Zał. nr 2 Nazwa wykonawcy Adres WykonawcyPobieranie 133.43 Kb.
Data02.11.2017
Rozmiar133.43 Kb.

Zał. nr 2

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 1


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Zestaw do poszerzania przestrzeni miedzytrzonowej z dostępu typu TLIF

Wymagania:

 • Implanty sterylne

 • Implanty o nerkowym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonane z PEEK

 • Implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG

 • Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st.

 • Dwie różne szerokości 25 i 30 mm oraz dwanaście wysokości od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm

 • Powierzchnia implantu ostro ząbkowana zapobiegająca migracji

 • Instrumentarium dostosowane do wszczepienia z dostępu transforminalnego obustronnie

 • Pojemniki na narzędzia wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację.

20 szt.
RAZEM


dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 2


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Implanty międzytrzonowe wchłanialne typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa

Wymagania:

 • Bioabsorbowalny cage skomponowany w 100% z polimeru kwasu mlekowego PLLA

 • Co najmniej pięć różnych wysokości klatek od 5 do 9 mm i dwie głębokości 12 oraz 14

 • wchłanialne znaczniki do oceny radiologicznej skomponowane na bazie polimeru kwasu mlekowego i siarczanu baru

 • Ząbkowana powierzchnia implantu

 • Klatka wraz z podajnikiem pakowana sterylnie

 • Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości musi mieć postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. Powinien być oznaczony na zewnętrznym parametrem wielkości klatki.

W skład kpl (opakowania) wchodzi: klatka – 1 szt, wypełnienie - 1 szt.

10 kpl
RAZEMdnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 3


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

System tytanowy do stabilizacji śrubowo - hakowej kręgosłupa w odcinku piersiowo – lędźwiowym-krzyżowym

Wymagania:

 • Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu

 • Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kości korowej, natomiast gwint trzystożkowy śruby ostry - tnący

 • Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe monolityczne i kaniulowane

 • Długość śruby w zakresie 25-60 mm ze skokiem co 5 mm

 • Średnica śruby w zakresie 4,0 – 5,5 mm o skoku co 0,5 mm

 • Dostępne również śruby o średnicy 6,5 i 7,5 mm i długości od 30 do 100 mm

 • Mocowanie pręta do śruby od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem

 • Pręty tytanowe o długości 30 – 600 mm poprzycinane na długość ze skokiem co 10 mm i średnicy 6 mm

 • Mozliwść zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa

 • Pręt poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątnego ustawienia w stosunku do prętów podłużnych, bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i więzadłowych kręgosłupa podczas implantacji

 • Dostępne haki nasadowe, laminarne, laminarne z wyższą główką, laminarne z odgiętą blaszką, na wyrostki poprzeczne, proste i odsadzone

 • Dostępność śrub i haków redukcyjnych, nasadowych i laminarnych

 • W zestawie muszą znajdować się łączniki typu pręt-pręt wymagane podczas operacji wieloetapowych oraz do zakotwiczenia stabilizacji na kości biodrowej

 • Możliwość zastosowania systemu do stabilizacji kręgosłupa z dostępu przedniego przy użyciu podkładek i staplerów jedno lub dwuotworowych, samogwintujących się

 • Staplery dwuotworowe powinny być dostępne w kilku rozmiarach w celu dopasowania do różnych poziomów kręgosłupa

 • Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby

 • Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat. i nr serii

W skład kpl wchodzi: śruba wieloosiowa – 4 szt, system blokujący – 4 szt, pręt podłużny – 2 szt, poprzeczka – 1 szt

10 kpl

RAZEM

dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 4


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadku złamań patologicznych i nowotworów

Wymagania:

 • Tokar do nakłucia trzonu

 • Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice, 10G, 11G, 13G o 2 długościach oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte

 • Sterylne urządzenie mieszając - podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania

 • Strzykawka z możliwością podawania do 14 ml cementu

 • W zestawie 40 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni RTG

 • Cement o podwyższonej lepkości i gęstości (konsystencja pasty do zębów) zawierający środek cieniujący – min. 20g

 • Czas podawania cementu powyżej 16 min.

Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z tokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20 g


50 kpl

RAZEM


dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 5


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Klatka szyjna międzytrzonowe z PEEK

Wymagania:

 • wsuwane klatki międzytrzonowe wykonane z polimeru PEEK Optima, dostosowane geometrycznie do anatomii i fizjologii w odcinku szyjnym kręgosłupa (proste, skośne, łukowatą, górną powierzchnią) w zakresie wysokości od 4 do 10 mm stopniowane co 1 mm; głębokość implantu 13-15 mm,

 • otwarte w wymiarze w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego,

 • posiadające ząbkowane powierzchnie, zabezpieczające przed przesuwaniem oraz dyslokacją oraz dodatkowo 4 tytanowe kolce na górnej i dolnej powierzchni klatki, pełniące dodatkowo funkcje znaczników/markerów do identyfikacji śród – i pooperacyjnej,

 • duża powierzchnia kontaktu zapewniająca stabilny kontakt z tkanką kostną,

 • implanty sterylne,

 • w instrumentarium znajduje się: wprowadzacz implantu (mocowanie od przodu) z ogranicznikiem umożliwiającym implantację klatki do pożądanej głębokości w przestrzeni międzykręgowej, implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki i pozwalający na bezpieczne wszczepianie, dystraktor szyjny z płynną regulacja dystrakcji oraz przyrządy do łatwego i wygodnego upakowania syntetycznego substytutu kości w implancie,

 • instrumentarium dostarczone w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.70 szt.

RAZEMdnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 6


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Uraz kręgosłupa szyjnego z uszkodzenie krążków międzykręgowym i niestabilnością – Płytki szyjne

Wymagania:

 • płytki dostępne w pełnej gamie wymiarowej w zakresie od 20 do 110 mm, ze stopniowaniem długości co 2,5 mm,

 • wkręty kostne samogwintujące i samonawiercające, jedno i dwu korówkowe 9w tym również śruby rewizyjne) o trzech średnicach 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm i o długościach w zakresie od 10 do 20 mm, stopniowane co 2mm, wprowadzane prostopadle oraz pod wieloma kątami (dając układ rozbieżny względem siebie zapewniając najwyższą siłę utwierdzenia w kości),

 • system posiada możliwość wprowadzenia śruby centralnie w osi płytki, grubość płytki wraz z mechanizmem blokującym max.2,5mm,

 • proste jednoczesne blokowanie 2 śrub jednym elementem, blokowanie śruby do płytki (w pełni odwracalne, zintegrowane z płytką z możliwością powtórzeń) następuje poprzez obrót specjalnego „śmigła” o 90 stopni,

 • prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie,

 • płytki dogięte dopasowane do naturalnej lordozy szyjnej (bez konieczności doginania),

 • prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usuniecie,

 • rączki instrumentarium zakończone tworzywem sztucznym (pomalux),

W skład zestawu wchodzi: 1 płytka i 4 wkręty


10 kpl

RAZEM


dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 7


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Zastawka typu Pudenz

Wymagania:

 • Zastawka typu Pudenz o średnicy 12 i 16 mm z centralna membraną przy wlocie płynu z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem

 • w zestawie zintegrowane łączniki i osobno pakowane dreny:

- komorowy ze znacznikiem o długości 22 do 25 cm

- uniwersalny otrzewnowo-dosercowy o długości 100-120 cm (do wyboru dren antyrefluksowy lub z otwartym końcem) • Wymagane zastawki nisko, średnio i wysokociśnieniowe (do wyboru w trakcie realizacji)

10 kpl

RAZEM


dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 8


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Antysyfon grawitacyjny

Wymagania:

 • Antysyfon grawitacyjny jako oddzielny element układów zastawkowych

 • Układ zamknięty w sztywnej cylindrycznej kapsule

 • Ze strzałką wskazujacą kierunek przepływu płynu mózgowo – rdzeniowego przez urządzenie.

 • Antysyfon kompatybilny z opisaną zastawką w zadaniu nr 7

5 szt.

RAZEM

dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 9


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Drenaż komorowy zewnętrzny

Wymagania:

 • Drenaż komorowy zewnętrzny z torbą o poj. 600 ml, dwuskalowy

 • Hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą plastikową torbę

 • Dren komorowy 190 cm z zastawką jednokierunkową, łącznikiem typu Luer-Lock, zaworem trójdrożnym i portem do wkłuć typu Y

10 kpl

RAZEMdnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 10


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Proteza trzonów szyjnego odcinka kręgosłupa - stała

Wymagania:

 • Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego

 • Wykonany z PEEK

 • Implant sterylny z etykietami lepnymi

 • Szerokości 16 mm

 • Głębokości 12 mm

 • Wysokości od 16 do 60 mm ze skokiem co 2 mm

 • Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub substytutem sztucznym

 • Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa

 • Wymagane niezbędne instrumentarium do zaimplantowania protezy.

10 szt.

RAZEMdnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………
Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……
Zadanie 11


Opis przedmiotu zamówienia

IlośćCena

jedn.

netto


Wartość

netto

w zł


Kwota

VAT

Wartość

brutto

w zł

Producent/

nazwa handlowa/

kod produktu

Proteza kości czaszki typu Codubix

Wymagania:

 • Dzianina poliestrowa – polipropylenowa

 • Duża wytrzymałość

 • Nietoksyczna

 • Brak cieniodajności dla promieni RTG

 • Prawie całkowity brak chłonności wody


Proteza standardowa

5 szt.
Proteza na indywidualne zamówienie

2 szt.

dnia ………………………………………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Pobieranie 133.43 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna