Wyniki wyszukiwaniaPobieranie 30.03 Kb.
Data03.11.2017
Rozmiar30.03 Kb.

Wykaz publikacji w 2015 r.

Początek formularza
Agnieszka Gniadek, Grażyna Cepuch, Katarzyna Ochender, Dominika Salamon.
The level of knowledge about parasitic diseases and the threats resulting from their presence in the environment evaluated in a group of parents of preschool children.
Ann. Parasitol. 2015 : T. 61, nr 2, s. 109-114

Maria Kózka, Lucyna Płaszewska-Żywko: Ewaluacja efektów kształcenia w obszarze edukacji zdrowotnej. [W]: Matylda Sierakowska, Irena Wrońska (red.): Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

Lucyna Płaszewska-Żywko, Maria Kózka: Metody praktyczne w edukacji zdrowotnej. [W]: Matylda Sierakowska, Irena Wrońska (red.): Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

Krzysztof Andrzej Tomaszewski, Brandon Michael Henry, Jan Paradowski, Michał Kłosiński, Ewa Walocha, Joanna Golec, Ewa Kucharska, Zbigniew Dutkiewicz: Cross cultural adaptation of the English version of the IOF-QLQ to Polish, to assess the health-related quality-of-life of patients after a distal radius fracture.


Health Qual. Life Outcomes 2015 : Vol. 13, nr 1 art. no. 177, 12

Lucyna Ścisło, Teresa Socha, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Stanisław Kłęk, Antoni Mariusz Szczepanik, Antoni Czupryna: Jakość życia pacjentów z owrzodzeniami żylnymi kończyn dolnych. Hygeia Public Health 2015 : Vol. 50, nr 1, s. 149-154

Maria Kózka, Anna Majda, Barbara Rumian.
Tytuł oryginału: Uwarunkowania napadowych zaburzeń rytmu serca u pacjentów hospitalizowanych w oddziale kardiologii. Hygeia Public Health 2015 : Vol. 50, nr 1, s. 119-126,
Tomasz Brzostek, Piotr Brzyski, Maria Kózka, A. Squires, Lucyna Przewoźniak, Maria Cisek, Krzysztof Gajda, Teresa Gabryś, Maria Ogarek: Research lessons from implementing a national nursing workforce study. Int. Nurs. Rev.2015 : Vol. 62, nr 6, s. 412-420,

Anna Majda, Maria Kózka.


Diagnoza pielęgniarska w koncepcji NANDA. Małop. Piel. Położ. 2015, nr 15, s. 13-17,
Elżbieta Walewska, Teresa Radzik: Krakowska Szkoła Pielęgniarek w latach 1950-2001. Małop. Piel. Położ. 2015, nr 17, s. 10-14,

Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska: Opieka pielęgniarska świadczona chorym leczonym chirurgicznie. Cz. VI. Niedożywienie związane z chorobą u pacjentów leczonych w szpitalu. Małop. Piel. Położ. 2015, nr 14, s. 8-9

Lucyna Płaszewska-Żywko: Powstanie i rozwój Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w latach 1925-1950. Małop. Piel. Położ. 2015, nr 17, s. 4-9
Grażyna Cepuch, Agnieszka Gniadek, Anna Wyżga: Factors determining parents' decision to follow their children's recommended vaccination schedule - preliminary study. Med. Śr. 2015: T. 18, nr 3, s. 33-39,

Lucyna Ścisło, Renata Domanus, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Antoni M. Szczepanik, Szymon Pietruszka, Karolina Brzuszkiewicz, Agata Paszko: Analiza porównawcza powikłań u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej leczonych metodą tradycyjną oraz po implantacji stent-graftu. Pielęg. Chir. Angiol. 2015 : Vol. 9, nr 3, s. 141-146,

Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Antoni M. Szczepanik, Anna Nowak, Małgorzata Gądek, Katarzyna Machnik: Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęg. Chir. Angiol. 2015 : Vol. 9, nr 3, s. 170-175,
Maria T. Szewczyk, Paulina Mościcka, Justyna Cwajda-Białasik, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Aleksander Deptuła, Maria Kózka, Jacek Szopiński, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Cierzniakowska, Aleksandra Popow, Elżbieta Kozłowska, Bartosz Fórmankiewicz, Małgorzata Rucińska: Zalecenia profilaktyki zakażeń miejsca operowanego w okresie pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych. Pielęg. Chir. Angiol.2015: Vol. 9, nr 2, s. 73-91,

Maria T. Szewczyk, Justyna Cwajda-Białasik, Paulina Mościcka, Arkadiusz Jawień, Eugenia Gospodarek, Aleksander Deptuła, Maria Kózka, Jacek Szopiński, Agnieszka Mikucka, Katarzyna Cierzniakowska, Bartosz Fórmankiewicz, Aleksandra Popow, Małgorzata Rucińska, Elżbieta Kozłowska: Zalecenia profilaktyki zakażeń miejsca operowanego i stosowania antybiotykoterapii w okresie przedoperacyjnej opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych. Pielęg. Chir. Angiol: 2015 : Vol. 9, nr 2, s. 39-55,

Katarzyna Wojnar-Gruszka: Chłoniaki. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem.[W:] Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red.): Pielęgniarstwo hematologiczne.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

Katarzyna Wojnar-Gruszka.: Chłoniaki. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem. [W:] Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red.): Pielęgniarstwo hematologiczne.


Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

Katarzyna Wojnar-Gruszka: Powikłania po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. [W:] Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red.): Pielęgniarstwo hematologiczne.


Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

Katarzyna Wojnar-Gruszka: Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddawanym leczeniu krwią i jej składnikami. [W:] Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red.): Pielęgniarstwo hematologiczne.


Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

Katarzyna Wojnar-Gruszka: Szpiczak mnogi (plazmocytowy). Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem. [W:] Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red.): Pielęgniarstwo hematologiczne.


Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.

Katarzyna Wojnar-Gruszka: Szpiczak mnogi (plazmocytowy). Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem. [W:] Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel (red.): Pielęgniarstwo hematologiczne.


Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
Paulina Obrzut, Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Antoni M. Szczepanik:
Chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej niepełnoletnich. Postępy Żyw. Klin. 2015 : T. 11, nr 3, s. 28-32,

Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Elżbieta Walewska, Antoni M[ariusz] Szczepanik, Antoni Czupryna, Jan Kulig: Stan odżywienia a powikłania pooperacyjne u pacjentów z rakiem żołądka z zastosowanym żywieniem dojelitowym immunomodulującym. Postępy Żyw. Klin. 2015 : T. 11, nr 2, s. 13-19,


Monika Kadłubowska, Maria Kózka, Ewelina Bąk, Małgorzata Fraś, Beata Kudłacik:, Zachowania zdrowotne jako determinanta strategii radzenia sobie z bólem chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Probl. Higieny Epidemiol. 2015 : T. 96, nr 1, s. 175-180,

Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik: Autonomia decyzji pacjenta cierpiącego na zaburzenia otępienne - zarys problematyki. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 2, s. 269-273,

Elżbieta Walewska, Natalia Dorda, Lucyna Ścisło, Anita Orzeł-Nowak, Antoni M. Szczepanik, Antoni Czupryna: Niekonwencjonalne metody terapii a zachowania zdrowotne osób dorosłych. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 2, s. 214-219,
Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik: Otępienie a zgoda na udział w medycznych badaniach naukowych - wybrane zagadnienie etyczne. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 2, s. 274-278,
Patrycja Zurzycka: Relacje pielęgniarka-pacjent w kontekście mediów społecznościowych.
Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 1, s. 139-143,

Maria Kózka, Anna Nawalana, Anna Majda, Alina Wermińska: Wiedza pielęgniarek w zakresie pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Probl. Pielęg.2015 :


T. 23, nr 1, s. 34-39,
Cepuch Grażyna, Gniadek Agnieszka, Śręba Sabina: Jakość życia młodzieży z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Quality of life of teenagers with Leśniowski- Crohne disease. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, tom 21, nr 4, 360-364
Zofia Foryś , Grażyna Cepuch, Grażyna Dębska, Małgorzata Franczak: Funkcjonowanie społeczne pacjentów Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego chorych na schizofrenię. Social functioning of schizophrenic patients attending Day Rehabilitation Unit. Piel. Zdr. Publ.2013, 3, 1, 17-22
Maria Merklinger – Soma, Roman Pfitzner, Mirosława Dzikowska: Pojęcie zdrowia w opinii pacjentów po wszczepieniu sztucznych zastawek serca leczonych antagonistami witaminy K (VKA). The notion of health in the opinionof the patients after implantation o artificial heart valves who are treated with the wit K anagonist (VKA). Problemy Pielęgniarstwa 2015,
23 (3)
Beata Jurkiewicz, Lucyna Płaszewska-Żywko, Małgorzata Kołpa: Funkcjonowanie chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego. Functioning of patients after coronary artery bypass grafting. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 4: 216-222

Grażyna Puto, Bożena Targosz, Iwona Repka, Lucyna Ścisło, Zofia Musiał: Rozpoznawanie uzależnień od alkoholu i tytoniu wśród osób starszych. Diagnosing addiactions to alcohol and nicotine among elderly people. Problemy Pielęgniarstwa 2015, 23 ( 3)


Paweł Depukat, Ewa Mizia, Helena Zwinczewska, Tomasz Bonczar, Małgorzata Mazur, Mirosława Dzikowska, Piotr Pełka, Aleksandra Matuszyk: Tophography of ulnar nerve and its vatiations with special respect to carpal region. Folia Medica Cracoviensia, vol.LIV,4, 2014: 45-58
Paweł Depukat, Ewa Mizia, Michał Kłóśiński, Mirosława Dzikowska, Wiesława Klimek-Piotrowska, Małgorzata Mazur, Marcin Kuniewicz, Tomasz Bonczar: Anathomy of Guyon's canal-a systematic review. Folia Medica Cracoviensia, vol. LIV, 2, 2014:81-86
Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło, Stanisław Kłęk, Antoni Szczepanik: Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego a protokół kompleksowej opieki okołooperacynej dla poprawy wyników leczenia - „szybki powrót do zdrowia po operacji”(ERAS). Preventing surgical site infections versus enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol. Forum Zakażeń 2015, 6 (3): 165-170
Streszczenia:
Kamińska A., Pławecka B., Bodys-Cupak I., Łatka J., Musiał Z.: Wpływ stresu na aktywność zawodową pielęgniarek pracujących w krakowskich szpitalach. The influence of stress on professional activity of nurses working in the hospitals in Krakow. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Kraków 11-12 września 2015 „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90- lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”.
Padykuła M., Repka I., Puto G.: Satysfakcja z życia opiekunów osób starszych. Satisfaction with life among elderly people's caregivers. Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Kraków 2015, 11-12 września „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90- lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”.
Pietruszka S, Skibiński R., Walewska E., Ścisło L., Paszko A., Brzuszkiewicz K., Szczepanik A., Kulig J.: izolowane komórki nowotworowe w szpiku kostnym u chorych na raka okrężnicy. Polski Przegląd Chirurgiczny 2015, suplement 1: DOI: 10.2015/pjs- 2015-0064
Puto G., Targosz B., Repka I., Ścisło L., Musiał Z.: Rozpoznawanie uzależnień i współuzależnień od alkoholu i tytoniu wśród osób starszych. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Kraków 11-12 września 2015 „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90- lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”.
Ziółkowska A., Repka I., Puto G.: Opienie studntów medycyny i pielęgniarstwa na temat opieki paliatywnej.Opinions of medical ang nersing students on pediatric palliative care. Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Kraków 2015, 11-12 września „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90- lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie.”Dół formularza

Pobieranie 30.03 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu