Wstęp do baz danych


Logiczne modele danych Model hierarchiczny (hierarchical model)Pobieranie 8.37 Mb.
Strona6/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97

Logiczne modele danych

Model hierarchiczny (hierarchical model)


Model hierarchiczny to jest model danych, łączące wszystkie rekordy we wspólnej strukturze drzewa. Na korzeniu drzewa (hierarchii) znajduje się jeden typ rekordu, który ma 0 czy wiele typów rekordów podległych. Każdy typ podległy może mieć też 0 lub wiele innych typów rekordów podległych. Jakikolwiek rekord, oprócz korzeniowego, może mieć tylko jeden rekord macierzysty (parent record).

Przykład modelu hierarchicznego pokazany na rys.16.

Główne komponenty informacyjne w modelu hierarchicznym są następne:

Pole danych (data field) to jest minimalny, niepodzielny element danych, który jest dostępny dla użytkownika przez DBMS.

Typ segmentu (type of a segment) to jest zbiór rekordów homogenicznych, które mają jedno imię i identyczne pola danych.

Egzemplarz segmentu (albo po-prostu segment) (Copy of a segment) - to jest zbiór wartości pól, które składają jeden rekord.

Na rys.16 pokazany przykład modelu hierarchicznego bazy danych klientów. Tu są kilka typów segmentów. Typ segmentu „Client” jest korzeniowym. Każdy egzemplarz segmentu „Client” jest związany z jednym albo z wielu egzemplarzami segmentu „Order”. Podobnie każdy egzemplarz segmentu „Order” może być związany z egzemplarzami segmentów „Product” i „Trade agent”.

Każdy rekord (segment) zawiera odpowiednie pola. Przykład pól dla segmentu „Client” pokazany jest na rys.16. Pomiędzy segmentami w modelach hierarchicznych może być definiowany związek „jeden-do-wielu” czy „jeden–do–jednego”. Rekord, odpowiadający elementu „jeden” tego związku - jest macierzysty, a elementu „wielu” jest podległy. W modelach hierarchicznych dla każdego rekordu może być tylko jeden rekord macierzysty, przy czym każdy rekord, może być macierzystym dla wielu rekordów.

W pokazanym na rys 16 schemacie bazy danych niemożliwe równoczesne istnienie związków („Order” - > „Trade agent”) oraz („Trade agent” - > ”Order”). Poszukiwania informacji pro ordery, które są związane z pewnym agentem , jest niemożliwe.

Model hierarchiczny był pierwszym modelem danych i wiąże się z systemem IMS firmy IBM.

Wady modelów hierarchicznych:  1. Niemożliwym jest przechowywanie rekordów, które nie mają rekordów macierzystych. Na przykład, skasowanie jednego rekordu segmentu typu „Client” skasuje związane z nim rekordy „Order”, :Product” i „Trade agent”. Dla nowych egzemplarzy segmentu typu „Client” trzeba wielokrotnie te rekordy stwarzać.

  2. Niemożliwym jest realizacja związków typu „wiele do wielu”, na przykład związek („Product” -> „Order”) jest niedopuszczalny.

Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu