Załącznik nr 2 do siwz znak sprawy: aez/S-088/2014 Opis wymagań Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania UczelniąPobieranie 0.68 Mb.
Strona3/13
Data14.02.2018
Rozmiar0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Kasa/Bank


LP.

Wymagania systemu

Obsługa kas
Bieżąca obsługa kas krajowych / walutowych, fiskalnych (zlokalizowanych w różnych obiektach Uczelni); emitowanie dowodów kasowych.Jednoczesna obsługa kilku stanowisk kasowych.
Definiowanie kas prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych według potrzeb użytkownika.Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja z możliwością wydrukowania raportu z dekretami.Definiowanie własnych słowników opisów operacji kasowych i schematów typowych księgowań przez użytkownika z możliwością wyboru dostępu do własnych schematów lub schematów zdefiniowanych przez innych użytkowników.Automatyczna dekretacja typowych operacji według ustalonych schematów księgowania.Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami oraz możliwość kojarzenia rozrachunków i automatyczne rozliczanie różnic kursowych z poziomu kasy.Rejestracja i dekretowanie operacji kasowych niezależnie od rodzaju transakcji bez zmiany okna w systemie ( wpłat i wypłat kasowych dotyczących należności, zobowiązań oraz innych transakcji).

Księgowanie raportu kasowego w całości (bez konieczności podziału na zobowiązania, należności i inne transakcje).

Automatyczne nadawanie numeracji operacji odrębnie dla każdej kasy.Wgląd w stany kas na wybrany dzień.Możliwość uzgadniania raportów kasowych z danymi w systemie, przed ostatecznym zaksięgowaniem.Konieczna możliwość weryfikacji i poprawiania dekretów przed zaksięgowaniem. Dział księgowości przed zaksięgowaniem transakcji kasowej musi mieć możliwość poprawienia dekretu.Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych.Tworzenie raportów walutowych w walucie obcej i w PLN, w bieżącym okresie obrachunkowym oraz w okresach historycznych (lata poprzednie). .Drukowanie na raportach kasowych kont przeciwstawnych.Możliwość księgowania późniejszych raportów kasowych pomimo braku zaksięgowania wcześniejszych.Możliwość księgowania dowodów miesiąca bieżącego pomimo braku zamknięcia i uzgodnienia miesięcy poprzednich.Przydział uprawnień do ewidencji operacji kasowych, ich dekretacji i księgowania – wyróżnienie uprawnień dla kasjerów i pracowników Działu Księgowości.Powiązanie sprzedaży z kasy fiskalnej z modułem Księgi Głównej, automatyczna dekretacja i zapisanie transakcji w rejestrze sprzedaży.

Obsługa rachunków bankowych
Obsługa kont rachunków bankowych krajowych / walutowych.Jednoczesna obsługa rachunków bankowych na kilku stanowiskach.
Definiowanie kont rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej / walutach obcych według potrzeb użytkownika.Możliwość pełnej elektronicznej wymiany informacji z bankiem, w tym pobieranie z banku obsługującego Uczelnię raportów wyciągów bankowych drogą elektroniczną do systemu obsługi kont bankowych w Dziale Księgowości z możliwością automatycznej dekretacji i wydrukowania raportu z dekretami.

Aktualnie WUM obsługuje bank Pekao S.A.

Format wyciągów A-4.
Definiowanie własnych słowników opisów operacji bankowych i schematów typowych księgowań przez użytkownika z możliwością wyboru dostępu do własnych schematów lub schematów zdefiniowanych przez innych użytkowników.Automatyczna dekretacja typowych operacji według ustalonych schematów księgowania.Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami oraz możliwość kojarzenia rozrachunków z poziomu banku przez Dział Finansowy i Dział Księgowości.Rejestracja i dekretowanie operacji bankowych w jednym oknie w systemie niezależnie od rodzaju transakcji ( wpłat i wypłat bankowych dotyczących należności, zobowiązań oraz innych transakcji).

Księgowanie wyciągu bankowego w całości (bez konieczności podziału na zobowiązania, należności i inne transakcje).

Automatyczne nadawanie numeracji operacji dla każdego konta bankowego.Możliwość zapisu (do arkusza) dokumentów bankowych niezidentyfikowanych (nieznany kontrahent) a po ustaleniu danych możliwość dołączenia ich do właściwego raportu kasowego z zachowaniem właściwej numeracji zgodnie z pierwotną pozycją na wyciągu bankowym.

Niezidentyfikowane dokumenty bankowe to np.

• brak danych wpłacającego,

• brak tytułu wpłaty

Wgląd w stany kont bankowych na wybrany dzień.Możliwość uzgadniania wyciągów bankowych przed ostatecznym zaksięgowaniem z danymi w systemie.Możliwość poprawiania dekretów przed zaksięgowaniem.Możliwość wprowadzania transakcji wielowalutowych oraz nieograniczonej ilości walut i kursów wymiany na rachunkach walutowych.Automatyczne wyliczanie, dekretowanie i rozliczanie różnic kursowych dla rozchodu waluty z rachunków bankowych walutowych z uwzględnieniem specyfiki lokat w walutach obcych (powrót waluty wg. kursów historycznych) według metody przewidywanych w Ustawie o rachunkowości ( LIFO, FIFO, średniej ważonej).Automatyczne wyliczanie , dekretowanie i rozliczanie różnic kursowych dotyczących wpływu należności i zapłaty zobowiązań na walutowych rachunkach bankowych.Automatyczne wyliczanie , dekretowanie i rozliczanie różnic kursowych dotyczących wpływu należności i zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej na rachunkach prowadzonych w PLN (możliwość wyboru waluty do rozliczenia transakcji, PLN / waluta).Możliwość automatycznego ściągania tabel kursów walut (w rozbiciu na Banki) oraz kursów NBP kupna, średni i sprzedaży:

  • możliwość wczytywania kursów z dowolnego systemu Homebanking.Wyliczanie różnic kursowych bilansowych na dzień bilansowy i ich automatyczna dekretacja.Tworzenie raportów walutowych w walucie obcej i w PLN, w bieżącym okresie obrachunkowym oraz w okresach historycznych.Drukowanie na raportach bankowych kont przeciwstawnych.Możliwość prowadzenia zapisów w więcej niż jednym miesiącu jednocześnie. Jednoczesne księgowanie dowodów miesiąca bieżącego pomimo braku zamknięcia i uzgodnienia miesięcy poprzednich.Możliwość wprowadzania dokumentów jednocześnie do kilku raportów, bez konieczności zamknięcia poprzednich raportów.Przydział uprawnień do ewidencji wyciągów bankowych, ich dekretacji i księgowania – wyróżnienie uprawnień dla pracowników Działu Księgowości.Możliwość przypisania klientowi sprzedaży wirtualnego tzn. indywidualnego konta do identyfikowania wpłat na konta bankowe WUM (system transcollect).

Wpłaty dla określonych przez użytkowników grup kontrahentów np. studentów  • możliwość wczytania raportu bankowego z wpłat na indywidualne konta,

  • rozksięgowanie wpłat,

  • generowanie raportów wpłat z systemu bankowego do systemu FK.


Pobieranie 0.68 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna