Wydział Informatyki I Zarządzania kierunek studiów: InformatykaPobieranie 8.51 Mb.
Strona2/16
Data26.10.2017
Rozmiar8.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Rys. 1. Ewolucja sieci Web na przestrzeni dziesięcioleci według [40]
1.1 Początki Internetu
Internet jako taki ma swoje początki w roku 1958, kiedy nie istniało jeszcze samo słowo "Internet", a prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Dwight D. Eisenhower powołał do życia Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych, w skrócie ARPA (ang. Advanced Research Projects Agency). Jednostka ta działa w strukturach Departamentu Obrony, a jej zadaniem, w cieniu wystrzelenia przez Rosjan Sputnika, jest osiągnięcie szybkiego wzrostu rozwoju technologicznego USA [13]. Cztery lata po tym jak została utworzona, Agencja kładzie podwaliny pod to, co najpierw staje się ARPANET-em, a o wiele później Internetem.
W roku 1969 ustanowione zostaje pierwsze połączenie pomiędzy dwoma komputerami, które jednak szybko zostaje zerwane. Kolejne próby są jednak bardziej obiecujące, do sieci dołączane są też kolejne węzły, by w roku 1975 osiągnąć liczbę 61. Tak powstaje sieć komputerowa bez wyróżnionego punktu centralnego - jak przystaje na wojskowe rozwiązanie - mogąca działać nawet pomimo uszkodzenia pewnej jej części.
Kolejnym krokiem jest stworzenie protokołów przesyłu danych. Rozwiązań jest kilka, ale w roku 1983 jako standard przyjęty zostaje TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol i Internet Protocol) - odpowiednio protokół kontroli transmisji i definiujący sposób adresowania. Jednocześnie w tym okresie upowszechniony zostaje też termin Internet jako nazwy sieci.
1.2 Narodziny World Wide Web
Przełomem jest ogłoszony pod koniec dekady projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web, czyli "ogólnoświatowej sieci" zwanej w skrócie WWW, jeszcze krócej W3, czy też po prostu siecią Web. Autorem jest Tim Berners-Lee, inżynier i naukowiec, którego nazwisko wielokrotnie przywołane jest w niniejszej pracy. W założeniu, takie rozwiązanie miało ułatwić pracę w CERN, którego pracownikiem był w tym czasie. Projekt przewidziany został, aby gromadzić zasoby wiedzy i ułatwić dzielenie się nią chociażby współpracownikom znajdującym się w odległych miejscach.
Berners-Lee, obecnie dyrektor W3C (ang. World Wide Web Consortium) założonego w roku 1994, w [6] wykłada, że już wcześniej proponował połączenie hipertekstu i Internetu, ale nikt nie poczynił starań w tym zakresie. Biorąc sprawy w swoje ręce, opracował także coś, co można nazwać kręgosłupem sieci WWW - ujednolicony format adresowania zasobów URL (ang. Uniform Resource Locator), język dla projektowania dokumentów hipertekstowych HTML (ang. Hypertext Markup Language) i protokół ich przesyłania HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol).
W roku 1992, kiedy liczba komputerów w sieci przekracza już milion, powstaje pierwsza graficzna przeglądarka Mosaic, co znacznie przyczynia się do eksplozji popularności usługi WWW. Sieć, która podwajała swoją objętość każdego roku, w tym czasie zwiększa się dwukrotnie co trzy miesiące. Coś, co wzięło swój początek jako eksperyment ARPA, na przestrzeni zaledwie 30 lat staje się częścią kultury masowej. Internet jest dziś wszechobecny tak, że trudno sobie wyobrazić życie bez niego. To wielomiliardowa społeczność, która wciąż rośnie. Podobnie trudno wyobrazić sobie świat, w którym przedrostek "www" nie poprzedza naszych codziennych działań w Internecie.
Warto przy tym podkreślić, iż, mimo tego że Internet i Sieć WWW są bardzo mocno ze sobą związane, nie oznacza to, że można postawić między nimi znak równości. Często nazwy te używane są wymiennie, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Internet jest systemem sieci, a WWW to tylko jedna z usług działających w jego obrębie podobnie jak FTP czy poczta elektroniczna. Innymi słowy, Internet to maszyny, sprzęt komputerowy i dane, a sieć Web wciela tę technologię w życie.
1.3 Web 1.0
Web 1.0 to wczesny etap ewolucji sieci WWW. Termin powstał dopiero, kiedy zaistniała potrzeba odróżnienia tego, co działo się przed załamaniem rynku internetowego na przełomie XX i XXI wieku, a tego, co nastąpiło później. Podejście to skoncentrowane było na prezentacji, a nie tworzeniu - użytkownicy mogli jedynie przeglądać strony WWW bez żadnego wpływu na ich zawartość. Sieć w tej formie określona była przez swojego stwórcę Bernersa-Lee jako "tylko do odczytu". Charakteryzowała się również tym, że twórców treści było niewielu, a informacje były podawane w sposób statyczny. Strony w Web 1.0 były więc stronami o bardzo małej funkcjonalności. Różnicę pomiędzy tym a kolejnym etapem rozwoju dobrze ilustruje Rys. 2.

Rys. 2. Porównanie sposobu tworzenia i odbioru treści w Web 1.0 i Web 2.0 [11]

1.4 Web 2.0
Miano Web 2.0 nadane zostało sieci WWW, aby opisać jej społecznościowy charakter. Sieci społecznościowe zaczęły zajmować w tym czasie szczególne miejsce w internetowych działaniach użytkowników. Przemiana, jaka dokonała się w porównaniu z Web 1.0, była pokłosiem zmian technologicznych dających szersze możliwości tworzenia treści, czyniących jednocześnie Internet bardziej dostępnym. Do zmian tych zaliczyć można wzrost przepustowości łącz internetowych, bardziej doskonałe przeglądarki czy nowe techniki tworzenia aplikacji internetowych takie jak Ajax. Stosując konsekwentnie terminologię zastosowaną przez Bernersa-Lee, kluczową różnicą było przekształcenie się sieci "tylko do odczytu" na styl "odczyt-zapis".
Z Web 2.0 nierozerwalnie wiążą się zatem takie hasła jak blogi, mikroblogi, wiki, serwisy społecznościowe ze sztandarowymi przykładami marek jak na przykład Facebook, Twitter, Youtube czy Wikipedia. Jednocześnie rozwój sieci i mnogość specjalizacji serwisów nie pozwala przyporządkować terminowi Web 2.0 tylko jednej i konkretnej grupy, którą opisuje.
1.5 Web 3.0
Przyjmując więc tok rozumowania Spivacka [41] już teraz znajdujemy się w dekadzie Web 3.0, czyli w okresie, w którym swój rozkwit powinny przeżywać sieci semantyczne. Jak pokazuje codzienność, na pełen rozkwit tej technologii możemy jeszcze poczekać. Taki stan rzeczy spowodowany jest faktem, iż wiele dostępnych obecnie informacji czytelnych jest tylko dla ludzi. Podstawowym założeniem kolejnej generacji sieci jest bowiem uczynienie informacji dostępną dla maszyn i wspieranie interakcji na linii komputer-komputer. Koncepcja zakłada przetworzenie zawartości stron do takiej postaci, aby aplikacje wykorzystujące rozwiązania semantyczne czy sztuczną inteligencję mogły prosto przetwarzać dane, co ułatwi i przyspieszy uzyskanie potrzebnych informacji przez użytkownika. Jest to moment, w którym, jak ilustruje Rys. 3, pierwszoplanową rolę zaczyna odgrywać zagadnienie Semantic Web, które szerzej opisane zostanie w kolejnym rozdziale.

Rys. 3. Technologie i założenia w odniesieniu do kolejnych generacji Web według [44]


Pobieranie 8.51 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna