Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wpPobieranie 244.73 Kb.
Strona1/3
Data24.10.2017
Rozmiar244.73 Kb.
  1   2   3


XVIII KONFERENCJA

NAUKOWO – SZKOLENIOWA GASTROENTEROLOGII KLINICZNEJ WP

P R O G R A M

R Y N I A

22–23. 05. 2009 r.


2009/04/EDU/0979XVIII KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA

GASTROENTEROLOGII KLINICZNEJ WP


Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Wczesna diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego.

Endoskopia zabiegowa – chirurgia mikro-inwazyjna.

Varia.


Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem:


 • Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – gen. bryg. dr med. Andrzeja Wiśniewskiego

 • Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – gen. bryg. dr hab. med. Grzegorza Gieleraka

 • Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii – prof. dr hab. med. Grażyny Rydzewskiej


KOMITET NAUKOWYPrzewodniczący :

 • prof. dr hab. med. Jerzy Gil


Członkowie :

 • doc. dr hab. med. Leokadia Bąk – Romaniszyn

 • prof. dr hab. med. Marian Brocki

 • prof. dr hab. med. Jan Chojnacki

 • doc. dr hab. med. Elżbieta Czkwianianc

 • prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski

 • doc. dr hab. med. Marek Durlik

 • prof. dr hab. med. Iwon Grys

 • prof. dr hab. med. Anna Jung

 • prof. dr hab. med. Elżbieta Kobielska

 • doc. dr hab. med. Krzysztof Kołomecki

 • doc. dr hab. med. Jolanta Korsak

 • prof. dr hab. med. Wojciech Kozłowski

 • płk prof. dr hab. med. Krzysztof Leksowski

 • prof. dr hab. med. Aleksander Ligęziński

 • prof. dr hab. med. Ewa Małecka – Panas

 • prof. dr hab. med. Marek Maruszyński

 • płk doc. dr hab. med. Krzysztof Paśnik

 • prof. dr hab. Izabela Płaneta-Małecka

 • doc. dr hab. med. Tadeusz Przystasz

 • prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska

 • prof. dr hab. med. Edward Stanowski

 • płk doc. dr hab. med. Stanisław Wojtuń

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:

 • prof. dr hab. med. Jerzy Gil


V-ce :

 • płk. doc. dr hab. med. Krzysztof Paśnik

 • prof. dr hab. med. Edward Stanowski

 • płk doc. dr hab. med. Stanisław Wojtuń


Członkowie :

 • mjr lek. Paweł Babski

 • mjr lek. Antoni Błaszak

 • mjr lek. Przemysław Dyrla

 • kpt. lek Michał Florek

 • kpt. lek Adam Grabowski

 • lek. Łukasz Jałocha

 • płk dr med. Tomasz Koziarski

 • lek. Waldemar Mucha

 • ppłk dr med. Marek Najdecki

 • kpt. lek. Tomasz Stelmaszuk

 • ppłk dr med. Piotr Trojanowski

 • kpt. lek. Marek Wojtkowiak

 • lek. Bogusław Zyśko


Sekretariat Zjazdu:

 • Ewa Witkowska

 • Renata Wróbel

 • Anna Rejmanowska


Pierwszy dzień ( 22. 05. 2009 r ) SALA A
SESJA 1 (10. 30 - 13. 20)
Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Przewodniczący: J. Gil, J. Chojnacki, A, Dąbrowski, E. Stanowski

 • 10.30 – 11.00

OTWARCIE KONFERENCJI


 • 11.00 - 11.25

Uwarunkowania patogenetyczne i leczenie zachowawcze choroby refluksowej przełyku. (A. Dąbrowski)


 • 11.25 - 11.50

Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. ( J. Chojnacki)


 • 11.50 - 12.20

Możliwości i ograniczenia endoskopii w rozpoznawaniu i monitorowaniu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. ( J. Gil, S. Wojtuń)


 • 12.20 - 12.35

Eozynofilowe zapalenie przełyku - implikacje diagnostyczne, kliniczne i leczenie. (E. Czkwianianc)


 • 12.35 - 12.50

Diagnostyka, leczenie i przyczyny niepowodzenia terapii zakażenia Helicobacter pylori u dzieci. (L. Bąk-Romaniszyn)


 • 12.50 - 13.05

Ewolucja poglądów na chirurgiczne leczenie choroby refleksowej przełyku i przepuklin rozworu przełykowego przepony. (T. Koziarski, K. Paśnik, P. Trojanowski, T. Furga, E. Stanowski) • 13.05 – 13.20

Dyskusja


 • 13.20 - 14.45

Przerwa na obiad
SESJA 2 (14.45 - 16.50)
Wczesna diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego.

Przewodniczący: Ewa Małecka-Panas, Wojciech Kozłowski, Marian Brocki, Stanisław Wojtuń

 • 14.45 - 15.10

Podstawowe zasady profilaktyki wybranych nowotworów przewodu pokarmowego. (E. Małecka-Panas)


 • 15.10 - 15.35

Stany przedrakowe przewodu pokarmowego – znaczenie kliniczne, zasady postępowania. (S. Wojtuń, J. Gil, A. Błaszak)


 • 15.35 - 15.55

Zastosowanie endoskopii kapsułkowej w diagnostyce klinicznej, z uwzględnieniem kapsułki do badania jelita grubego. (A. Bednarczuk, M. Pawlik, G. Rydzewska)


 • 15.55 - 16.10

Współczesne techniki chromoendoskopii. (D. Baczewska, J. Milewski, G. Rydzewska)


 • 16.10 - 16.35

Znaczenie badań patomorfologicznych we wczesnej diagnostyce nowotworów przewodu pokarmowego. (W. Kozłowski, C. Jochymski, T. Markiewicz)


 • 16.35 - 16.50

Dyskusja


 • 16.50 - 17.00

Przerwa na kawę
SESJA 3 – plakatowa (17.00 - 19.00)

Postępy diagnostyki i terapii chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego

Przewodniczący: Krzysztof Leksowski, Elżbieta Czkwianianc, Krzysztof Kołomecki, Krzysztof Paśnik

 1. Znaczenie refluksu żołądkowo-przełykowego i refluksu dwunastniczo - żołądkowo - przełykowego u chorych na chorobę refluksową oporną na leczenie. (A. Gąsiorowska, T. Navarro-Rodriguez, E. Krupiński, K. Koening, B. Moty, J. Powers, R. Fass)

 2. Ocena nienadżerkowej choroby refluksowej w pH-metrii.(A. Błaszak, S. Wojtuń, M. Wojtkowiak, Ł. Jałocha, J. Gil)

 3. Wpływ sulpirydu na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego. (M. Mokwińska, J. Chojnacki)

 4. Korelcja obrazu endoskopowego i histopatologicznego w nienadżerkowej chorobie refluksowej przełyku. (A. Błaszak, S. Wojtuń, P. Dyrla, M. Wojtkowiak, A. Dąbek, J. Gil)

 5. Ocena czynników ryzyka w metaplazji Barrett’a. (P. Kiciński, A. Mokrowiecka, E. Czkwianianc, M. Kolasa-Kicińska, T. Woźniakowska-Gęsicka, E. Małecka-Panas)

 6. Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu choroby refleksowej przełyku. (A. Błaszak, M. Wojtkowiak, S. Wojtuń, Ł. Jałocha, P. Dyrla, J. Gil)

 7. Polimorfizm genu APC w sekwencji GERD - przełyk Barrett`a - dysplazja – rak gruczołowy przełyku. (A. Mokrowiecka, A. Wierzchniewska-Łaska, B. Smolarz, H. Romanowicz-Makowska, E. Małecka-Panas)

 8. Obraz endoskopowy „czarnego przełyku” – opis przypadku. (M. Pastuszak, K. Gruszewski)

 9. Achalazja przełyku – leczenie chirurgiczne czy endoskopowe. ( A. Terlecki, M. Brocki, J. Rysz, K. Kujawski)

 10. Odległe wyniki leczenia GERD wg „Floppy Nissan”. ( P. Furga,, K. Paśnik, T. Koziarski, R Brzozowski, E. Stanowski)

 11. Wyniki mechanicznego rozszerzania zwężeń przełyku metodami endoskopowymi.( S. Wojtuń, A. Błaszak, J. Gil, P. Dyrla)

 12. Zastosowanie protez samorozprężalnych w leczeniu przetok przełykowo-oskrzelowych ( obserwacje własne). ( A. Terlecki, M. Brocki, J. Rysz, K. Kujawski)

 13. Późne po oparzeniu zwężenia przełyku-problem chirurgiczny (L. Kutwin, E. Santorek – Strumiłło, B. Kowalska)

 14. Perforacja przełyku w przebiegu przedniej osteosyntezy pourazowego złamania kręgosłupa szyjnego – opis przypadku. (K. Groszewski, M. Pastuszak)

 15. Metody leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego – rys historyczny. (J. Wójtowicz)

 16. Prewencja (pierwotna i wtórna) krwawienia z żylaków przełyku. ( S. Wojtuń, A. Błaszak,J. Gil)

 17. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w nadciśnieniu wrotnym. (J. Kordiak, Sz.Wcisło, E. Santorek – Strumiłło, P. Misiak)

 18. Wyniki endoskopowego leczenia nieżylakowych krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. (J. Wójtowicz, S. Wojtuń, J. Gil)

 19. Przyczyny niepowodzeń endoskopowego leczenia nieżylakowego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego(obserwacje własne na podstawie 60 przypadków).(K. Kujawski, J. Rysz, M. Brocki, A. Terlecki)

 20. Mechanizmy regulujące proliferację błony śluzowej żołądka w zakażeniu Helicobacter pylori. (J. Kotynia R. Kordek, B. Smolarz, E. Małecka-Panas)

 21. Wpływ melatoniny na oksydacyjne uszkodzenia DNA w komórkach błony śluzowej żołądka. (G. Klupińska, T. Popławski, J. Błasiak, J. Chojnacki)

 22. Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na zahamowanie komórkowej odpowiedzi limfocytarnej u dzieci. (E. Czkwianianc, M. Chmiela, W. Rudnicka,  I. Płaneta-Małecka, E. Małecka-Panas).

 23. Ocena liczby komórek enterochromofinowych w błonie śluzowej żołądka u chorych z dyspepsja czynnościową. (G. Kulig, G. Klupińska, M. Wiśniewska-Jarosińska, C. Jochymski, W. Kozłowski, J. Chojnacki)

 24. Wydzielanie gastryny u osób z dyspepsją czynnościową ( E. Walecka-Kapica, G. Klupińska, K. Olszowiec, M. Pawłowicz, C. Chojnacki)

 25. Krew jako materiał biologiczny do diagnostyki zakażenia i inwazyjności szczepów Helicobacter pylori . (L. Bąk-Romaniszyn, A. Łukaszek, A. Kulig, M. Chmiela, W. Rudnicka)

 26. Nasilenie kolonizacji bakterii Helicobacter pylori, a serologiczne markery zakażenia i cytotoksyczności Helicobacter pylori we krwi. (L. Bąk-Romaniszyn, A. Kałużyński, M. Chmiela, W. Rudnicka, A. Kulig. I. Płaneta-Małecka)

 27. Wartość diagnostyczna 24-godzinnej bilimetrii żołądka w dyspepsji czynnościowej. (K. Szadkowski, J. Chojnacki)

 28. Wyniki elektrogastrografii w różnych postaciach dyspepsji czynnościowej. (C. Rudnicki, S. Foryś, G. Kulig, C. Chojnacki)

 29. Lektyna wiążąca mannan (MBL)w zapaleniu błony śluzowej żołądka i chorobie wrzodowej. (L Bąk-Romaniszyn, A. Świerzko, A. Kałużyński, J. Szemraj, M. Cedzyński, E. Małecka-Panas)

 30. Antybiotykoterapia u dzieci, a występowanie zakażenia Helicobacter pylori . (L. Bąk-Romaniszyn, I. Mękarska - Paradowska, I. Płaneta-Małecka)

 31. Endoskopowa gastrostomia odżywcza - możliwości i ograniczenia (P. Babski, S. Wojtuń, J. Gil)

 32. Zastosowanie balonów dożołądkowych w leczeniu otyłości – doświadczenia własne. (M. Pawlik, G. Rydzewska)

 33. Ocena jakości życia u pacjentów z otyłością olbrzymią leczonych metodą endoskopową. (M. Konopko –Zubrzycka, A. Baniukiewicz, E. Wróblewski, I. W. Zarzycki, Kowalska, M. Górska, A. Dąbrowski)

 34. Guzy stromalne przewodu pokarmowego – leczenie chirurgiczne. (K. Włodarski, D. Żak, T. Zwierowicz, Ł. Sawicki, M. Stańczyk, M. Maruszyński)

 35. Chirurgiczne leczenie mięsaków podścieliskowych przewodu pokarmowego – doświadczenia własne. (J. Brągoszewski, P. Trojanowski, K. Paśnik, M. Najdecki, M. Orłowski)

 36. Laparoskopowa resekcja żoładka – zalety i ograniczenia metody. (D. Żak, T. Zwierowicz, K. Włodarski, M. Stańczyk, M. Maruszyński)

 37. Komputerowa ocena dynamiki zmian komórek neuroendokrynnych w zapaleniu błony śluzowej żołądka. (T. Markiewicz, C. Jochymski, W. Kozłowski)

 38. Udział patomorfologii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego.(C. Jochymski, W. Kozłowski, T. Markiewicz))

 39. Nowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu i nadzorze w przełyku Barretta. (M. Florek, S. Wojtuń, J. Gil)

 40. Ocena stężeń witamin antyoksydacyjnych w osoczu krwi u osób z wybranymi chorobami przewodu pokarmowego. (M. Rutkowski, K. Grzegorczyk, R. Drozda, A. Stefańczyk, L. Jackowski)

 41. NLPZ w profilaktyce nowotworów przewodu pokarmowego ( T. Stelmaszuk, S. Wojtuń, J. Gil, P. Dyrla)Uwaga ! - prace zaznaczone wytłuszczonym drukiem zostały zakwalifikowane do prezentacji ustnej (max. czas prezentacji 5 min)

Drugi dzień ( 23. 05. 2009 r ) SALA A
SESJA 4 (9.00 - 10.30)
Endoskopia zabiegowa – chirurgia mikroinwazyjna.

Przewodniczący: Marek Maruszyński, Krzysztof Pasnik, Krzysztof Leksowski, Marek Durlik


 • 9.00 - 9.20

Operacje laparoskopowe przez naturalne otwory ciała. (M. Durlik)


 • 9.20 - 9.40

Zabiegi miniinwazyjne w chirurgii guzów odbytnicy. (A. Jasiński, R. Szyca, M. Szajda, K. Leksowski)


 • 9.40 – 9.55

Nowe trendy w chirurgii bariatrycznej. (K. Paśnik, M. Najdecki, T. Koziarski, A. Kwiatkowski, J. Brągoszewski)


 • 9.55 -10.10

Laparoskopowe operacje w raku okrężnicy. (E. Stanowski, K. Paśnik, J. Brągoszewski, R. Brzozowski, P. Sroczyński)


 • 10.10 -10.20

Ocena skuteczności endoskopowego tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. ( I. Grys, L. Sieradzka – Patyklewicz, A. Nowak)


 • 10.20 – 10.30

Dyskusja


 • 10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

SESJA 5 - ( 10.45 – 12.20 )
Postępy diagnostyki i terapii przewodu pokarmowego.

Przewodniczący: Grażyna Rydzewska, Iwon Grys, Jolanta Korsak, Jerzy Gil


 • 10.45 - 11.05

Pespektywy diagnostyki i leczenia ostrego zapalenia trzustki. (G. Rydzewska)


 • 11.05 - 11.20

Zaburzenia wewnątrz-wydzielnicze (pozatrzustkowe) chorób trzustki. (D. Szczebłowska, I. Grys)


 • 11.20 - 11.35

Ryzyko występowania ukrytego zakażenia WZBB u chorych poddawanych zabiegom fiberoskopowym. ( J. Korsak)


 • 11.35 - 11.45

Niekonwencjonalne metody leczenia bólu czynnościowego w klatce piersiowej pochodzenia przełykowego. (A.Gąsiorowska, T. Navarro-Rodriguez, R. Dickman, C. Wendel, B. Moty, J. Powers, A Willis, K. Koenig, Y. Ibuki, H. Thai, R. Fass)


 • 11.45- 12.10

Ból brzucha u dzieci – od objawu do rozpoznania. (J. Mielczarek, E. Małecka-Panas, L. Bąk-Romaniszyn)


 • 12.10-12.20

Dyskusja

SESJA 6 – PLAKATOWA ( 12.20 - 14.20 )Pobieranie 244.73 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna