Wykład 8 Operacje dwukubitowePobieranie 3.04 Mb.
Strona36/41
Data14.02.2018
Rozmiar3.04 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Hamiltonian sumatora

Poszukiwany Hamiltonian wtedy ma postać. (8.33)

Tu „h.c.” oznacza sprzężenie Hermitowskie (które działa ) operatorem hermitowskim. Wykorzystaliśmy fakt, że operatory są operatorami hermitowskimi, a operatory zakładamy komutują między sobą i ze wszystkimi bramkowymi operatorami . Zauważmy, że liczba „ cząstek” jest stała; będziemy interesować się wyłącznie przypadkiem jednej cząstki. Działanie Hamiltonianu jest przedstawiono na rys.8.4.


Pobieranie 3.04 Mb.

Share with your friends:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu