Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-HutniczaPobieranie 12.62 Mb.
Strona13/94
Data27.10.2017
Rozmiar12.62 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   94

(41)
gdzie: (42)

(43)

(44)

Na gruncie zależności (4144) łatwo zauważyć, że przy raz przyjętym typie tranzystorów, procedury projektowania wzmacniacza sprowadzają się zasadniczo do doboru wartości Re oraz RL (ZL) zapewniających osiągnięcie optymalnych własności impulsowych wzmacnia-cza. Dla wartości elementów układu podanych na jego schemacie ideowym (przy prądach emiterowych IE =7 mA) wzmocnienie napięciowe wzmacniacza wyniosło KV = 25.8dB, a czas narastania tn = 2.8 ns. Analiza układu pominęła obwód kompensacji dwójnikowej (shunt peaking) z indukcyjnością L [25],[26], której wartość dobrano eksperymentalnie. Zaniedbano w niej również pojemność sprzęgającą wtórnik emiterowy (WK) z kaskodą (WE-WB). W udoskonalonej wersji (tn<2ns) tej konfiguracji [27], zaadaptowanej z kolei do „szybkiego wzmacniacza” Typ 1501 produkcji krajowej [28], zamiast sprzężenia pojem-nościowego wprowadzono bezpośrednie połączenie galwaniczne. Na rysunku 16 przed-stawiono schemat jednej z sekcji wzmacniających tego wzmacniacza, wyposażonej nadto w układ skokowej regulacji wzmocnienia.Pobieranie 12.62 Mb.

Share with your friends:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   94
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu