Zaawansowane urządzenia magnetyczne tom 17 Poznajmy metody szatańskich pasożytów z ufoPobieranie 0.98 Mb.
Strona1/23
Data05.12.2017
Rozmiar0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Proof Copy ([1/4] w trakcie przeredagowywania)
Prof. dr inż. Jan Pająk

ZAAWANSOWANE URZĄDZENIA MAGNETYCZNE

Tom 17

Poznajmy metody szatańskich pasożytów z UFO.

Monografia naukowa, 4-te wydanie, Nowa Zelandia, 2004 rok,

ISBN 0-9583727-5-6.
Copyright © 1998 by Prof. dr inż. Jan Pająk.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części niniejszej monografii nie może zostać skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w jakikolwiek sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrania telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego otrzymania wyrażonej na piśmie zgody autora lub zgody osoby legalnie upoważnionej do działania w imieniu autora. Od uzyskiwania takiej pisemnej zgody na kopiowanie tej monografii zwolnieni są tylko ci którzy zechcą wykonać jedną jej kopię wyłącznie dla użytku własnego nastawionego na podnoszenie wiedzy i dotrzymają warunków że wykonanej kopii nie użyją dla jakiejkolwiek działalności zawodowej czy przynoszącej dochód, a także że skopiowaniu poddadzą cały wybrany tom lub całą monografię - włącznie ze stroną tytułową, streszczeniem, spisem treści i rysunków, wszystkimi rozdziałami, tablicami, rysunkami i załącznikami.

Zarejestrowano w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii jako Depozyt Legalny z dnia 29 października 1998 roku. Wydano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autora.
Data ostatniej aktualizacji niniejszego tomu: 23 maja 2004 roku. (W przypadku dostępu do kilku egzemplarzy/wersji tej monografii, rekomendowane jest zapoznawanie się z egzemplarzem o najnowszej dacie aktualizacji!)

Nieodpłatne kopie tej monografii są dostępne poprzez Internet m.in. pod adresami: prawda.50megs.com, telepathy.50megs.com, telekinesis.50megs.com, extraordinary.150m.com, timevehicle.150m.com, morals.t35.com, pigs.20megsfree.com, free_energy.b0x.com. Może ona także być odnaleziona za pośrednictwem linków, z m.in. następujących stron internetowych: propulsion.20m.com, totalizm.20m.com, prawda.20m.com, truenirvana.20m.com, nirwana.terramail.pl, newzealand.0me.com, ufonauts.20m.com, ufonauci.w.interia.pl, evil.0me.com, antichrist.bz.tc, Malbork.20megsfree.com, chi.coms.ph.


Niniejsza monografia [1/4] stanowi raport naukowy z przebiegu badań jego autora. Stąd prezentacja wszelkich zawartych w niej materiałów posiadających wartość dowodową lub dokumentacyjną dokonana została według standardów przyjętych dla publikacji (raportów) naukowych. Szczególna uwaga autora skupiona była na wymogu odtwarzalności i możliwie najpełniejszego udokumentowania źródeł, tj. aby każdy naukowiec czy hobbysta pragnący zweryfikować lub pogłębić badania autora był w stanie dotrzeć do ich źródeł (jeśli nie noszą one poufnego charakteru), powtórzyć ich przebieg, oraz dojść do tych samych lub podobnych wyników.
Jest to czwarte (poszerzone i przeredagowane) wydanie najważniejszej publikacji naukowej autora, której trzecie (poprzednie) 9-cio tomowe wydanie opublikowane w 1998 roku nosiło taki sam tytuł i dane edytorskie, drugim wydaniem była 7-mio tomowa monografia: "Zaawansowane napędy magnetyczne" (Monografia, Dunedin, New Zealand, 1998, ISBN 0-9583380-2-7, około 1200 stron tekstu, w tym 120 ilustracji i 7 tablic, w 7 tomach) zaś pierwszym wydaniem była monografia [1]. Jest to także poszerzona polskojęzyczna adaptacja (w tłumaczeniu autora) angielskojęzycznej rozprawy:

Dr Jan Pająk: "Advanced Magnetic Propulsion Systems". Monograph, Dunedin, New Zealand, 1990, ISBN 0‑9597946‑9‑7, a private edition by the author, 460 pages (including 7 Tables and 163 illustrations).


Wszelka korespondencja przeznaczona dla autora niniejszej monografii [1/4] powinna być kierowana na następujący jego adres w Nowej Zelandii:

P.O. Box 33250

Petone 6340

NEW ZEALAND

Tel.domowy (2004 rok): +64 (4) 56-94-820; E-maile: janpajak@joinme.com lub janpajak@lycos.com.
STRESZCZENIE tomu 17 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 0-9583727-5-6.
Zajęci codziennym życiem w coraz szybciej zmieniającym się świecie, bez przerwy zagonieni przez swoich przełożonych, zastraszeni przez okrucieństwa popełniane wokół nas, zniechęceni bezmyślnością i brakiem skrupułów naszych bliźnich, pomału zapominamy że istnieją istotne powody dla których otaczający nas świat jest właśnie takim a nie innym. Kiedy zaś w momentach popsucia się naszego telewizora zaczynamy się zastanawiać dlaczego ten świat jest taki wrogi i bezosobowy, zwykle, zależnie od naszego światopoglądu, winę zrzucamy albo na naszych ziomków, albo też na Boga. Nigdy nawet nie przychodzi nam do głowy, że źródłem wszelkiego zła na Ziemi, może też być ktoś zupełnie inny, ktoś komu bardzo zależy aby w nieskończoność utrzymywać nas w strachu, zniewoleniu i poddaństwie. Mianowicie, że mogą to być nasi niewidzialni kosmiczni okupanci - czyli szatańskie istoty z kosmosu obecnie nazywane "UFOnautami", zaś w przeszłości przez naszych mniej świadomych przedków nazywane "diabłami".

Jak to wykazuje materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej monografii i ilustratywnie podsumowany w podrozdziale A3, planeta Ziemia jest kolonią kosmicznej konfederacji, jaką znamy pod popularną nazwą UFO. Kolonia ta prowadzona jest w dokładnie taki sam sposób, jak nasi rolnicy zarządzają wydajnym gospodarstwem hodowlanym. Tyle tylko, że na Ziemi hodowani i "dojeni" są ludzie a nie zwierzęta. To właśnie ludzie osadzeni zostali przez kosmitów na naszej planecie wyłącznie po to, aby być potem eksploatowanymi. Nasza eksploatacja ma już miejsce od około 40 tysięcy lat, tyle tylko że jak narazie ludzkość nie zdołała się zorientować co jest z nią grane.

Nasz kosmiczny okupant z UFO ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie zło jakie panoszy się na Ziemi. To on jest tym, który wydobywa z nas to co najgorsze swoimi manipulacjami na naszej podświadomości, hipnotycznymi nakazami, telepatycznymi podszeptami, oraz implantami do mózgów wpływającymi na nasz proces myślenia. To właśnie ów okupant kieruje nas do zagłady, przymusza do zabijania, naucza niszczenia, torturowania, bezmyślności i grubiaństwa. Jego szatańskie działania opisywać by można w nieskończoność. Niemniej na przekór mącenia dosłownie w każdym obszarze ludzkiej działalności, zawsze pozostaje on niewidzialny, zaś jego działania nieodnotowywalne. Swoją działalność wszakże prowadzi on z użyciem niezwykle skutecznych i szatańsko przebiegłych metod. W jego dyspozycji znajdują się też urządzenia techniczne, jakie najeźdźca ten ukradł innym cywilizacjom, a jakie pomagają mu ukrywać się przed nami i zwodzić nas w nieskończoność. Stopnia zaawansowania tych urządzeń ani nasza nauka ortodoksyjna, ani nawet nasza wyobraźnia, nie są w stanie objąć. To właśnie z powodu ogromnego zaawansowania technicznego tych urządzeń jakie mogą czynić niemal "cuda", nasi przodkowie uważali UFOnautów za istoty "nadprzyrodzone" i nazywali ich "diabłami".

Dla przykładu, urządzenia UFOnautów pozwalają im na stawanie się niewidzialnymi, przechodzenie przez ściany, pozostawanie niezniszczalnymi dla naszych kul które nie są w stanie ich się imać, czytanie naszych myśli, widzenie przez ściany i przez przeszkody stałe, latanie w powietrzu, chodzenie po wodzie, oraz na znacznie więcej podobnych wyczynów.

Jednym z podstawowych zadań tego tomu jest uświadomienie, że aby uwolnić się od naszego kosmicznego pasożyta i eksploatora z UFO, niestety musimy najpierw go dobrze poznać. Tom ten stawia więc sobie na celu systematyczne omówienie w jaki sposób nasz zajadły wróg i okupant dokonuje tego wszystkiego zła, zaś my ciągle nie jesteśmy świadomi nie tylko jego działań, ale nawet jego obecności na Ziemi. Krok po kroku tom ten ujawnia więc cele naszego kosmicznego okupanta, metody jego działania, źródła mocy, a nawet jego słabostki.

Poprzez wyeksponowanie wszystkich cech naszego okupanta i metod jego działania, tom ten stwarza fundamenty poznawcze dla podjęcia naszej samoobrony. Ujawnia więc on wiedzę, na bazie której nasza samoobrona może się rozwijać.

Niniejszy tom monografii [1/4] dostarcza więc precyzyjnego opisu powodów, metod i następstw okupacji Ziemi przez UFO. Dla wszystkich tych, którzy zechcą zapoznać się z problematyką okupacji i eksploatacji Ziemi przez UFO, w celach badawczych, filozoficznych, czy po prostu aby poszerzyć swoje horyzonty, tom ten reprezentuje więc podstawowe opracowanie źródłowe. Natomiast dla pozostałej części społeczeństwa jest on rodzajem bicia na alarm. Wyjaśnia bowiem jak poważna jest sytuacja ludzi, uświadamia niezbędność jak najszybszego rozpoczęcie naszej obrony własnej, oraz dostarcza początkowej wiedzy jaka jest niezbędna aby obrona taka stopniowo została przez nas wypracowana. Stara się on też wyjaśnić podstawy teoretyczne na jakich nasza obrona przed kosmicznymi najeźdźcami może zostać oparta, oraz wskazuje kierunki badawcze które wiodą do jej stopniowego wypracowania.
SPIS TREŚCI tomu 17 monografii [1/4] "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", ISBN 0-9583727-5-6.

Str: Rozdział:


1 Strona tytułowa

2 Streszczenie tomu 17

3 Spis treści tomu 17 (zauważ, ze pełny spis treści całej monografii [1/4] zawarty jest w tomie 1)Tom 17: Poznajmy metody szatańskich pasożytów z UFO
VB-1 VB. SKRYTE METODY DZIAŁANIA UFOLI

VB-2 VB1. Eksploatacja ludzi jako kluczowy powód dla którego UFOnauci okupują Ziemię

VB-2 VB1.1. Dlaczego religie przegrały wojnę z UFOnautami

VB-3 VB2. Warunki nieustannego panowania UFOli nad ludźmi

VB-4 VB3. Sekret sukcesu UFOnautów w ich eksploatacji Ziemi: doskonałe metody działania

VB-8 VB3.1. Kogo i dlaczego UFOnauci prześladują z użyciem swoich niewykrywalnych metod

VB-8 VB3.2. Jak rozpoznać, że i my sami padamy ofiarami niewykrywalnych prześladowań UFOli

VB-11 VB3.3. Różnice pomiędzy niewykrywalnymi prześladowaniami UFOli a zdarzeniami losowymi

VB-13 VB3.4. Wspólne cechy metod bezpośredniego ingerowania UFOnautów w ziemskie sprawy

VB-14 VB4. Metody, sposoby i strategie za pośrednictwem których UFOnauci przez całe tysiąclecia

efektywnie utrzymują nas w poddaństwie i w braku świadomości bycia okupowanym

VB-14 VB4.1. Ukrywanie przed ludźmi swojej nieustannej obecności na Ziemi

VB-16 VB4.1.1. Emitowanie przez UFO telepatycznego nakazu

aby nie zwracać uwagi na zaobserwowane wehikuły UFO

VB-23 VB4.1.2. Niewidzialność UFO i ich nieustanne ukrywanie się przed wzrokiem ludzi

VB-24 VB4.1.3. Żelazna zasada UFOnautów, aby zneutralizować wartość dowodową

każdego materiału jaki dokumentuje działalność UFO na Ziemi

i na jaki zwrócona została uwaga społeczeństwa

VB-27 VB4.2. Telepatyczne manipulowanie poglądami ludzi

VB-29 VB4.2.1. Telepatyczne manipulowanie nauką ziemską i indywidualnymi naukowcami

VB-33 VB4.3. Wyręczanie się ziemskimi sprzedawczykami

VB-36 VB4.3.1. Przykłady niszczycielskich działań UFOnautów

zrealizowanych rękami ziemskich sprzedawczyków

VB-42 VB4.4. Skryty sabotaż, jakiego ludzie nie są w stanie rozpoznać

VB-45 VB4.4.1. Przykłady skrytych sabotaży zrealizowanych przez UFOnautów

VB-48 VB4.5. "Wrabianie" niewygodnych UFOnautom ludzi

VB-51 VB4.5.1. Zamachy na życie

VB-56 VB4.6. Doskonała znajomość Ziemian i Ziemi, czyli wywiad i inteligencja UFOnautów

VB-57 VB4.6.1. Nieustanna obecność na Ziemi kosmiczych szpiegów i sabotażystów

VB-64 VB4.7. Uprzykszanie życia

VB-73 VB4.8. Jak UFOnauci uzyskują niezauważalność swego ingerowania w nasze sprawy

VB-76 VB4.9. Jak technicznie wysoko zaawansowani UFOnauci

działają na Ziemi bez powodowania naszego postępu

VB-78 VB5. Strategiczne cele jakie UFOnauci starają się osiągnąć poprzez swoje zniewalające nas działania

VB-79 VB5.1. Blokowanie naszego rozwoju naukowego i technicznego

VB-79 VB5.1.1. Strategiczne kierunki badań i rozwoju naukowego i technicznego

jakie okupujący nas UFOnauci usilnie blokują na Ziemi

VB-88 VB5.1.2. Metody z użyciem jakich UFOnauci blokują naukę i technikę na Ziemi

VB-89 VB5.2. Wmanipulowywanie nam wypaczonych kierunków rozwoju

VB-90 VB5.2.1. Przykłady błędnych dziedzin, teorii, poglądów i nastawień

jakie zostały ludzkości wmanipulowane przez okupujących nas UFOnautów

VB-93 VB5.3. Powstrzymanie naszego rozwoju filozoficznego i duchowego

VB-94 VB5.3.1. Zgniatanie na Ziemi ideologii i filozofii typu totaliztycznego

VB-95 VB5.3.2. Ateizm, oraz sabotażowanie naszego rozwoju religijnego

VB-99 VB5.3.3. Fałszywi prorocy

VB-106 VB5.4. Potęgowanie ludzkiego cierpienia i ubóstwa

VB-106 VB5.5. Piętrzenie podziałów i różnic pomiędzy ludźmi

VB-106 VB5.6. Wdrażanie na Ziemi "modelu idealnego niewolnika"

VB-109 VB6. Na zakończenie

Rozdział VB.

SKRYTE METODY DZIAŁANIA UFOLIMotto niniejszego rozdziału: "Fundametalny wymóg wygrania jakiejkolwiek walki: poznaj dokładnie swego przeciwnika."
W podrozdziale P2 niniejszej monografii zostało formalnie udowodnione, że wehikuły UFO istnieją, oraz że w sensie technicznym są one już zbudowanymi magnokraftami. Z kolei w podrozdziałach P3 do P6 udowodniono, że to UFOnauci zaludnili Ziemię rasą ludzką. Niestety, wcale nie uczynili oni tego w celach altruistycznych, a jedynie po to aby nas bezwzględnie eksploatować i rabować ze wszystkiego co mamy najcenniejsze. Następnie rozdziały Q do T wyjaśniły ogromne zaawansowanie techniczne UFOnautów oraz opisały najważniejsze rodzaje wehikułów jakie znajdują się w ich dyspozycji. Obok różnorodnych wysoce zaawansowanych urządzeń technicznych, m.in. opisano tam także i wehikuły czasu jakie umożliwiają UFOnautom przemieszczanie się do naszej przyszłości i przeszłości. Ponadto opisano tam napędy telekinetyczne. Napędy te, za pośrednictwem unikalnego stanu nazywanego "stanem migotania telekinetycznego", uzyskują atrybuty fizycznej niewidzialności i niezniszczalności. Niewidzialność pozwala wehikułom UFO, oraz używającym ten stan UFOnautom, stawanie się całkowicie nieodnotowalnymi dla ludzkiego wzroku, kamer i instrumentów. Z kolei niezniszczalność umożliwia im samym przenikanie przez mury, skały i obiekty stałe, a także pozwala naszym kulom czy mieczom przenikanie przez nich bez uczynienia im szkody. W końcu rozdział U ujawnił, że każdy mieszkaniec Ziemi uprowadzany jest do UFO w odstępach co trzymiesięcznych. W UFO rabowana zostaje od niego jedna trzecia długości jego życia. Ponadto systematycznie rabowana jest od niego sperma lub ovule, oraz niemal wszystko inne co posiada cennego. Wyjaśniono tam także, że każdy mieszkaniec Ziemi nosi na nodze i w głowie dowody tych swoich uprowadzeń - patrz podrozdziały U3.1 i U3.2. Obecnie nadeszła kolej, aby w niniejszym rozdziale dokładniej opisać postępowanie naszych kosmicznych okupantów i dręczycieli. Opis ten wyjaśni ich niecne cele, szatańskie metody postępowania, złowieszcze strategie, mocne i słabe strony, itp. Słowem kolej teraz aby dokładniej poznać działalność naszych kosmicznych wrogów i dręczycieli.

Oczywiście, jak wszystko co napisane w niniejszej monografii, również wysiłki poznania działalności okupujących nas UFOnautów, dokonywane za pośrednictwem analiz i materiału dowodowego z tego rozdziału, służyć mają określonym celom. Aby wymienić tutaj najważniejsze z celów tego poznawania UFOnautów, to są one jak następuje:

#1. Wypracowanie skutecznej obrony przed UFOnautami. Okupujący nas UFOnauci są zajadłymi wrogami ludzkości z którymi prędzej czy później przyjdzie się nam zmierzyć. Aby zaś mieć jakiekolwiek szanse w konfrontacji z jakimkolwiek wrogiem, najpierw należy go dokładnie poznać. Wszakże dopiero poznanie przeciwnika umożliwia wypracowanie sposobów skutecznej walki lub obrony przed jego atakami. Poznanie więc UFOnautów w rozdziale V, oraz poznanie ich metod działania w niniejszym rozdziale, umożliwi nam aby w kolejnym rozdziale W wypracować sposoby i metody z użyciem którym będziemy mogli skutecznie z nimi walczyć.

#2. Zrozumienie zła zasiewanego przez UFOnautów. Okupujący nas UFOnauci nieustannie zasiewają zło i zniszczenie wśród ludzi. Złem tym dotykany zostaje praktycznie każdy mieszkaniec Ziemi, włączając w to i osobę która właśnie czyta niniejsze słowa. Aby móc zapobiegać choćby części tego zła i zniszczenia, koniecznym jest jednak zrozumienie na czym ono polega, z czego się wywodzi, jakie są mechanizmy jego zasiewania, itp. Niniejszy rozdział dostarcza tej wiedzy.

#3. Zrozumienie tragizmu naszego położenia. Okupujący nas UFOnauci od niepamiętnych czasów zadręczają ludzkość, będąc dla nas rodzajem nachalnej pijawki jaka bez przerwy wysysa naszą krew. Aby więc wyzwolić się od tego zadręczania, koniecznym jest uprzednie zrozumienie na czym ono polega, jakie są jego objawy, jak odnotować że pada się jego ofiarą, jak UFOnauci go dokonują, itp. Niniejszy rozdział ma m.in. też za zadanie wyjaśnienie wszystkiego co konieczne dla tego zrozumienia.

#4. Poznanie roli jaką UFOnauci starają się nam narzucić. Okupujący nas UFOnauci narzucają ludziom swoją pasożytniczą filozofię o niezwykle niszczycielskich cechach. Stopniowo zmienia ona ludzi w rodzaj umięśnionych, bezmyślnych niewolników, odartych z zasad moralnych, honoru, poczucia człowieczeństwa, oraz zainteresowań intelektualnych. UFOnauci opracowali nawet "model idealnego niewolnika" omawianego w podrozdziale VB5.6, na kształt którego starają się teraz zamodelować każdego człowieka na Ziemi. Niewolnicy tacy mają służyć idealnie na korzyść swoich kosmicznych władców. Aby więc bronić się przed przyjęciem tej złowieszczej filozofii i przed zakodowanym w niej "modelem idealnego niewolnika", koniecznym jest uprzednie zrozumienie na czym ona polega, jakie są jej cechy, jakie są objawy jej narzucania ludzkości, itp. Niniejszy rozdział ma m.in. służyć i temu celowi.

Proces stopniowego poznawania naszych kosmicznych okupantów i gnębicieli rozpoczniemy od poznania powodów dla jakich okupują oni Ziemię. Powody te wyjaśniono w następnym podrozdziale VB1.

VB1. Eksploatacja jako kluczowy powód dla którego UFOnauci okupują Ziemię


Ilekroć w życiu przychodzi nam rozgryść i zrozumieć niecne postępowanie naszego wroga, zawsze dobrze jest zacząć od docieknięcia odpowiedzi na dwa następujące pytania:

#1. Dlaczego wróg ten jest wobec nas tym czym faktycznie jest?

#2. Dlaczego wróg ten czyni nam to co faktycznie czyni?

W przypadku pasożytujących na Ziemianach UFOnautów, kompletna odpowiedź na owe pytania okazuje się raczej skomplikowana. Stąd udzielana ona jest stopniowo w kolejnych podrozdziałach niniejszej monografii. Niniejszy podrozdział jedynie zawiera stwierdzenia podsumowujące jej esencję. Aby dać czytelnikowi jakieś pojęcie o stopniu skomplikowania tej odpowiedzi, warto w tym miejscu spróbować zapytać, czy potrafiliby w kilku zdaniach wyjaśnić "dlaczego starożytni Rzymianie byli wobec swoich niewolników tym czym byli i postępowali wobec nich tak jak postępowali" (np. dlaczego wogóle mieli oni niewolników, dlaczego traktowali tych niewolników gorzej niż my traktujemy nasze bydło, dlaczego rzucali ich lwom na pożarcie, zmuszali do walki gladiatorskiej jednych z drugimi, itp.). Jeśli zaś udzielenie odpowiedzi na temat starożytnych Rzymian czytelnik znajdzie nieco trudnym, to być może potrafiłby to samo wyjaśnić np. dla panów feudalnych (np. dlaczego panowie feudalni posiadali chłopów pańszczyźnianych, dlaczego często traktowali ich gorzej niż my traktujemy bydło, dlaczego egzekwowali "prawo pierwszej nocy", zaś pierwszego syna wcielali do swej armii, itp.).

Pomimo że odpowiedź na powyższe dwa pytania jest skomplikowana, ciągle daje się ona wypracować z pomocą ustaleń filozofii totalizmu. Szczególnie pomocnym jest jej fragment opisany w podrozdziale JD2.4. Odnosi się on do przeciwieństwa totalizmu czyli do filozofii szatańskiego pasożytnictwa. Przeciwieństwo to ujawnia najważniejsze składowe owej odpowiedzi. W skrócie składowe te można wyrazić w następujący sposób:

(#1) Okupujący nas UFOnauci są wobec nas tym czym są, ponieważ wyznają oni szczególny rodzaj filozofii (w podrozdziale JD2.4 zwanej "filozofią szatańskiego pasożytnictwa"). Filozofia ta powoduje, że ich działania muszą wykazywać wszelkie cechy będące nośnikami lub przejawami szatańskiego pasożytnictwa. Dlatego dla ludzi którzy są odbiorcami tych działań, UFOnauci demonstrują szatańskie zachowania jakie kiedyś przyporządkowywane były istotom rodem z piekła zwanym "diabłami".

(#2) Okupujący nas szatańscy pasożyci z UFO postępują wobec nas tak jak postępują, ponieważ ich działania są kształtowane przez kanony wyznawanej przez nich filozofii szatańskiego pasożytnictwa. Kanony te powodują, że swoje przeżycie UFOnauci opierają na eksploatowaniu istot mniej rozwiniętych i słabszych od siebie.

Wyrażając to innymi słowami, okupujący nas UFOnauci świadomie wybrali karierę rozbójników kosmicznych. Natomiast my, mieszkańcy planety Ziemia, pechowo jesteśmy ofiarami ich zbójowania. Swoje potrzeby zaspokajają więc oni nie poprzez oranie, sianie, pielęgnowanie i zbieranie plonów własnej pracy, a poprzez rabowanie od nas (a także i od innych zniewalanych przez siebie cywilizacji) tego co my zaorzemy, zasiejemy, wypielęgnujemy i zbierzemy. Najlepszym więc punktem początkowym długiego procesu poznawana naszych kosmicznych okupantów i wrogów, jest wyliczenie tego "co" i "dlaczego" od nas rabują. Wyliczenia tego dokonano już w podrozdziale U4.1. Kiedy zaś wiemy już dokładnie "co" i "jak" od nas rabują, stopniowo możemy zacząć poznawać "jak" to czynią. To zaś pozwoli nam poznać warunki jakie muszą być przez nich spełniane, oraz działania jakie UFOnauci muszą podejmować aby ów rabunek był dla nich możliwy. Warunki te i działania omówiłem już w rozdziale U. W końcu, kiedy wiemy już także "jak" UFOnauci nas rabują i utrzymują w zniewoleniu, możliwe staje się stopniowe rozszyfrowanie metod za pośrednictwem jakich UFOnauci dokonują tego wszystkiego. Metody te opisuje niniejszy rozdział.

VB1.1. Dlaczego religie przegrały wojnę z UFOnautami
Jak to wyjaśniono w podrozdziale V9, totalizm nie jest pierwszą filozofią na Ziemi, która stara sie zdefiniować metody działania UFOnautów, oraz która przygotowuje obronę ludzkości przed UFOnautami. Przez tysiące lat owe metody i strategie obronne były także opracowywane przez różne religie. Na nieszczęście, religie całkowicie przegrały owo śmiertelne zmaganie z zaprzysięgłym wrogiem ludzkości. Dlatego obecnie powinniśmy przeanalizować, dlaczego religie przegrały wojnę z UFOnautami, tak abyśmy uniknęli popełniania tych samych błędów ponownie.

Istnieje kilka pomyłek, jakie religie popełniły w ich zmaganiach przeciwko UFOnautom. (Przypomnijmy treść podrozdziału V9, który wyjaśnia że religie nazywają UFOnautów z użyciem starożytnej nazwy "diabły" lub "Szatan".) Musimy być świadomi owych błędów, aby nie popełnić ich ponownie. Oto one:

#1. Religie interpretują zaawansowaną technikę UFOnautów ("diabłów") jako wywodzącą się z "nadprzyrodzonych" źródeł. Stąd fakt, że UFOnauci ("diabły") są niewidzialni dla ludzkiego wzroku, ze mogą latać w powietrzu, że przechodzą przez ściany, że nasze kule się ich nie imają, itp., religie wyjaśniają jako wywodzący się z nadprzyrodzonych mocy tych istot. Na nieszczęście, takie wyjaśnienie nie zachęca ludzi do stwarzania techniki jaka by przeciw-balansowała technikę UFOnautów. Z kolei, bez równie potężnej techniki, ludzie nie są w stanie pokonać UFOnautów ("diabłów"). Natomiast totalizm przyjmuje odmienną postawę. Stwierdza on, że wszelkie moce UFOnautów (danych "diabłów") wywodzą się z ich techniki. Stąd my również możemy osiągnąć te same moce, poprzez zwyczajne podnoszenie naszej wiedzy i techniki.

#2. Religie interpretują telekinetyczne migotanie jakie formowane jest przez napęd UFOnautów ("diabłów"), jako istnienie pozamaterialne. To z kolei powoduje, że UFOnauci ("diabły") uważani są przez ludzi jako przynależni do świata duchów, identycznego z tym do jakiego przynależy Bóg. Zgodnie więc z religiami, nie jest możliwym fizyczna walka z nimi. Z kolei totalizm stwierdza, że UFOnauci (dawne "diabły") są równie fizyczni jak my sami. Dlatego my możemy z nimi walczyć, sprawiać im ból, zabijać ich, a także fizycznie wyrzucić ich z naszej planety. Tyle tylko, że zanim będziemy w stanie to uczynić, najpierw musimy podnieść poziom naszej wiedzy i techniki.

#3. Religie odmiennie niż totalizm wyjaśniają powody dla jakich UFOnauci ("diabły") są tak szatańskie, oraz dlaczego wyrządzają one ludziom to wszelkie zło. Zgodnie z religiami, UFOnauci ("diabły") są tak złe ponieważ współzawodniczą one z Bogiem i starają się pozyskiwać ludzkie dusze. Z kolei totalizm wyjaśnia, że wszelkie zło jakie UFOnauci (dawne "diabły") czynią, wywodzi się z pasożytniczej filozofii jaką oni wyznają, oraz z potrzeby posiadania dostępu do intelektualnie prymitywnych niewolników.

#4. Religie ograniczają obronę przed UFOnautami ("diabłami") do jedynie samo-udoskonalania. To oznacza, że religie nie uzależniają naszego sukcesu w pokonaniu UFOnautów ("diabłów") od fizycznego pozbycia się UFOnautów ("diabłów") z naszej planety i z naszej przestrzeni życiowej. Z kolei tak długo jak UFOnauci ("diabły") posiadają dostęp do naszej planety, są oni w stanie prowadzić swoją szatańską działalność. Natomiast totalizm stawia bardziej realistyczny cel. Naucza on bowiem, że aby osiągnąć owe 1000 lat dobrobytu i szczęścia jakie Biblia przepowiada, ludzkość musi najpierw fizycznie wyrzucić UFOnautów z powrotem w bezdenne odchłanie kosmosu do których oni przynależą.

Powyższe punkty ujawniają, że to co totalizm stara się obecnie osiągnąć, jest dokładnie tym samym co religie starały się czynić przez tysiące lat. Tyle tylko, że metody osiągnięcia owych wspólnych celów są odmienne w totaliźmie niż w religiach. Dla przykładu, totalizm stara się walczyć z UFOnautami dokładnie w taki sam sposób jak walczymy z każdym innym skrytym i śmiertelnym wrogiem - tj. poprzez fizyczne usunięcie ich z naszej przestrzeni życiowej. Z kolei religie starają się być "miłe" wobec UFOnautów, pozwalając im swobodnie działać w naszej przestrzeni życiowej, a jedynie doradzając ludziom aby nie czynili tego co UFOnauci ("diabły") swoimi skrytymi metodami nakazują im czynić.

VB2. Warunki nieustannego panowania UFOli nad ludźmi


Aby szatańscy pasożyci z UFO mogli bez końca zniewalać ludzi i z korzyściami dla siebie bezkarnie ich eksploatować, spełnionych musi być aż kilka warunków. Obejmują one:

#1. Ludzie muszą być utrzymywani w stanie nieświadomości istnienia tej eksploatacji, oraz nieświadomości istnienia eksploatujących ich UFOli.

#2. Ludzie nie mogą być w stanie odnotować ani eksploatacyjnych ani okupacyjnych działań UFOli.

#3. Ludzie muszą być utrzymywani na niższym od UFOli poziomie zaawansowania technicznego i naukowego.

#4. U ludzi muszą być uformowane takie cechy fizyczne i umysłowe, oraz taka wyznawana filozofia, jakie umożliwiają UFOnautom maksymilizację wszelkich korzyści osiąganych z eksploatacji ludzkości.

Dlatego wszystkie działania UFOli na Ziemi, a także ich metody postępowania, są tak zaprojektowane i tak dokonywane, aby zagwarantowały one nieustanne spełnianie owych warunków.

Z kolei nasze działania obronne muszą się koncentrować między innymi na polikwidowaniu owych korzystnych dla UFOli warunków.

VB3. Sekret dotychczasowego sukcesu UFOnautów w ich eksploatacji Ziemi: doskonałe metody działania


Fakt, że UFOnauci odnoszą tak długotrwały sukces w skrytym eksploatowaniu ludzkości, wynika z doskonałości ich metod działania na Ziemi. Dlatego jeśli chcemy dobrze poznać UFOnautów jako naszego wroga, poznać musimy także dokładnie ich metody działania.

Wszystkie metody działania UFOnautów na Ziemi są tak szatańsko zaprojektowane, że dla zwykłego zjadacza chleba pozstają one niewykrywalne. Przykładowo, jeśli UFOnauci osobiście komuś coś zasabotażują, lub sami komuś zaszkodzą, wówczas użyta przez nich metoda sabotażu czy szkodzenia musi zawierać wpisane w siebie środki jakie zostaną przez UFOli podjęte, aby przekonać poszkodowanego, że dana szkoda powstała w sposób "naturalny". W ten sposób poszkodowany zawsze dowiaduje się o jakichś "naturalnych" przyczynach tego co mu się zdarzyło, nigdy nie podejrzewa więc że stoją za tym UFOnauci. Dlatego aby ktoś zaczął odnotowywać na sobie efekty ich szatańskiego działania, najpierw musi dobrze poznać zmyślne metody, za pomocą których UFOnauci działań tych dokonują.

W swoich metodach działania przeciwko ludziom, UFOnauci z żelazną konsekwencją przestrzegają kilka podstawowych zasad. Zasady te czynią ich metody niewykrywalne dla zwykłego śmiertelnika. Wyliczmy teraz najważniejsze z nich. Oto one:

#1.Pobieranie 0.98 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna