Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3.2 Mb.
Strona20/24
Data14.02.2018
Rozmiar3.2 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Wykres 3.

Jak wynika z wykresu 3., ankietowani oceniają większość kierunków działań jako średnio ważną lub najważniejszą dla rozwoju miasta i gminy. Zadaniami, którym przyznano najwięcej ocen średnich były: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz rozbudowa mariny. W opinii respondentów najważniejszymi kierunkami działań okazały się: zwiększenie przepustowości dróg, usprawnienie ruchu oraz remont chodników i ulic. Jako zadania najmniej istotne dla rozwoju miasta i gminy Wronki mieszkańcy wskazali z kolei m.in.: modernizację Muzeum Ziemi Wronieckiej oraz rewitalizację terenu przed Muzeum Ziemi Wronieckiej.


Pobieranie 3.2 Mb.

Share with your friends:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu