Wstęp do baz danychPobieranie 8.37 Mb.
Strona84/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   97

Metody blokowania danych.

Blokowanie to jest protokół, który jest wykorzystywany dla równoległego dostępu do danych przez różnych transakcji. Z każdą daną X jest związana blokada (lock). Kiedy niektóra transakcja otrzyma dostęp do danych, mechanizm blokowania nie dopuści się dostęp do tych samych danych od innych transakcji.

Wyróżniają się dwa podstawowe typy blokad:

  • blokadę współdzieloną (shared lock),

  • blokadę wyłączną ( exclusive lock).

Operacje na danej nie powodujące jej uaktualnienia powinny być poprzedzone założeniem blokady współdzielonej. Operacje uaktua¼niające daną po¼inny być poprzedzonej założeniem na niej blokady wyłącznej.

Ze względu na proces blokowania, dane w bazie danych mogą występować w jednym z trzech stanów:  • dana nie zablokowana 0

  • dana zablokowana dla odczytu Read (współdzieloną - shared lock)

  • dana zablokowana dla zapisu Write (wyłączną - exclusive lock).

Blokada może być ustalona dla różnych poziomów detalizacji danych:

Realne blokada realizuje się za dopomogą oddzielnych bitów w polu danych. Wartość tych bitów odpowiada typu blokady. Mechanizm blokowania zawiera zasoby sterowania kolejkami dla blokowania danych.

Główne reguły protokołu blokowania danych:  • Transakcja która ustaliła się blokadę danej „dla odczytu” (Read) może tylko czytać oraz nie może tę daną uaktualnić.

  • Transakcja która ustaliła się blokadę danej „dla zapisu” (Write) może czytać oraz uaktualnić tę daną.

  • Transakcja realizuje się zgodnie z protokółem blokowania dwóch fazowego(two-phase locking): wszystkie operacje blokowania poprzedzają pierwszą operację odblokowania.

Operacja czytania transakcji nie jest operacją konfliktową, dlatego blokada „dla odczytu” (Read) jednej danej może być ustalona jednoczesne przez wielu transakcji. Natomiast blokada „dla zapisu” (Write) operacji transakcji blokuje dostęp do danej przez inne transakcji.


Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu