Wstęp do baz danych


Architektura baz danych Trzywarstwowa architektura ANSIPobieranie 8.37 Mb.
Strona4/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97

Architektura baz danych

Trzywarstwowa architektura ANSI


Powinna być jedyna koncepcja przy tworzeniu wszystkich baz danych. Koncepcja musi zapewnić przewagi bazy danych przed systemami plików. Ta koncepcja musi być odpowiednia do standardów światowych. Tym standardem jest trzech poziomowy model ANSI (American National Standarts Institute). Rozpatrzymy ten standard. On zawiera 3 poziomy (rys. 10):

  1. Zewnętrzny (External Level)

  2. Pojęciowy (Conceptual Level)

  3. Wewnętrzny lub fizyczny (Internal Level, Phisycal Level).

Zewnętrzny poziom (External Level) - odzwierciedla specyficzne definicje każdego użytkownika (i ego aplikacji) na strukturę danych. Każda aplikacja ma dostęp i przetwarza tylko te dane, które są jej potrzebne. Na przykład, system podziału prac na firmie wykorzystuje wiadomości o kwalifikacji pracownika. Dla tego systemu nie potrzebne są dane o np. wynagrodzeniu pracownika, ego adresie, numerze telefonu itd. Te wiadomości interesują oddział kadrów i kwestura.

Pojęciowy poziom (Conceptual Level) – BD prezentowana w postaci schematu konceptualnego, który jednoczy dane zewnętrznego poziomu z których korzystają wszystkie użytkownicy z ich aplikacjami. Pojęciowy poziomto jest ogólny model przedmiotów rozważań (universe of discourse), które wyznaczają wszystkie obiekty bazy danych. Ten model nie bierze pod uwagę kwestii fizycznej realizacji danych.

Wewnętrzny (fizyczny) poziom (Internal Level , Phisycal Level). Wyznacza jak dane będą przechowywane w pamięci zewnętrznej.

Trzywarstwowa architektura umożliwia logiczną i fizyczną niezależność danych.Logiczna niezależność – umożliwia zmianę jakiejkolwiek aplikacji bez potrzeby zmian w innych aplikacjach.

Fizyczna niezależność - podaje możliwość przeniesienia informacji na inne plikowe systemy, komputery, dyski itd., przy czym wszystkie aplikacje zostają użytecznymi. Na rys.11 umownie przedstawiono niezależność warstwową.Na rys.12 jest przedstawiony przykład opisy bazy danych na trzech warstwach. Dwa użytkownika mają różne schematy bazy danych na poziomie zewnętrznym. Konceptualny schemat na poziomie pojęciowym (Conceptual Level) jednoczy wszystkie schematy poziomu zewnętrznego. Na wewnętrznym (fizycznym) poziomie powstają opisy struktury plików oraz ich rekordów. Wewnętrzne opisy – to wynik pracy zasobów DBMS. Użytkownicy nie mają bezpośrednio dostępu do tych zasobów.
Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu