Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza


Identyfikatory cząstek naładowanychPobieranie 12.62 Mb.
Strona91/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

3.5.2. Identyfikatory cząstek naładowanych

W eksperymentach jądrowych w zakresie średnich energii najczęściej stosowanymi metodami identyfikacji produktów reakcji są metody oparte na pomiarze zdolności hamującej absorbera dE/dx oraz całkowitej energii cząstki. Informacje o tych wielkoś-ciach pozyskiwane są pośrednio w teleskopowym systemie pomiarowym przedstawionym schematycznie na rysunku 224. Tworzy go kaskada dwu detektorów umiejscowionych wzdłuż ustalonej trajektorii cząstek: „cienkiego” detektora transmisyjnego o założonej gru-

bości x, w którym zachodzi nieznaczna (mierzalna) strata energii cząstki E, oraz detek-tora „grubego” pochłaniającego resztę jej energii ER, doprowadzając tym samym do całkowitego wyhamowania cząstki. Dla tak zorganizowanego systemu pomiarowego,


w pierwszym przybliżeniu możemy napisać


oraz E E + ER (335)
Wielkości te pozostają w ścisłym związku z parametrami deskryptywnymi cząstek, stwa-rzając możliwości ich metrologicznej identyfikacji. Przypomnijmy w skrócie te zależności.

 Pierwszą, wykorzystywaną w praktyce pomiarów identyfikacyjnych, stanowi wyprowa-dzona teoretycznie formuła znana powszechnie pod mianem wzoru Bethego [348] względnie Bethego-Livingstona [349]. W zakresie prędkości nierelatywistycznych przy-biera ona uproszczoną postać(336)

w którejPobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu