Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza


skokowego (heaviside’owskiego) i impulsowegoPobieranie 12.62 Mb.
Strona3/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
skokowego (heaviside’owskiego) i impulsowego (dirakowskiego).

Według ogólnie przyjętej umowy pod pojęciami czasu opóźnienia wzmacniacza jak i czasu narastania wzmacniacza należy rozumieć odpowiednie parametry sygnału wyjścio-wego wzmacniacza przy pobudzeniu skokowym lub impulsowym.Tak więc zdefiniowany na gruncie wymuszenia skokowego czas opóźnienia wzmacniacza określa współrzędna cza-sowa punktu czoła odpowiedzi znajdującego się na połowie jego amplitudy t50% , co można zapiać jako(3)

W tej samej konwencji czas narastania wzmacniacza tn definiowany jest na dwa sposoby. Aktualnie powszechnie stosowany jest sposób przypisujący atrybut czasu narastania inter-wałowi zawartemu między współrzędnymi czasowymi punktów odpowiedzi na poziomie dziesięciu (t10) i dziewięćdziesięciu (t90) procent jej wartości ustalonej. Definicja czasu na-rastania wzmacniacza według tego kryterium przybiera postać(4)


Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu