Wstęp do baz danych


Relacyjny model danych (Relation model)Pobieranie 8.37 Mb.
Strona8/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   97

Relacyjny model danych (Relation model)

Główne definicje


Relacyjny model danych – to jest ideologia informatyczna dotycząca organizacji baz danych, oparta o pojęcie matematyczne relacji i zaproponowana przez E.F.Codda z IBM w 1970 r.

Definicja.

N – wymiarowa relacja – to jest podzbiór iloczynu kartezjańskiego pewnych zbiorów .

Wyrażenie matematyczne relacji ma następny wygląd:,

gdzie - iloczyn kartezjański .

Źródłowe zbiory mają jeszcze nazwę dziedziny czyli domeny (Domains).
Iloczyn kartezjański – to jest komplet wszystkich możliwych kombinacji, każda z których zawiera N elementów (komórek), oraz każdy element której należy do swej domeny.

Rozpatrzymy przykład przedstawiony na rys. 18.Iloczyn kartezjański zawiera 18 trójek. Każda trójka – to są następne elementy:

  1. Nazwisko studenta

  2. Nazwisko dyscypliny

  3. Ewentualna ocena na egzaminieSytuacja rzeczywista polega na tym, że każdej dyscyplinie dla każdego studenta może odpowiadać tylko jedna ocena, albo w ogóle nie być oceny, jeśli egzaminu jeszcze nie było. Relacja R na rys.18 odwzorowuje tą sytuację i zawiera tylko 4 wiersze tablicy.

Relacja jest podstawowym pojęciem relacyjnego modelu danych, jednakże w ramach tego modelu ona ma nieco inne znaczenie równoważne – to jest tablica, która ma kolumny, odpowiadające domenom, a wiersze – to są komplety z N liczb, gdzie N – ilość komórek w wierszu. Wejście domeny w tablice nazywa się atrybutem (attribute) relacji.

Jedna domena może kilka razy wchodzić do tablicy pod różnymi atrybutami. Na przykład, (R=Nazwisko_Studenta,Ocena_praktycznych_zajęć,Ocena_na_egzaminie) – drugi i trzeci atrybuty są połączone z domeną OCENY_W_UCZELNIE (3,4,5).
Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu