Wykład fakultatywnyPobieranie 403.01 Kb.
Strona1/4
Data23.10.2017
Rozmiar403.01 Kb.
  1   2   3   4


2.III.2006, 9.III. 2006

1. Krótko o wynikach psychologii i dydaktyki

W czasach nowożytnych nauczanie zaczęło być kształtowane pod wpływem takich myślicieli jak:


Komeński,

Jan Amos Komeński, Comenius (1592–1670)

W głównym dziele swojego życia, w „Wielkiej Dydaktyce” pisanej w latach 1633-1638 w Polsce, a wydanej dopiero w roku 1657 w Amsterdamie zawarł Komeński teologię edukacji chrześcijańskiej. W swoim dziele sformułował podstawowe problemy pedagogiki aktualne do dziś i pozostające przedmiotem badań specjalistów w dziedzinie wychowania. W Bratysławie uniwersytet jest imienia Komeńskiego.
Rousseau,

Jean-Jacques Rousseau, Jan Jakub Rousseau (17121778), francuski pisarz, filozof i pedagog, twórca koncepcji swobodnego wychowania, której zasady przedstawił w traktacie Emil, czyli o wychowaniu (1762). Wszystko jest dobre, co z rąk Stwórcy pochodzi, wszystko paczy się w rękach człowieka – takimi słowami rozpoczyna się Emil.

Rousseau podzielił młodość na cztery okresy:  • niemowlęctwo, do mówienia;

  • dzieciństwo do 12. roku życia;

  • chłopięctwo do 15. roku życia;

  • młodzieńczość do 20. roku życia.

Pierwsze dwa okresy miały się ograniczyć do rozwijania zdrowia i zmysłów, trzeci miał dać wykształcenie umysłu, czwarty wychowanie moralne.

Zdaniem Rousseau wychowanie powinno sprowadzać się do umożliwienia dziecku swobodnego wzrostu i dojrzewania oraz chronienie tego rozwoju przed zgubnymi wpływami zewnętrznymi.Pobieranie 403.01 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu