Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona36/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   94


Rys. 83. Schemat konfiguracji binarnego integratora cyfrowegoLicznik binarny w odpowiedzi na wejściowy ciąg impulsów zegarowych o częstotli-wości F daje na wyjściach swoich komórek nieinterferujące wzajemnie ciągi cząstkowe
o zredukowanych odpowiednio częstotliwościach


(140)

Ciągi te za pośrednictwem zespołu bramek AND (Gi) są bramkowane sygnałami logicznymi przynależnych komórek licznika rewersyjnego, wskutek czego ich częstotliwości zostają sprowadzone do poziomu Foi

(141)

Średnia częstotliwość Fo formowanego na wyjściu bramki OR (Go) wypadkowego (suma-rycznego) ciągu impulsów wyniesie więc

(142)
Ciąg ten przekazywany jest zwrotnie na odejmujące wejście licznika rewersyjnego. Każdy jego impuls pomniejsza zawartość licznika rewersyjnego o 2-r , podczas gdy każdy impuls ciągu wejściowego powoduje jego wzrost o 2-m. Wypadkowy efekt działania obu ciągów w interwale akumulacji  t wyraża się zmianą stanu licznika rewersyjnego  z, równą

(143)
Zależność powyższą można sprowadzić do postaci równania różnicowego
(144)
Jego rozwiązanie z uwzględnieniem warunku początkowego z (0) = 0 opisuje w domenie czasu odpowiedź integratora na podany (skokowo) na jego wejście ciąg impulsów o śred-niej częstotliwości przy zadanych wartościach F, r i m

(145)
Łatwo zauważyć podobieństwo kształtu otrzymanej zależności do przebiegu odpo-wiedzi skokowej obwodu inercyjnego pierwszego stopnia, jaki w istocie stanowił AKU-MULATOR z ODPŁYWEM w strukturze integratora analogowego. Równanie powyższe determinuje więc wprost wartość stałej czasowej integratora

(146)
wiążąc ją z częstotliwością F zegara oraz przedwyborem stopnia redukcji m w torze zli-czania wstecznego.

Relację między wymuszeniem a odpowiedzią z w stanie ustalonym wyznacza z ko-lei równanie (143). Kładąc w nim otrzymujemy

(147)
Granicznemu stanowi licznika rewersyjnego odpowiada maksymalna, mierzalna wartość częstotliwości impulsów wejściowych. Innymi słowy równanie (147) z warunkiem determinuje zakres pomiarowy integratora
(148)
Jak wskazują formuły (146) i (149) doborem wartości r, m i F dokonywać można regulacji zakresu pomiarowego i stałej czasowej integratora, stanowiących jego podstawowe para-metry znamionowe.
Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu