nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych.

2. Kupującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Sprzedawcę, a w szczególności jeśli łączna wartość kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 - pkt 2 przekroczy 10 % wynagrodzenia Sprzedawcy brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) lub pkt 2).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu musi zawierać uzasadnienie.§ 8

Zmiany umowy wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 1. Kupujący dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków;

 2. wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany;

 3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Sprzedawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych.

§ 9

1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Kupującego.

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.4. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, z czego 3 (trzy) dla Kupującego i 1 (jeden) dla Sprzedawcy.

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA

Pobieranie 74.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna