Wstęp do baz danych


Algorytm blokowania dwufazowegoPobieranie 8.37 Mb.
Strona88/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   97

Algorytm blokowania dwufazowego


Najszerzej stosowanym w praktyce jest algorytm blokowania dwufazowego (two-phase locking) oznaczony przez 2PL. Istotą tego algorytmu są następne założenia:

  • Każda transakcja zawiera dwie fazy: fazę blokowania (ekspansji) oraz fazę odblokowania (zwijania).

  • W fasie blokowania transakcja musi uzyskać blokady wszystkich danych, do których będzie dokonywać dostępu. Moment założenia wszystkich żądanych blokad, równoznacznych z zakończeniem fazy blokowania, jest nazywany punktem akceptacji (commit point).

  • W fazie odblokowania (po operacji commit lub rollback), następuje zdejmowanie wszystkich nałożonych blokad. Ponadto w fazie tej nie można zakładać nowych blokad.

Diagram czasowy fazę blokowania (ekspansji) oraz fazę odblokowania (zwijania) jest pokazany na rys. 44.

W algorytmie 2PL odczyt danej możliwy natychmiast po nałożeniu blokady tej danej, a więc w fazie blokowania , natomiast zapis jest możliwy dopiero w po osiągnięciu przez transakcję punktu akceptacji, a więc w fazie odblokowania.Operacja zapisu jest wykonywana następująco. Założenie blokady wyłącznej („dla zapisu” (Write) ) jest równoznaczne z wykonaniem zapisu wstępnego w obszarze roboczym związanym z zapisywaną daną. Zapis właściwy jest realizowany dopiero w fazie odblokowania, w momencie zdejmowania blokady tej danej na podstawie zawartości obszaru roboczego.
Tablica 14 . Przykład protokołu dwufazowego .

Transakcja realizuje operacje przelewu kont. Transakcja realizuje operacje kapitalizacji kont. Dla początkowego stanu kont =100,

Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu