Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona73/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   94
c) i (b) wyraża się również podobieństwem formuł opisujących ich współczynniki przenoszenia; wystarczy bowiem w miejsce rezys-tancji RS wstawić właściwą dla danego stanu przewodzenia bramki rezystancję przejściową klucza szeregowego. Dla bramki szeregowo-równoległej (c) otrzymujemy więc:(282)
Własności transmisyjne bramki równoległo-szeregowej (d) opisuje jej transmitancja prądowo-napięciowa. Współczynniki przenoszenia takiej bramki określać będziemy zatem jej przepustowościami prądowo-napięciowymi oznaczonymi odpowiednio symbolami oraz .(283)
W systemie bramkowania impulsów napięciowych korzystającym z tego typu bramki nie-zbędne jest poprzedzenie jej konwerterem napięciowo prądowym.

Podane wyżej uproszczone schematy zastępcze bramek monopolarnych zilustrujemy wybranymi przykładami rzeczywistych ich realizacji. Najprostsza z nich wywodzi się ze znanej nam już konfiguracji obcinacza diodowego (rys. 18). W zmodyfikowanej wersji przypomina ją rysunek 192 (a).Pożądane własności funkcjonalne układu, to jest sterowane bramkowanie toru trans-misji sygnału, osiągnięto przez włączenie w obwód polaryzacji diody układu przełącza-jącego poziom napięcia polaryzującego, którego skrajne wartości (VP ON i VP OFF) warunkują odpowiednio przewodzenie oraz odcięcie diody. Dodajmy, że głębokość odcięcia (VP OFF) diody w oczywisty sposób uzależniona jest od dynamiki przenoszonych im-pulsów. Podstawę dla określenia wartości napięcia otwarcia bramki (diody) VP ON stanowi natomiast rzeczywista charakterystyka przenoszenia układu. Jej funkcję odwrotną opisuje wyprowa-dzona wcześniej formuła (58), a typowy jej przebieg (dla przypomnienia) przedstawiono na rysunku 190 (b).Łatwo zauważyć, że dla zapewnienia dobrej liniowości w obszarze małych amplitud wartość napięcia polaryzacji VP ON powinno być bliska wartości

Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu