Wstęp do baz danychPobieranie 8.37 Mb.
Strona2/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97

Systemy plików


Systemy plików są pierwszymi zasobami automatyzacji komputerowej.

Plikiem nazywamy sekwencję rekordów, która ma imię i jest przechowywana w zewnętrznej pamięci komputera.

Plik może być wykorzystywany przez jedna lub kilka aplikacji.Aplikacja - to jest program, przeznaczony dla automatyzacji funkcji i zadań systemu informacyjnego .

Aplikacji składają oprogramowanie systemu informacyjnego. Miejsce systemu informacyjnego we współczesnym zakładzie umownie pokazano na rys 1.

Dostęp do pliku z aplikacji urzeczywistni się za pomocą systemu sterowania plikami, który jest częścią systemu operacyjnego. Każda aplikacja wykorzystuje następny zestaw operacji:


 • Stworzyć plik (Create File)

 • Otworzyć plik (Open File)

 • Zamknąć plik (Close File)

 • Odczytać rekord (Read record)

 • Zapisać rekord (Write record).

Przykład magazynowania informacji przy pomocy systemu plików pokazany jest na rysunku 2. Tu umownie przedstawiona struktura zakładu pracy, mającego kilka oddziałów (departamentów). W każdym oddziale wykonują się zadania informacyjne, związane z działalnością zakładu. Zadaniom informacyjnym odpowiadają aplikacji. Każda aplikacja ma dostęp do jednego lub wielu plików. Aplikacji mogą wspólnie korzystać z pewnych plików. Pliki mogą być przekazywane innym oddziałom, jeśli tego potrzebują wymagania funkcjonalne.

Przy magazynowaniu informacji przez system plików, każda aplikacja powinna „znać” z dokładnością do 1 bita strukturę rekordów odpowiedniego pliku. To wymaganie związane jest ze specyfiką działania systemów operacyjnych.Główne wady systemów plików:

 • Izolowanie danych

 • Dublowanie danych

 • Zależność od danych

 • Niekompatybilność plików

Rozpatrzymy każdą z tych wad.

Izolowanie danych. Powstaje, kiedy dane są izolowane w osobnych plikach. Dostęp do nich jest utrudniony. Na przykład (rys.3), dla stworzenia pliku Kontrakty (Contracts) w departamencie C trzeba zmodyfikować plik Wynajęci potencjalne (Renters), który jest stworzony w departamencie A, oraz zmodyfikować plik Nieruchomości (Property forRent), który jest stworzony w departamencie B. Te pliki, zgodnie z wymogami funkcjonalnymi, są stworzone i obsługiwane, w innych departamentach. Wszystkie te pliki powinny mieć najbardziej aktualne informację, inaczej plik Kontrakty będzie błędny. I tu powstaje problem: departament C nie jest odpowiedzialnym za uaktualnienie informacji w departamentach A i B. W praktyce w departamencie C muszą być stworzone wszystkie potrzebne pliki. Sytuacja pogarsza się tym, że takich plików staje dużo. Skutkiem tego jest decentralizowana praca z danymi, kiedy pliki danych muszą mieć kopie w różnych departamentach.Dublowanie danych. Dublowanie jest skutkiem izolowania danych, prowadzi do nieekonomicznego zastosowania sprzętu oraz do naruszenia integralności danych. Ta sytuacja polega na tym, że te same dane w różnych departamentach mogą być sprzecznymi. Na przykład, zmiany danych o pracownikach mogą być wykonane tylko w departamencie A. W innych kopiach tego pliku, w innych departamentach pewny czas będzie zostawać stara informacja. Ten przykład pokazano na rys. 4. Departament E tu dubluje wszystkie dane innych departamentów.

Zależność od danych. Fizyczna struktura rekordów plików i sposoby dostępu do nich muszą być wyznaczone we wszystkich aplikacjach, które używają te pliki. Jakakolwiek zmiana struktury rekordów w pliku potrzebuje, oprócz stworzenia nowego pliku i kopiowania do niego wszystkich rekordów, również wprowadzenia zmian we wszystkich aplikacjach, które mają dostęp do tego pliku. Ta sytuacja jest pokazana na rys. 5. Tu trzeba zmienić długość dwóch rekordów w pliku, mającego związki z wielu aplikacjami. Na rysunku pokazano kroki, które trzeba wykonać.

Niekompatybilność plików. Różne aplikacje mogą być zaprogramowane w różnych językach programowania, poza tym różne systemy programowania mają różne formaty danych. Skutkiem tego jest sytuacja, że pliki, stworzone w różnych systemach programowania będą niekompatybilne.. Ta sytuacja jest pokazana na rys. 6.

Główne przyczyny wad systemów plików :

 1. Definicja danych zlokalizowana w aplikacjach, i nie jest przechowywana osobnie od nich.

 2. Bezpośredni dostęp do danych dokona się bezpośrednio z poziomu aplikacji, a nie z poziomu jednorodnych metod dostępu.
Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu