Wyłączanie komputera z Windows 7Pobieranie 115 Kb.
Data08.02.2018
Rozmiar115 Kb.

Skróty klawiszowe
niezbędne
do obsługi komputera

Spis treści

Kilka uwag o Windows 7 3

1. Wyłączenie komputera. 3

lub inny wariant zamykania systemu: 3

2. Aplikacja Mój komputer. 3

3. Folder Moje dokumenty. 3

4. Posługiwanie się menu Start systemu Windows 7 3

5. Poczta e-mail w Windows 7 4

6. Aplikacja Dodaj/usuń programy zmieniła nazwę na Programy i funkcje. 4Skróty klawiszowe dla systemu Windows 5

1 Skróty klawiszowe systemu Windows 5

2 Skróty klawiszowe edycji 5

2.1 Klawisze ruchu 5

2.2 Klawisze zaznaczania 6

2.3 Klawisze usuwania 6

3 Skróty klawiszowe w menu i w oknach dialogowych 6

Zaawansowane skróty klawiszowe w Windows 7 7Screamer Radio – skróty klawiszowe 8

Wybieranie stacji ze wszystkich dostępnych 8

Dodawanie do Ulubionych 8

Wybieranie z Ulubionych 9Poczta usługi Windows Live – skróty klawiszowe 10

Skróty klawiszowe JAWS dla Internet Exploter 11

Ogólne polecenia 11

Polecenia do obsługi łączy 11

Polecenia do obsługi nagłówków 12

Polecenia do obsługi formularzy 12

Polecenia do obsługi tabel 12

Polecenia do obsługi ramek 13

Polecenia do obsługi elementów 14

Pozostałe polecenia 14

Windows Media Player – skrócona instrukcja obsługi 16

Skróty klawiszowe Winamp 17

Otwieranie 17

Skróty podczas odtwarzania 17

Scalanie książek Daisy do formatu Czytak za pomocą programu Czytak manager. 18Kilka uwag o Windows 7


Windows 7 różni się, jeśli chodzi o podstawową obsługę przy pomocy programu udźwiękawiającego, tylko nieznacznie w stosunku do starego i ogólnie znanego Windows XP.

1. Wyłączenie komputera.


Wyłączanie komputera odbywa się w kilku krokach:

- przechodzimy na Pulpit: skrót klawiszowy Windows D, albo kilkakrotnie Tabulator, aż usłyszymy Pulpit,

- zamykamy aplikacje Windows: lewy Alt F4,

- Wybieramy z listy rozwijanej polecenie Zamknij: literą Z lub strzałkami góra/dół szukamy pozycji Zamknij,

- potwierdzamy czynność przyciskiem OK: naciskamy Enter (OK jest domyślnym przyciskiem tego okienka).

lub inny wariant zamykania systemu:


- naciskamy klawisz menu Start,

- naciskamy Tabulator aż usłyszymy Zamknij,

- naciskamy Enter.

2. Aplikacja Mój komputer.


Aplikacja Mój komputer w Windows 7 zmieniła nazwę na Komputer. I to wszystko. Zamiast M naciskamy K będąc na pulpicie, aby ją znaleźć i otwieramy Enterem, by zobaczyć zawartość naszego komputera (dyski, napędy, itp.).

3. Folder Moje dokumenty.


To kolejna kosmetyczna różnica w stosunku do Windows XP. Na Pulpicie znajduje się folder o nazwie użytkownika, a nie Moje dokumenty. W folderze tym znajdują się dokumenty podzielone na podfoldery typu: Moje dokumenty, Moje obrazy, Moje wideo, Pobrane, itp.

Aby wyświetlić ikonę plików użytkownika (dawne Moje dokumenty) należy z menu kontekstowego Pulpitu wybrać element Personalizuj, a w nim link Zmień ikony Pulpitu. W oknie, które się pokaże zaznaczamy co ma się pokazywać na Pulpicie. W opisywanym przypadku mają to być Pliki użytkownika, czyli nasze dawne Moje dokumenty.


4. Posługiwanie się menu Start systemu Windows 7


W menu Start systemu Windows 7 jest wbudowany ciekawy i pomocny mechanizm wyszukiwania.

Po naciśnięciu klawisza Windows otwiera się menu, w którym zanim zaczniemy szukać czegoś strzałkami góra/dół, lepiej najpierw zacząć pisać frazę jaka nas interesuje. Nie ma w tym momencie znaczenia, czy chcemy znaleźć w menu Start jakiś program czy dokument, zdjęcie, film, albo cokolwiek innego. Menu Start systemu Windows 7 pokazuje wszystko. Całą zawartość komputera.

Kiedy rozpoczniemy pisanie frazy, menu Start systemu Windows 7 zaczyna filtrować dane, pozostawiając widoczne w menu tylko te, które odpowiadają szukanej przez nas frazie. Wystarczy wtedy poruszyć strzałką w dół lub w górę i przejrzeć pozostałe do wyboru elementy. Kiedy trafimy na interesujący nas, naciskamy Enter by go otworzyć.

Przykład. Chcemy otworzyć aplikację notatnik, której nie ma domyślnie na Pulpicie.

Naciskamy klawisz Windows. Otworzy się menu Start. Zaczynamy pisać not... i już powinien być zaznaczony Notatnik. Jeśli nie, to szukamy go strzałkami góra/dół. Kiedy słyszymy Notatnik, naciskamy Enter i otworzy nam się aplikacja.

5. Poczta e-mail w Windows 7


Windows 7 standardowo nie ma żadnego klienta poczty e-mail. Za to za pomocą usługi Windows Live pobiera się i instaluje klient pocztowy o takiej właśnie nazwie: Windows Live Mail. Jego obsługa jest niemal identyczna jak programu Outlook Express, czyli stosuje się dokładnie te same skróty klawiszowe do większości operacji.

Ctrl N - nowa wiadomość,

Ctrl M - obierz wyślij wszystkie wiadomości,

lewy Alt S - wyślij napisaną wiadomość

itp.

Przy odpowiednim ustawieniu, Tabulatorem poruszamy się między listą wiadomosci, a listą folderów. Jeśli mamy kilka kont pocztowych, to program Windows Live Mail, dla każdego konta tworzy oddzielną grupę folderów: Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, itp. Kiedy wejdziemy na listę folderów, aby wybrać folder, z którego wiadomości chcemy wyświetlić, strzałką w prawo możemy rozwinąć listę folderów danego konta, a potem strzałką w dół znajdziemy Skrzynkę odbiorczą, itp. Stojąc na nazwie konta, strzałką w lewo możemy z kolei zwinąć gałąź z folderami tego konta, by poruszając się strzałką w dół i w górę, mieć bardziej zwarty widok dostępnych folderów.


6. Aplikacja Dodaj/usuń programy zmieniła nazwę na Programy i funkcje.


Aplikacja ta dalej znajduje się w Panelu sterowania i służy do usuwania zainstalowanych, ale niepotrzebnych programów. Wystarczy znaleźć na liście program, który chcemy usunąć i z menu kontekstowego wybrać polecenie Odinstaluj.

Skróty klawiszowe dla systemu Windows


 • CTRL = klawisz Control,

 • ALT = klawisz Alt,

 • SHIFT = klawisz Shift,

 • ESC = klawisz Escape,

 • INS = klawisz Insert (wstaw),

 • TAB = klawisz Tabulatora,

 • Strzałka w górę = klawisz strzałki w górę,

 • Strzałka w dół = klawisz strzałki w dół,

 • Lewa strzałka = klawisz lewej strzałki,

 • Prawa strzałka = klawisz prawej strzałki,

 • HOME = klawisz Home,

 • END = klawisz End.

Kiedy używa się kilku klawiszy znak '+' (znak plus) oznacza, że należy je nacisnąć równocześnie, np. CTRL + SHIFT + T = naciśnij klawisze Control i Shift i przytrzymując je naciśnij T.

Kiedy pojawiają się sekwencje klawiszy, czyli kiedy trzeba nacisnąć więcej klawiszy jeden po drugim, używamy „,” (przecinka), aby oddzielić klawisze, np.: ALT + V, D = najpierw naciśnij kombinację klawiszy ALT i V, aby aktywizować menu Widok, następnie naciśnij klawisz D, aby wybrać Szczegóły widoku.

Skróty klawiszowe z klawiatury numerycznej będą działać w programach odczytu ekranu tylko wtedy, gdy funkcja NumLock jest wyłączona.

1 Skróty klawiszowe systemu Windows


Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych systemu Windows, które są dostępne w każdej aplikacji Windows.

Minimalizuj wszystkie okna: klawisz WINDOWS + M

Wyświetl menu Start: klawisz WINDOWS lub CONTROL + ESCAPE

Uruchom Eksplorator Windows: klawisz WINDOWS + E

Okno Znajdź: Okno Wyniki wyszukiwania: klawisz WINDOWS + F

Okno Uruchom: klawisz WINDOWS + R

Okno Właściwości systemu: klawisz WINDOWS + BREAK

Okno Wyniki wyszukiwania Komputery: klawisz WINDOWS + CONTROL + F

Menu kontekstowe: klawisz Aplikacji lub SHIFT + F10

Przełącz pomiędzy aplikacjami: ALT + TAB

Menu systemowe aplikacji: ALT + Spacja

Menu kontrolne dokumentu: ALT + Minus

Kopiuj do schowka: CONTROL + C

Wytnij do schowka: CONTROL + X

Wklej ze schowka: CONTROL + V

2 Skróty klawiszowe edycji


We wszystkich standardowych okienkach Edycji, jak również w większości edytorów tekstu możesz korzystać z następujących skrótów klawiszowych

2.1 Klawisze ruchu


Następny znak: Prawa strzałka

Poprzedni znak: Lewa strzałka

Następne słowo: CONTROL + Prawa strzałka

Poprzednie słowo: CONTROL + Lewa strzałka

Następny wiersz: Strzałka w dół

Poprzedni wiersz: Strzałka w górę

Następna strona na ekranie: PAGE DOWN

Poprzednia strona na ekranie: PAGE UP

Początek wiersza: HOME

Koniec wiersza: END

Początek pliku: CONTROL + HOME

Koniec pliku: CONTROL + END


2.2 Klawisze zaznaczania


Zaznacz następny znak: SHIFT + Prawa strzałka

Zaznacz poprzedni znak: SHIFT + Lewa strzałka

Zaznacz następne słowo: SHIFT + CONTROL + Prawa strzałka

Zaznacz poprzednie słowo: SHIFT + CONTROL + Lewa strzałka

Zaznacz do końca wiersza: SHIFT + END

Zaznacz do początku wiersza: SHIFT + HOME

Zaznacz do tej samej pozycji pionowej w następnym wierszu: SHIFT + Strzałka w dół

Zaznacz do tej samej pozycji pionowej w poprzednim wierszu: SHIFT + Strzałka w górę

Zaznacz do końca akapitu: SHIFT + CONTROL + Strzałka w dół

Zaznacz do początku akapitu: SHIFT + CONTROL + Strzałka w górę

Zaznacz do końca pliku: SHIFT + CONTROL + END

Zaznacz do początku pliku: SHIFT + CONTROL + HOME

Zaznacz wszystko: CONTROL + A

2.3 Klawisze usuwania


Usuń następny znak: DELETE

Usuń poprzedni znak: BACKSPACE

Usuń zaznaczony tekst: DELETE

Cofnij edycję: CONTROL + Z


3 Skróty klawiszowe w menu i w oknach dialogowych


Aktywuj/dezaktywuj pasek Menu główne: ALT

Menu jeden poziom wyżej: ESCAPE

Poruszanie się pomiędzy elementami Menu: Lewa i prawa strzałka

Poruszanie się w Menu podręcznym: Strzałki w górę i w dół

Uruchomienie elementu Menu: ENTER

Następny element w oknie dialogowym: TAB

Poprzedni element w oknie dialogowym: SHIFT + TAB

Następny element na liście: Strzałka w dół

Poprzedni element na liście: Strzałka w górę

Włącz/wyłącz zaznaczenie w okienku: Spacja

Włącz przycisk: Spacja

Wybierz przycisk radio: klawisze ze strzałkami

Poruszanie się pomiędzy arkuszami z różnymi właściwościami: CONTROL + TAB

Zaawansowane skróty klawiszowe w Windows 7


Win+Up - Maksymalizuj

Win+Down - Przywróć / Minimalizuj

Win+Left - Przenieś w lewo

Win+Right - Przenieś w prawo

Win+Shift+Left - Przenieś na lewy monitor

Win+Shift+Right - Przenieś na prawy monitor

Win+Home - Minimalizuj / Przywróć inne okna

Win+T - Pokazywanie wpisów z paska systemowego

Win+Spacja - Pokaż pulpit

Win+G - Przenieś widgety do innego obszaru

Win+P - Dodatkowe opcje wyświetlania (lustro, rozszerzony pulpit, etc)

Win+X - Centrum Mobilności

Win+# (# = klawisz numeryczny) - Tworzy nową grupę aplikacji na pasku systemowym

Win + + / Win + - (plus i minus) - Przybliżanie i oddalanie

Ctrl+Shift+N - Tworzy nowy folder

Win+[liczba] – Uruchamianie wpiętych do paska zadań programów, nie dotyczy już włączonych

Win+M – Szukaj okna

Win+R – Otwórz “Uruchom” polecenie

Win+E – Uruchom Eksploratora Windows

Win+D – Pokaż pulpit i przywrócić pulpitu (zminimalizować lub przywrócić wszystkie okna

Win+L – Blokowanie komputera

Ctr+Shift+Esc – bezpośredni dostęp do Menadżera zadań
Screamer Radio – skróty klawiszowe


UWAGA! Alt oznacza lewy Alt Znak „+” oznacza, że jest to kombinacja klawiszy.

W – naprzemiennie włącza i wyłącza odtwarzanie stacji

Alt – wchodzi w menu programu

Strzałki lewo prawo przechodzą po nierozwiniętym menu, a strzałka w dół rozwija dane menu.

Alt+S – rozwija menu Stacje

Strzłka w prawo – rozwija podmenu

N – naprzemiennie włącza i wyłącza nagrywanie – niektóre stacje blokują nagrywanie. Wtedy wizualnie przycisk nagrywania jest nieaktywny.

Alt+B – rozwija menu UlubioneStrzałki góra dół regulują głośność radia, ale nie zmieniają głosności komputera.

Wybieranie stacji ze wszystkich dostępnych


 1. Alt+S

 2. Strzałka w dół na By Country

 3. Strzałka w prawo, by rozwinąć podmenu By Country

 4. Strzałką w dół na Europe K-Z

 5. Strzałką w prawo rozwinąć podmenu Europe K-Z

 6. Literą P (szybciej) lub cierpliwie strzałką w dół znaleźć Polanad

 7. Strzałką w prawo rozwinąć podmenu Poland

 8. Strzałkami góra dół wybrać którąś grupę Poland A, Poland B, itd. – to podział alfabetyczny nazw polskich stacji

 9. Strzałką w prawo rozwinąć wybraną grupę

 10. Strząłką w dół znaleźć żądaną stację

 11. Enter aby rozpocząć słuchanie.

 12. Jeśli stacja nie nadaje, czy jej adres w programie Screamer Radio jest nieprawidłowy, to pojawi się komunikat na którym Spacją lub Enterem naciskamy przycisk OK. i rozpocząć szukanie od nowa.

Dodawanie do Ulubionych


 1. Można najpierw zatrzymać słuchanie, aby nie przeszkadzało w słuchaniu komunikatów – literą W.

 2. Alt+B – rozwiń menu Ulubione

 3. Enter na pozycji Add to Favorites

 4. Wpisz swoją nazwę stacji, jeśli słyszana proponowana Ci nie pasuje

 5. Enter, aby zatwierdzić nazwę stacji.

Wybieranie z Ulubionych


 1. Alt+B

 2. Strzałka w dół na żądaną stację

 3. Enter.

Poczta usługi Windows Live – skróty klawiszowe


W programie Windows Live Hotmail wiele typowych zadań można wykonywać wyłącznie przy użyciu klawiatury.

Czynność:

Klawisze:

Usunąć wiadomość

Delete

Utworzyć nową wiadomość

Ctrl+N

Wysłać wiadomość

At+S albo
Ctrl+Enter

Otworzyć wiadomość

Ctrl+Shift+O

Wydrukować wiadomość

Ctrl+Shift+P

Odpowiedzieć na wiadomość

Ctrl+R

Odpowiedzieć wszystkim na wiadomość

Ctrl+Shift+R

Przesłać dalej wiadomość

Ctrl+Shift+F

Zapisać wersję roboczą wiadomości

Ctrl+S

Oflagować wiadomość w celu podjęcia dalszych działań

L

Oznaczyć wiadomość jako śmieć

Ctrl+Shift+J

Oznaczyć wiadomość jako przeczytaną

Ctrl+Q

Oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną

Ctrl+U

Przenieść do folderu

Ctrl+Shift+V

Otworzyć następną wiadomość

Ctrl+.

Otworzyć poprzednią wiadomość

Ctrl+,

Zamknąć wiadomość

Esc

Przeszukać wiadomości e-mail

/

Sprawdzić pisownię

F7

Zaznaczyć wszystko

S, potem A

Usunąć zaznaczenie wszystkiego

S, potem N

Przejść do skrzynki odbiorczej

F, potem I

Przejść do folderu Kopie robocze

F, potem D

Przejść do folderu Wysłane

F, potem S

Uwaga

Moduł sprawdzania pisowni może być niedostępny w niektórych regionach.Skróty klawiszowe JAWS dla Internet Exploter

Ogólne polecenia


Opis

Polecenie

Poprzednia strona

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Następna strona

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przejdź na pasek adresu

ALT+D

Czytaj pasek adresu

INSERT+A

Przenieś kursor JAWS na pasek adresu

INSERT+A szybko dwa razy

Opcje wirtualnego HTML

INSERT+F3

Uaktywnij wskazanie myszą (Mouse Over)

CTRL+ENTER

Polecenia do obsługi łączy


Opis

Polecenie

Lista łączy

INSERT+F7

Następne łącze

TAB

Poprzednie łącze

SHIFT+TAB

Następne odwiedzone łącze

V

Poprzednie odwiedzone łącze

SHIFT+V

Otwórz łącze

ENTER

Otwórz łącze w nowym oknie

SHIFT+ENTER

Następny tekst nie będący łączem

N

Poprzedni tekst nie będący łączem

SHIFT+N

Polecenia do obsługi nagłówków


Opis

Polecenie

Lista nagłówków

INSERT+F6

Następny nagłówek

H

Poprzedni nagłówek

SHIFT+H

Pierwszy nagłówek

ALT+INSERT+HOME

Ostatni nagłówek

ALT+INSERT+END

Następny nagłówek wybranego poziomu

1 do 6

Poprzedni nagłówek wybranego poziomu

SHIFT+1 do 6

Pierwszy nagłówek wybranego poziomu

ALT+CTRL+INSERT+1 do 6

Ostatni nagłówek wybranego poziomu

ALT+CTRL+INSERT+
SHIFT+1
do 6

Polecenia do obsługi formularzy


Opis

Polecenie

Przejdź do pierwszego pola formularza

INSERT+CTRL+HOME

Przejdź do następnego pola formularza

F

Przejdź do poprzedniego pola formularza

SHIFT+F

Przejdź do ostatniego pola formularza

INSERT+CTRL+END

Wejdź w tryb formularzy

ENTER

Wyjdź z trybu formularzy

NUMERYCZNY PLUS

Lista pól formularza

INSERT+F5

Polecenia do obsługi tabel


Opis

Polecenie

Przejdź do następnej tabeli

T

Przejdź do poprzedniej tabeli

SHIFT+T

Przejdź do komórki tabeli (będąc w tabeli)

CTRL+J

Wróć do poprzedniej komórki

CTRL+SHIFT+J

Czytaj bieżącą komórkę

CTRL+ALT+NUMERYCZNE 5

Przejdź do następnej komórki i odczytaj ją

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przejdź do poprzedniej komórki i odczytaj ją

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przejdź do komórki powyżej i odczytaj ją

CTRL+ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejdź do komórki poniżej i odczytaj ją

CTRL+ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przejdź do pierwszej komórki i odczytaj ją

CTRL+ALT+HOME

Przejdź do ostatniej komórki i odczytaj ją

CTRL+ALT+END

Czytaj następny wiersz

KLAWISZ WINDOWS+STRZAŁKA W DÓŁ

Czytaj poprzedni wiersz

KLAWISZ WINDOWS+STRZAŁKA W GÓRĘ

Czytaj Bieżący Wiersz

R lub KLAWISZ WINDOWS+NUMERYCZNE 5

Czytaj wiersz do komórki

LEWY SHIFT+R

Czytaj wiersz od komórki

PRAWY SHIFT+R

Czytaj Bieżącą Kolumnę

C

Czytaj kolumnę do komórki

LEWY SHIFT+C

Czytaj kolumnę od komórki

PRAWY SHIFT+C

Polecenia do obsługi ramek


Opis

Polecenie

Następna ramka

M

Poprzednia ramka

SHIFT+M

Przejdź do ramki numer 1 do 10

Nie przypisane

Lista ramek

INSERT+F9

Polecenia do obsługi elementów


Opis

Polecenie

Następny taki sam element

S

Poprzedni taki sam element

SHIFT+S

Następny inny element

D

Poprzedni inny element

SHIFT+D

Przejdź za element

E

Przejdź przed element

SHIFT+E

Zaznacz cały element

F8

Wyświetl informacje na temat elementu

SHIFT+INSERT+F1

Wyświetl szczegółowe informacje na temat elementu

CTRL+SHIFT+INSERT+F1

Uaktywnij wskazanie myszą (Mouse Over)

CTRL+ENTER

Pozostałe polecenia


Opis

Polecenie

Przejdź do następnego Znacznika Położenia

K

Przejdź do poprzedniego Znacznika Położenia

SHIFT+K

Wyświetl listę, Przejdź do lub Edytuj Znaczniki Położenia

CTRL+SHIFT+K

Przejdź do następnej listy

L

Przejdź do poprzedniej listy

SHIFT+L

Odśwież stronę

F5

Odśwież tryb wirtualny JAWS

INSERT+ESC

Lista przycisków paska narzędzi

INSERT+F8

Przywołaj Wirtualny Kursor do Kursora PC

INSERT+DELETE

Przełącz Wirtualny Kursor

INSERT+Z

Personalizuj stronę web

SHIFT+INSERT+V

JAWS Znajdź Następne

F3

JAWS Znajdź poprzednie

SHIFT+F3

Przejdź do linii

J

Wróć do poprzedniej linii

SHIFT+J

Windows Media Player – skrócona instrukcja obsługi


UWAGA ogólna o używaniu skrótów klawiszowych.

Jeśli jest mowa o skrócie klawiszowym składającym się z dwóch klawiszy, to pierwszy wciskamy i trzymając go naciskamy krótko drugi i puszamy wszystkie klawisze.

Jeśli skrót składa się z trzech klawiszy, to wciskamy dwa pierwsze i trzymamy je wciśnięte, po czym krótko naciskamy trzeci (ostatni) klawisz.

Przykład: Zamykanie programu: lewy Alt F4.

Wciskamy klawisz Alt po lewej od długiego klawisza Spacji i trzymamy go. Wtedy naciskamy krótko klawisz F4 – na górze klawiatury – czwarty przycisk w pierwszej czteroklawiszowej grupie klawiszy. W ten sposób wyłącza się większość programów.


 1. Wkładamy płytę z muzyką lub książką do odtwarzacza w komputerze i zamykamy szufladę.

 2. Płyta z muzyką lub książką powinna zacząć grać w programie Windows Media Player.

 3. Jeżeli płyta nie zacznie grać, tylko komputer mówi komunikat, to strzałkami w górę lub w dół szukamy polecenie: Otwórz używając Windows Media Player i naciskamy Enter.
  Enter to np klawisz na skraju klawiatury po prawej stronie – w klawiaturze numerycznej. W dużej grupie klawiatury (klawiatura główna, klawiatura alfanumeryczna), klawisz Enter znajduje się z prawej strony na brzegu – trzeci klawisz od dołu.

 4. Kiedy płyta gra, możemy sterować jej odtwarzaniem naciskając kombinacje klawiszy:

 1. Ctrl P – pauza / graj (na przemian)
  Ctrl (kontrol) – pierwszy klawisz na dole po lewej stronie – na rogu klawiatury)
  P – z prawej strony głównej części klawiatury, czwarty rząd i czwarty klawisz w tym rzędzie.

 2. Ctrl S – stop
  S – z lewej sstrony klawiatury trzeci rząd i trzecia litera w tym rzędzie.

 3. Ctrl F – następny odcinek książki lub następna piosenka z płyty
  F – trzeci rząd, piąta litera

 4. Ctrl B – poprzedni odcinek lub poprzednia piosenka
  B – nad klawiszem Spacja, praktycznie na środku. Dokładnie drugi rząd i szósty klawisz w tym rzędzie.

 1. Po zakończeniu słuchania musimy zamknąć program odtwarzający:
  lewy Alt F4
  Lewy Alt jest trzecim klawiszem od lewej w pierwszym rzędzie klawiszy od dołu. Inaczej można go znaleźć jako pierwszy klawisz na lewo od klawisza Spacji (długi klawisz na dole klawiatury).

UWAGA!


Czasem jak odtwarzacz nie reaguje, to znaczy, że jego okienko nie jest aktywne.

Uaktywniamy je naciskając:


lewy Alt Tabulator (klawisz T ze strzałkami)

Klawisz Tabulator, inaczej Rab znajduje się z lewej strony – czwarty klawisz od dołu – na samym brzegu.


Skróty klawiszowe Winamp

Otwieranie


L – otwórz plik

Shift+L – otwórz folder (katalog)


Skróty podczas odtwarzania


Z – poprzedni utwór

X – Start

C – Pauza

V – Stop


B – Poprzedni utwór

Ctrl+Z – pierwszy utwór na liście odtwarzania

Ctrl+B – ostatni utwór na liście odtwarzania

M – włączanie/wyłączanie wyciszania

S – włączanie/wyłączanie trybu losowego odtwarzania

V – włącaza i wyłącza naprzemiennie okno video programu Winamp.


Scalanie książek Daisy do formatu Czytak za pomocą programu Czytak manager.


 1. Dodajemy pliki mp3 książki w formacie Daisy do projektu – skrót F5. Otworzy się klasyczne okno Otwórz systemu Windows. Przeszukujemy folderu w celu dodania plików mp3 za pomocą klasycznych skrótów: backspace – wyjście z folderu o poziom wyżej, Enter wejście do folderu. Kiedy znajdziemy folder książki Daisy to zaznaczamy wszystkie pliki mp3 Cltr+A i klawiszem Enter otwieramy je, czy raczej dodajemy do projektu.

UWAGA! Jeśli chcemy dodać do książki w formacie Czytak zapowiedzi numerów odcinków, musimy przed rozpoczęciem scalania sprawdzić poprzez menu kontekstowe pliku mp3 książki Daisy jakie parametry ma ten plik. Chodzi o bitrate i częstotliwość. Wówczas do folderu instalacyjnego programu Czytak manager (zazwyczaj C:\Program Files\Czytak) dodać folder odcinki z plikami zapowiedzi odcinków w dokładniej tej samej jakości co pliki mp3 scalanej książki Daisy. Jeśli pliki odcinków nie będą tej samej jakości, to scalona książka nie będzie odtwarzała się poprawnie.

 1. Jeśli chcemy wstawić odcinki, z menu Narzędzia wybieramy stosowne polecenie Wstaw odcinki. Rozwijamy Alt+N menu Narzędzia i strzałką w dół wybieramy Wstaw odcinki, a potem Enter. Po chwili dostaniemy komunikat, ze odcinki zostały dodane. Naciskamy Spacje na potwierdzenie przycisku OK.

 2. Pozostaje scalić książkę. Naciskamy F12 i w polu nazwa pliku wpisujemy nazwę pod jaką ma się scalić plik ksiązki.

 3. Dla uproszczenia warto przed scalaniem założyć na dysku D: folder Scalone i potem po wciśnięciu klawisza F12 wystarczy wpisać w polu nazwa pliku jego nazwę poprzedzoną ścieżką docelową: D:\Scalone\(i po ukośniku - nazwa pliku), po czym stawiamy Enter.

 4. Otworzy się okno scalania. Tabulatorem przechodzimy na przycisk Rozpocznij i naciskamy Spację.

 5. Scalanie może, w zależności od wielkości książki i szybkości komputera, trwać od kilku sekund do kilku minut. Na zakończenie usłyszymy przytłumiony gong.

 6. Przechodzimy Tabulatorem na przycisk Zamknij i naciskamy Spację.

 7. Alt+F4 zamykamy program Czytak manager.
Pobieranie 115 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna