Wyklady z ortopediiPobieranie 248.23 Kb.
Strona5/10
Data24.10.2017
Rozmiar248.23 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uszkodzenia zginaczy


-uszkodzenie przyczepów zginaczy do paliczków obwodowych- szew Bauelle ( Bunnela?) specjalny szew ścięgna z dwóch stron
osie wszystkich palców przy zgięciu zbiegają się na kości łódeczkowatej, tam umiejscowiony uchwyt dla mięśni zginaczy.

Uszkodzenie prostowników


*goją się bardzo dobrze dużo lepiej niż zginacze

 • zwykle wystarcza zszycie koniec do końca + unieruchomienie

 • w uszkodzeniu przyczepów prostowników do paliczka obwodowego - unieruchomienie w aparacie Stacka >> lub operacja


Uszkodzenie nerwów:

Podział Seddona     • neuropraxia- zaburzeni przewodnictwa ze wzgl. na ucisk, przemija

     • neurotmesis -przerwanie włókna i osłonki

uszkodzenie pnia nerwu:

- obowiązuje pierwotny szew osłonkowy ( nigdy pęczkowy) lub międzypęczkowy

- w przypadku braku możliwości szew epidermalny niewchłanialny , nicią kolorową ( bo widać) i wtórna rekonstrukcja w ciągu 6h.

Zaburzenia krążenia


 • Ostry skurcz tętnic

 • zakrzep pourazowy,

 • przerwanie ciągłości naczyń,

 • tętniak , przetoka tętniczo- żylna

Wobec pewnych objawów uszkodzenia dużego naczynia tętniczego , nawet bez zaburzeń krążenia ,należy wykonać jego zespolenie.
Uzupełnienie ubytków

1. Wolny przeszczep skóry:

 • pośredniej grubości

 • pełnej grubości


2. płaty naczyniowo-nerwowe -palcowe

-dłoniowe

-śródręczne

-specjalne

(nerwy +naczynia+skóra+ tk.podskorna+tk.tłuszczowa) pobierane z miejsca mało ważnego np. grzbiet palca na paliczku środkowym
Reimplantacje

( własne palce lub większe części ręki odcięte)

Pomyślny efekt interwencji chirurgicznej zależy od wiedzy lekarza, -jak i gdzie można pomóc

-- Wiek , zawód , ogólny stan zdrowia , predyspozycje psychiczne, poziom amputacji

-mniejsze-6h-zawineta jelitowo- ?sucha(w woreczku foliowym)

- większe


Znieczulenie

promieniowo do rozścięgna dłoniowego ręki.


Do badania reki 1-2% sol. Lignokainy
1.ściegno mięśnia dłoniowego długiegoà nerw pośredni

promieniowo do tego ścięgna

2. flexor carpi ulnarisà n. łokciowy

promieniowo do tego ściegna

3. okolice processus styloideus k. Łokciowej

4.okolice processus styloideus k. Promieniowej i cala okolica à nerw promieniowy5. przestrzenie międzypalcowe od strony grzbietowej ( intermetacarpal block) à n. palcowy wspólny
Choroba Dupytrena

Niebolesny przykurcz w stawach śródręcznopaliczkowych i międzypaliczkowych bliższych –palec IV najczęściej I najrzadziej.

W stopie często rozścięgno powierzchowne stopy .

Przyjmujemy są to mikroangiopatie.

Czynniki ryzyka:


 • alkoholizm

 • cukrzyca

 • palenie tytoniu

 • zakażenia HIV

 • urazy zawodowe

 • wolne rodniki

leczenie operacyjne – wycięcie lub przecięcie rozścięgna

WYKŁAD 5
STOPA KOŃSKO-SZPOTAWA- pes equino-varus cong.


Najczęstsza wada po dysplazji stawu biodrowego

Cechy :

 • ustawienie końskie stopy

 • odwrócenie

 • przywiedzenie przodostopia względem stępu

 • zwiększone wydrążenie stopy

 • torsja wewnętrzna dalszego odcinka goleni do środkaawe

 • końskie ustawienie przodostopia

 • leczenie zara.z po urodz


wadzie mogą towarzyszyć

  • torticolis myogenes

  • luxatio coxae congen.

  • Artogryposis

  • Spina bifida

80% wymaga leczenia operacyjnego


Postacie stopy:

   • Habitualna- wielkość w normie, latwa korekcja przez redresje
    – 90-95% wyleczeń

   • Idiopatyczna- mniejsza smukla, podczas badania nie uzyskuje się pełnej korekcji, rokowanie pomyślne lecz. zachowawcze w 50%

   • Krótka- szeroka, krótka, złe rokowanie


Podział wg. Dimeglio

    • Stiff-stiff- stopa teratogenna w korekcji ustawienie przywiedzeniowe i końskie tylko 20% , szpotawosc do 45%

    • Stiff-soft -korekcja znieksztalcenia w płaszczyźnie strzałkowej i horyzontalnej poniżej 50%

    • Soft-stiff - korekcja zniekształcenie powyżej 50%

    • Soft-soft -stopa ułożeniowa = korektywna


Etiologia :

 • Nie w pełni wyjaśniona

 • Łagodniejsze postacie stopy łączyć się mogą z nieprawidłową pozycją stopy w łonie matki( skąpość wód płodowych)

 • Pierwotne zaburzenia w obrębie tkanek miękkich- przykurcze mięśni i apratu torebkowo-więzadłowego

 • Embriopathie -rzeczywiste anomalie w okresie zarodkowym

 • Teoria mięśniowo-nerwowa- pod wpływem zaburzeń nerwowych na podłożu którym dochodzi do zmian mięśniowych – mięśnie (zginacz długi palców i piszczelowy tylny są w przykurczu)

 • Czynniki zaburzające układ nerwowy w czasie ciąży


Patogeneza:

  • Kompleks podskokowy dokonuje obrotu wokół kości skokowej i ulega odwróceniu czyli supinacji

  • Ruch ten odbywa się w stawie skokowo-piętowym skokowo-łódkowym i piętowo-sześciennym


Obraz radiologiczny:AP

   • Długie osi kości skokowej i piętowej tworzące kąt Kite’a (N: ok. 30 st)- bliski, równy zeru

   • Kość sześcienna przesunięta przyśrodkowo

   • Kość śródstopia ustawiona w przywiedzeniu

 • Kąt Kite’a <30-40st è 0 st.

 • Kości śródstopia ustawione drabinkowato

 • + WSP. Petsona-Petersa(??) – suma kątów Kite’a w projekcji AP i L

Leczenie

 • Rozpoczęcie zaraz po urodzeniu

 • Korekcje należy uzyskać przed pierwszym rokiem życia aby dziecko rozpoczęło chodzenie

I. nieoperacyjne:

 • Ćwiczenia

 • Redresja - zasada rozciągania tkanek miękkich mięśni więzadeł, torebek czyli zniesienie przykurczów, fizykoterapia

 • Redresyjno- gipsowa

 • Gipsowa wg.Kite’a

 • Przylepcowo-plastrowa

Kolejność korekcji- P(przywodzenie) S(szpotawość) K(końskie)
 1. Operacyjna – 5-7 mc.życia

  • Kapsulotomia tylna i wydłużenie ścięgna Achillesa

  • Uwolnienie podskokowe kapsuloligamentotomią z wydłużeniem przykurczonych ścięgien dokonywanie pełnej korekcji zniekształceń stopy i stabilizacji drutami Kirschnera ( 6 tyg.+ długi gips) stawu skokowego dolnego skokowo-łódkowego i piętowo-sześciennego. Potem na 6 tyg. usuwa się druty + gips krótki skokowo-goleniowy Po operacji 3 miesiace w domu musi dziecko zostać i po usunęciu gipsu konieczne jest noszenie wkładek ortop.

 • Dzieci starsze 4-5 r.ż.

  • Uwolnienie okołoskokowe- nie wykonuje się

  • Uwolnienie podskokowe

  • Uwolnienie podskokowe i zabieg wg.Evansa(resekcja stawu piętowo-sześciennego

  • Uwolnienie okołoskokowe + zabieg wg. Lichtblana(resekcja klinowa wyrostka przedniego k. skokowej.

  • Osteotomia kości piętowej wg. Dwayera jeśli utrzymuje się szpotawość pięty.

 • Operacyjne u młodzieży i dorosłych z zaniedbanymi stopami

 • Podwójna artrodeza stopy (w stawach Shoparta i Lisfranca)

 • Potrójna artodeza

 • Poczwórna artrodeza stopy

 • Resekcja kostna


Doleczanie

 • Do czasu uzyskania stabilizacji i równowagi mięśniowej (4-5 r.ż.)dziecko musi wykonywać ruchy przeciwne do zniekształcenia

 • Buty ortopedyczne z aparatami ortopedycznymi z szyną spiralną z sandałem , potrójnym podtrzymaniem i blokadą zgięcia grzbietowego, lub but ze sztywną cholewką i piętą.

Pobieranie 248.23 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna