Wymagania programowedo przedmiotu pielęgniarstwo chirurgiczne ( 20 h ) -studia dzienne licencjackie kierunek PielęgniarstwoPobieranie 21.95 Kb.
Data30.10.2017
Rozmiar21.95 Kb.

WYMAGANIA PROGRAMOWE DO PRZEDMIOTU PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE ( 20 h )

Studia dzienne licencjackie kierunek Pielęgniarstwo.

Prowadzący: mgr Jolanta Twardosz

Temat zajęć:

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

I.   Organizacja opieki chirurgicznej.

1.Organizacja i zadania opieki chirurgicznej.

2.Czynniki wpływające na adaptację pacjenta w oddziale chirurgicznym.

3.Urządzenie i wyposażenie oddziału chirurgicznego.

3.Urządzenie i wyposażenie bloku operacyjnego.

4.Praca pielęgniarki na bloku operacyjnym i oddziale chirurgicznym.


1.Student wykaże się znajomością organizacji i zadań opieki chirurgicznej.

2.Określi zakres zadań pielęgniarki chirurgicznej..

3.Scharakteryzuje topografię oddziału i bloku operacyjnego.


1.Student doskonale zorientowany w sprawach organizacji pracy na oddziale chirurgiczny i bloku operacyjnym.

2.W pełni profesjonalnie potrafi omówić zadania jakie stoją przed personelem oddziału chirurgicznego i bloku operacyjnego.


II      Opieka pielęgniarska nad chorym przed i po zabiegu operacyjnym- standardy postępowania.

1.      Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego z uwzględnieniem sposobu znieczulenia.

2.   Reakcje psychologiczne na zabieg operacyjny. Sposoby łagodzenia napięć emocjonalnych.

3.   Ogólne zasady pielęgnowania pacjenta po operacji.

4.   Powikłania chirurgiczne oraz ich zapobieganie.   


1. Student omówi  przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.

2.Opisze rolę pielęgniarki w przygotowaniu fizycznym i psychicznym  chorego do zabiegu.

3.Przedstawi standard opieki pooperacyjnej.

4.Wymieni powikłania pooperacyjne wczesne  i późne.

5.Omówi rolę pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym


1.Wykaże różnice w przygotowaniu chorego do zabiegu w trybie ostrym i planowym.

2. Przygotuje chorego do zabiegu operacyjnego z chorobą współistniejącą (cukrzyca, choroba układu krążenia, przewlekła choroba płuc).

2. Wskaże na zadania pielęgniarek, mające na celu szybką diagnozę powikłań pooperacyjnych wczesnych.

3.Dokładnie omówi rolę pielęgniarki w zapobieganiu późnym powikłaniom pooperacyjnym.

4. Dokładnie przeanalizuje opiekę pielęgniarską pierwszych godzinach po zabiegu operacyjnym.

5.Dokładnie omówi powikłania pooperacyjne wczesne.III    Profilaktyka, pielęgnowanie w wybranych chorobach chirurgicznych.

1Problemy pielęgnacyjne pacjenta z kamicą pęcherzyka żółciowego ( zasady przygotowania pacjenta do cholecystektomii laparoskopowej i metodą klasyczną.)

2.Udział pielęgniarki w procesie diagnostycznym i przygotowaniu do operacji pacjenta z ostrym schorzeniem jamy brzusznej.

3. Zadania pielęgniarki wobec pacjenta leczonego chirurgicznie z powodu powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

4.Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rakiem leczonym chirurgicznie ( rak żołądka, rak płuc, rak trzustki, rak sutka, rak jelita ).

5.Proces pielęgnowania chorego z mikrojejunostomią odżywczą i gastrostomią.1h

6. Proces pielęgnowania chorego z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki.

7. Problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego chirurgicznie z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego.

8.Problemy pielęgnacyjne pacjenta leczonego operacyjnie z powodu przepukliny .

9. Diagnoza problemów pacjenta ze stomią.1.Scharakteryzuje etiologie, patogenezę i metody leczenia schorzeń chirurgicznych przewodu pokarmowego.

2.Przedstawi proces pielęgnowania chorego przed i po operacji w obrębie przewodu pokarmowego w zależności od rodzaju schorzenia i stanu chorego.

3.Omówi profilaktykę schorzeń przewodu pokarmowego.


1.Szczegółowo opisze etiologię i patogenezę schorzeń przewodu pokarmowego.

2.Dokładnie przedstawi przygotowanie chorego do badań diagnostycznych.

3.Zróżnicuje przygotowanie chorego do operacji w obrębie przewodu pokarmowego trybie planowym i ostrym

4.Zróżnicuje zadania  pielęgniarki w opiece pooperacyjnej w zależności od rodzaju zabiegu, stanu i wieku chorego.

5.Opisze metody mobilizowania chorych do samoopieki.

6.Zaproponuje sposoby łagodzenia napięć emocjonalnych u chorych.

7.Dostrzega konieczność współpracy z rodziną  w sprawowaniu opieki nad chorym.

8.Widzi konieczność współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego.

9.Przedstawi ciekawe, nowatorskie metody działań profilaktycznych.IV Pielęgnowanie pacjenta w wybranych schorzeniach tarczycy.

1.Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie gruczołu tarczowego.

2.Powikłania po operacji tarczycy- postępowanie pielęgniarki.

3.Proces pielęgnowania chorego z tracheotomią.1.Student przedstawi etiologię patogenezę chorób tarczycy.

2.Omówi proces pielęgnowania chorego po operacji tarczycy.

1.Doskonale orientuje się w klinice schorzeń tarczycy.

2.Interpretuje objawy nadczynności i niedoczynności tarczycy.

3.Potrafi wskazać zadania pielęgniarki, która uczestniczy procesie przygotowania chorej do zabiegu operacyjnego tarczycy.

V Proces pielęgnowania chorego w schorzeniach naczyń obwodowych.

1.Pielegnowanie chorego z niewydolnością naczyń żylnych. Profilaktyka.

2.Proces pielęgnowania chorego ze schorzeniem tętnic. Profilaktyka.

8. Proces pielęgnowania chorego po amputacj kończyny dolnej.VI Proces pielęgnowania chorego po oparzeniu i odmrożeniu 

1. Student przedstawi etiologię, patogenezę i przebieg chorób naczyń.

2.Przedstawi metody diagnozowania schorzeń naczyń.

3.Omówi proces pielęgnowania chorego z niewydolnością naczyń żylnych.

4.Omówi proces pielęgnowania chorych z chorobami tętnic.

5.Przedstawi profilaktykę schorzeń żył i tętnic.

6.Omówi przyczyny amputacji kończyn.

7.Opisze przygotowanie fizyczne i psychiczne chorego do amputacji.


1.Przedstawi propozycję działań profilaktycznych  w zapobieganiu chorobom żył i tętnic.

2.Dokładnie omówi metody diagnostyczne w schorzeniach naczyń.

3.Szczegółowo omówi proces pielęgnowania chorego z niewydolnością naczyń żylnych.

4.Wnikliwie przeanalizuje pielęgnowanie chorego ze schorzeniem tętnic.

5.Dokładnie opisze problemy psychiczne, fizyczne i społeczne chorych po amputacji kończyny dolnej.


1.Omówi fazy i powikłania choroby oparzeniowej.

2.Przedstawi metody leczenia oparzeń i odmrożeń.

3.Przedstawi proces pielęgnowania chorego oparzonego..

1.Przedstawi klinikę choroby oparzeniowej.

2. Wnikliwie opisze sposoby leczenia oparzeń i odmrożeń.

3.Przedstawi proces pielęgnowania chorego oparzonego w zależności od zastosowanej metody leczniczej.
VII Pielęgnowanie pacjenta po urazach narządu ruchu.

1..Proces pielęgnowania chorego w opatrunku gipsowym.

2. Pielęgnowanie chorego leczonego metodą wyciągu.

3..Proces pielęgnowania chorego po operacyjnym zespoleniu złamanych kości.

16.Proces pielęgnowania chorego ze złamaniem kręgosłupa.

18.Proces pielęgnowania chorego ze złamaniem szyjki kości udowej.


1.Student przedstawi objawy i rodzaje złamań.

2.Omówi metody leczenia i rehabilitację w przypadku złamań kończyn.

3.Scharakteryzuje urazy kręgosłupa i klatki piersiowej.

4.Omówi metody lecznicze i  rehabilitacyjne urazów kręgosłupa i klatki piersiowej.

5.Przedstawi proces pielęgnowania chorego w opatrunku gipsowym , na wyciągu bezpośrednim i po operacyjnym zespoleniu kości.

6.Przedstawi proces pielęgnowania chorego leczonego z powodu złamania kręgosłupa .

7Przedstawi proces pielęgnowania chorego ze złamaniem szyjki kości udowej.


1.Zróżnicuje proces pielęgnowania chorego w zależności od rodzaju złamania i sposobu leczenia.

2.Opisze metody leczenia i rehabilitację chorych  w przypadku złamań kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym oraz lędźwiowo-krzyżowym.

3.Przedstawi problemy leczniczo-pielęgnacyjne w przypadku urazów klatki piersiowej.4.Przedstawi problematykę złamań kości w wieku starczym.


Pobieranie 21.95 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna