Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona33/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   94

Rys. 76. Schemat ideowy logarytmicznego konwertera prądowo-napięciowego wg [138]
Atrakcyjny sposób kształtowania charakterystyki logarytmicznej integratora, oparty na zasadzie superpozycji elementarnych przebiegów nieliniowych, zaproponowali Cooke-Yarborough i Pulsford [133]. Integratorom tego rodzaju można nadać ogólne miano integratory pseudologarytmiczne przez analogię do działających na podobnej zasadzie wzmacniaczy pseudologarytmicznych [139]. Skuteczność tego rodzaju aproksymacji
w oczywisty sposób zależy od kształtu, tworzących charakterystykę globalną, przebiegów składowych uwarunkowanych z kolei strukturą odnośnych
subukładów (komórek) elementarnych. W omawianym układzie Cooke’a-Yarborough i Pulsforda taką elementar-ną komórkę stanowi znana nam już struktura prostego integratora z pompą diodową. Jej charakterystykę przenoszenia według zależności (97) wyraża formuła
(128)
Zespół komórek elementarnych pracuje w konfiguracji równoległej ze wspólnym źródłem sygnału wejściowego (Vi , <f>) i sumowaniem prądów we wspólnym obwodzie obciążenia. Schemat tej konfiguracji pokazano na rysunku 77.
Istota koncepcji polega na doborze wartości stałych czasowych Tr = (Cd Ro)r obwodów dozujących dostatecznie licznego zespołu komórek według postępu geometrycznego. Przyjmując zatem stałą czasową obwodu dozującego centralnej komórki za referencyjną
i oznaczając ją symbolem
T0 , powołaną prawidłowość zapiszemy w postaci
Tr = 10 r T0 (129)

Nieskończenie liczny zespół komórek spełniających powyższy warunek wykazuje tę szczególną właściwość, że a-krotna zmiana częstotliwości impulsów wejściowych powoduje zmianę poziomu napięcia wyjściowego proporcjonalną do logarytmu dziesiętnego tej krotności, tj.
(130)


Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu