Wykład 8 Operacje dwukubitowePobieranie 3.04 Mb.
Strona6/41
Data14.02.2018
Rozmiar3.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Podobne przegrupowania można zawsze wykonać za pomocą sekwencji stanów bazowych kubitów (albo binarnych liczb reprezentujących stany) dwóch kolejnych członów, które różnią się tylko jednym położeniem. (Taka sekwencja jest wiadoma jako kod Gray’a). Jasne, że ta droga konstruowania dowolnych kwantowych bramek nie zawsze jest najefektywną (z punktu widzenia najmniejszej liczby możliwych operacji). Jednak, to nie jest poważnym problemem, ponieważ istnieją, w każdym przypadku, unitarne - kubitowe operacje które potrzebują bramek a zatem są wewnętrzne nieefektywne.

Aproksymacja jedno-kubitowych bramek

Udowodnimy, że bramki Hadamarda, fazowa i są (w przybliżeniu) uniwersalnymi jedno-kubitowymi bramkami. Przypomnijmy, że bardziej ogólną jedno-kubitową bramką jest obrót sfery Blocha na dowolny kąt dookoła dowolnej osi (kombinowany z trywialnym mnożnikiem fazowym). Załóżmy, że musimy dokonać obrotu około osi o kąt , który jest irracjonalnym mnożnikiem . Dzięki irracjonalności, kąty


Pobieranie 3.04 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu