Załącznik do Uchwały Nr xlviii/ 365/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 listopada 2009r Plan Odnowy Miejscowości Zalewo w Gminie Zalewo na lata 2009 2015 Spis treści


Miasto Zalewo w ramach umów partnerskich współpracuje zPobieranie 2.04 Mb.
Strona2/6
Data28.10.2017
Rozmiar2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6

Miasto Zalewo w ramach umów partnerskich współpracuje z:


  • Saalfeld

  • Rudziszki

Współpraca bez umowy o partnerstwie:
  • Sokolov1.1. Obszar, położenie geograficzne i administracyjne
Miasto i Gmina Zalewo położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w północnej części powiatu iławskiego. Gmina graniczy z gminami Iława i Susz z powiatu iławskiego, a ponadto z gminami Małdyty i Miłomłyn (powiat ostródzki) oraz gminą Stary Dzierzgoń (województwo pomorskie). Powierzchnia gminy liczy 253,95 km2.
MIASTO I GMINA ZALEWO NA TLE POWIATU IŁAWSKIEGO
Żródło: www.polskiegminy.pl

Miasto i Gmina Zalewo leży na terenie Pojezierza Iławskiego, który stanowi makroregion geograficzny w północno-wschodniej Polsce, leżący między Wisłą, Osą, Drwęcą i Pasłęką.


Miasto Zalewo na tle najbliższego otoczenia


Zasięg regionu w obrębie PolskiMegaregion - Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja - Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja - Pojezierza Południowobałtyckie

Makroregion - Pojezierze Iławskie

Miasto Zalewo jest ośrodkiem gminnym, w którym skupia się większość usług dla ludności gminy. W granicach gminy poza miastem znajdują się 22 sołectwa i 46 miejscowości.


Zewnętrzne drogowe powiązania komunikacyjne miasta i gminy zapewniają przebiegające przez teren gminy i krzyżujące się na terenie miasta drogi: wojewódzka nr 519 Morąg-Zalewo-Stary Dzierzgoń oraz sieć dróg powiatowych (m. in. Zalewo-Iława). Odległość miasta Zalewo od drogi krajowej nr 7 wynosi ok. 11 km. Do Iławy (siedziby władz powiatowych) z Zalewa jest ok. 35 km, zaś do Olsztyna jest ok. 75 km. Odległość Zalewa od stolicy kraju – Warszawy wynosi ok. 270 km.
1.2. Historia miejscowości
Miasto powstało w końcu XIII w. na pograniczu terytoriów plemiennych Pogezanów i Pomezanów. W strategicznym miejscu Krzyżacy wznieśli zamek obronny, w latach 1299-1301. Budowę zamku przypisuje się Henrykowi Zuckschwertowi - komturowi dzierzgońskiemu. Wokół zamku powstało osiedle (podgrodzie). Prawa miejskie otrzymało w 1305 roku z nadania komtura dzierzgońskiego Sieghardta von Schwarzburga. Prawa poszerzono w 1320 i ponowiono w 1334 (na prawie chełmińskim). Miasto zasiedlili koloniści niemieccy, którzy nadali mu nazwę Saalfeld, od nazwy miasta w Turyngii. W XV w., po wojnach polsko-krzyżackich, do Zalewa napłynęła ludność polska (głównie z Ziemi Chełmińskiej) i wówczas pojawiła się spolszczona nazwa miasta - Zełwałd. Z czasem nazwa przyjęła współczesna polską formę - Zalewo. W roku 1410 i 1414 Zalewo zajęte było przez wojska Władysława Jagiełły. Przed wojną trzynastoletnią (1454-1466) miasto odmówiło wierności Zakonowi. W wyniku postanowień pokoju toruńskiego, Zalewo pozostało w granicach państwa zakonnego. Natomiast w latach 1587-1751 Zalewo było także siedzibą konsystorza dla Pomezanii. Zalewo zniszczone zostało w czasie wojen szwedzkich (XVII w.). Duże zniszczenia wniknęły na skutek pożaru w 1688, znacznie uszkodzony został także ratusz. Z kolei w roku 1710 w mieście wybuchła epidemia dżumy, z której ocalało zaledwie 7 osób. Szkoła partykularna w Zalewie istniała od XVI w. do początków XIX w., jej ukończenie uprawniało do studiów uniwersyteckich. Uczono w niej także języka polskiego. W latach 1777-1780 uczył się w niej Mrongowiusz. Podczas wojen napoleońskich w roku 1807 w Zalewie kwaterowały wojska generała Dąbrowskiego.

W drugiej połowie XIX w. Zalewo przeżywało rozwój gospodarczy, spowodowany m.in. budową Kanału Elbląskiego, dzięki czemu poprzez Kanał Dobrzycki zostało połączone z Elblągiem oraz linii kolejowej Ostróda-Elbląg (wybudowana w 1893, rozebrana w 1945). W czasie II wojny światowej Zalewo zniszczone zostało w 70% i utraciło prawa miejskie. Przyczyną zniszczeń były grabież i podpalenia kamienic Rynku Głównego przez armię radziecką prowadzone notorycznie od 22 do 29 stycznia 1945 roku. Miasto odzyskało prawa miejskie dopiero w 1987 roku. W 2005 roku Zalewianie świętowali 700-lecie nadania praw miejskich. W 1991 roku w trakcie budowy garaży w okolicach starego miasta został odnaleziony skarb złotych monet z lat 1252 – 1334. W remizie strażackiej w Zalewie reżyser Piotr Trzaskalski przy udziale mieszkańców miasta nakręcił kilka scen do polskiego dramatu obyczajowego "Mistrz".
Pobieranie 2.04 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna