Wstęp do baz danych


Przykład projektowania bazy danychPobieranie 8.37 Mb.
Strona26/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   97

Przykład projektowania bazy danych

Etap planowania projektu bazy danych


Opracowanie modeli zewnętrznego poziomu bazy danych.

Baza danych musi zawierać dani pro tematy projektów dyplomowych Wydziału Elektroniki. Zewnętrzny poziom bazy danych składają następne komponenty informacyjne : • Tematy prac dyplomowych

 • Zakresy tematów

 • Dyplomanci (Studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich)

 • Promotorzy prac dyplomowych

 • Recenzenci prac dyplomowych.

Określenie procesów biznesowych modeli:

 • Przy stworzeniu nowego tematu promotor czyta poprzednią informację z bazy danych pro wszystkie tematy w wyznaczonym zakresie dziedziny przedmiotową.

 • Przy zatwierdzeniu nowego tematu kancelaria dziekanatu wnosi dani do bazy danych pro ten temat.

 • Przy wyboru tematu student czyta informacje pro wszystkie tematy oraz ich promotorów w wyznaczonym zakresie dziedziny przedmiotową.

 • Dziekanat wnosi dani pro studenta przy zatwierdzeniu wykonawcą tematu.

 • Promotor czyta dani pro recenzentów przy poszukiwaniu recenzenta danego tematu.

Z punktu wzoru użytkownika dani muszą być połączone w taki sposób:


Grupy atrybutów bazy danych

Temat

Zakres

Dyplomant

Promotor

Recenzent


Werbalny opis modelu danych.

Użytkownikami bazy danych są :Baza musi zawierać dane pro:

 • tematy prac dyplomowych,

 • wykonawców,

 • zakresy tematów,

 • daty zgłoszenia tematów katedrą,

 • daty wydania tematów wykonawcą,

 • daty obrony tematów,

 • dyplomantów,

 • promotorów,

 • daty zgłoszenia tematów promotorem,

 • daty wydania recenzji,

 • recenzentów,

 • opisy zgłoszonych tematów,

 • plany realizacji tematów,

 • itp.

Słownik danych :


Temat

Nazwisko atrybutu

Opis atrybutu

Format danych

Id_temat

Identyfikator tematu

liczbowy

Nazw_t

Nazwisko tematu

Tekstowy (30)

Data_zl

Data zgłoszenia tematu

data

Data_wyd

Data wydania tematu

data

Data_obr

Data obrony projektu

data

Opis_pr

Opis projektu

Tekstowy (120)

Plan_pr

Plan projektu

Tekstowy (120)

literat

Literatura

Tekstowy (120)
Zakres

Nazwisko atrybutu

Opis atrybutu

Format danych

Id_zakr

Identyfikator zakresu

liczbowy

Nazwa_zakr

Nazwisko zakresu tematu

Tekstowy (40)
Dyplomant

Nazwisko atrybutu

Opis atrybutu

Format danych

Id_dypl

Identyfikator dyplomanta

liczbowy

Nazwisko_d

Nazwisko dyplomanta

Tekstowy (30)

Imie_d

Imię dyplomanta

Tekstowy (30)

kierunek

Kierunek studiów dyplomanta

Tekstowy (40)

specjal

Specjalność studiów dyplomanta

Tekstowy (30)

Kurs_t

Kurs studiów dyplomanta

Tekstowy (30)

Adres_d

Adres mieszkania dyplomanta

Tekstowy (60)

Telefon_d

Telefon dyplomanta

Tekstowy (12)

Data_ur

Data urodzenia dyplomanta

data

Miej_ur

Miejsce urodzenia dyplomanta

Tekstowy (30)
Promoter

Nazwisko atrybutu

Opis atrybutu

Format danych

Id_pr

Identyfikator pracownika

liczbowy

Nazwisko_p

Nazwisko pracownika

Tekstowy (30)

Imie_p

Imię pracownika

Tekstowy (30)

St_nauk

Stopień naukowy

Tekstowy (30)

katedra

Katedra

Tekstowy (40)

Nr_pokoju

Numer pokoju

Tekstowy (10)

Data_pr

Data recenzji promotorem

data
Recenzent

Nazwisko atrybutu

Opis atrybutu

Format danych

Id_pr

Identyfikator pracownika

liczbowy

Nazwisko_p

Nazwisko pracownika

Tekstowy (30)

Imie_p

Imię pracownika

Tekstowy (30)

St_nauk

Stopień naukowy

Tekstowy (30)

katedra

Katedra

Tekstowy (40)

Nr_pokoju

Numer pokoju

Tekstowy (10)

Data_pr

Data recenzji recenzentem

data


Reguły tworzenia nazw danych.

Nazwy nowych danych składają się z pierwszych trzech liter – nazw tabeli oraz z nazw nowego atrybut przez symbol „_”. Na przykład: Rec_newatrybut.Wyznaczenie wymóg do całej bazy danych oraz do konkretnych grup danych.

Baza danych nie może zawierać powtarzających atrybutów. Wszystkie zmiany dokonywają się tylko w jednym miejsce jednego atrybutu.Etap projektowania bazy danych


Normalizacja

Rezultat normalizacji:


Projektowanie modelu konceptualnego

Rezultat:

Projektowanie modelu fizycznego

Rezultat:


Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu