Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona39/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   94
rodzaju zastosowanych tranzystorów (jak np.: >> 1, zaniedbywalne wartości prądu zerowego IK0 i napięcia nasycenia złącza kolektor-emiter VKE(nas)) tudzież z ra-cjonalnego doboru (zakładanych w procedurze obliczeniowej) wartości elementów biernych układu formuły te przybierają postać uproszczoną:
(154)

(155)

(156)

(157)

gdzie

Warunki zapewnienia założonego stanu spoczynkowego (nasycenia tranzystora T2) oraz wzbudzenia procesu regeneracji determinują natomiast odpowiednio równania (158)
i (159)


(158)
(159)
Sygnał wejściowy dyskryminatora jest z reguły obciążony w mniejszym lub większym stopniu szumami. Mogą one powodować (zwłaszcza przy relatywnie powolnym narastaniu impulsu) wielokrotne przekroczenia zadanego poziomu dyskryminacji, skutkując mnoże-niem impulsów odpowiedzi. Zjawisku temu skutecznie zapobiega istnienie histerezy dys-kryminatora, której rozciągłość winna przewyższać nieco amplitudę spodziewanych szu-mów.

W konwencjonalnym układzie Schmitta regulacji szerokości histerezy dokonuje się najczęściej przez odpowiedni dobór wartości rezystancji kolektorowych RK1 i RK2. Schemat z rysunku 86a sygnalizuje alternatywny sposób regulacji histerezy dodatkowym rezys-torem Re włączonym w obwód emitera tranzystora T2.

Podane wyżej formuły dopuszczają w zasadzie dowolną wartość transmitancji gałęzi dodatniego sprzężenia zwrotnego

Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu