Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona14/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   94

W miarę rozwoju technologii tranzystorów i uzyskiwania coraz większych wartości pola wzmocnienia (GB), w zespole czynników ograniczających szybkość wzmacniacza odpowiednio większego znaczenia nabiera inercyjność stowarzyszonej sieci elementów biernych. Efekt ten ujawnia się szczególnie silnie we wzmacniaczach napięciowych. Stąd też zrodziła się koncepcja alternatywnego układu z tranzystorami pracującymi jako wzmacniacze prądowe [29], gdy skrajnie niskie rezystancje wejściowe stopni składowych (w idealizowanym przybliżeniu przyjmowane za równe zeru) redukują stałe czasowe obwodów międzystopniowych do pomijalnie małych wartości.
Schemat takiego rozwiązania przedstawiono na rysunku 17. Stanowi go tandem dwu bloków funkcjonalnych: dwutranzystorowej jednostki integralnej (T1-T2) oraz jednotran-zystorowego stopnia separującego (T3). Blok pierwszy wykonano w formie niekonwen-cjonalnej „dwójki” z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, w której transmisja sygnału zachodzi w układzie WB-WK natomiast sprzężenie zwrotne w układzie WB-WE. Funkcję stopnia separującego pełni konwencjonalny układ o wspólnej bazie, zapewniający wyma-ganą niską wartość rezystancji obciążenia poprzedzającej go „dwójki”.

Wzmocnienie prądowe jednostki integralnej G1-2 (s) w ogólnym zapisie operatorowym przybiera postać(45)

gdzie:


, , , (46)


Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu