Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza


istotne skrócenie czasu rozdzielczegoPobieranie 12.62 Mb.
Strona65/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   94
istotne skrócenie czasu rozdzielczego.
W uzupełnieniu dyskusji zwróćmy uwagę na fakt, że - traktując kwestię ogólnie - amplitudę odpowiedzi niepełnej V(n-1) wiąże ze spadkiem napięcia na diodzie VD relacja . Z tego względu równanie (256) należy również sprowadzić do nierówności:

(257)

Zgodnie z zapowiedzią, poświęćmy wreszcie nieco miejsca wyprowadzeniu formuły (251). Zauważmy, że każda odpowiedź cząstkowa zwiększa odpowiednio do krotności koincydencji potencjał emitera (katody) diody D1 przy niezmiennym potencjale jej kolek-tora (anody). Formalnie możliwy jest więc wzrost potencjału emitera do poziomu powo-dującego odcięcie diody. Najbliższym takiej możliwości jest przypadek krotności k = (n-1). Spowodowana wówczas wyłączeniem (n-1) źródeł Ik zmiana prądu I wynosząca


(258)
daje na wypadkowej rezystancji obciążenia RW = (RArD)  rD przyrost potencjału V(n-1)
(259)
Dla utrzymania diody w stanie przewodzenia nie może on przewyższyć wartości spo-czynkowej VD określonej związkiem (254), czyli
(260)
Proste przekształcenia uzyskanej zależności prowadzą ostatecznie do formuły (251)Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu