Wstęp do baz danychPobieranie 8.37 Mb.
Strona17/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   97
, tzn., że one muszą mieć identyczne stopnie oraz identyczne konsekwentności atrybutów, i na identycznych pozycjach w różnych schematach powinny być atrybuty z tych samych domen.

Dla relacji (R1) z ilością wierszy – I, relacji (R2) z ilością wierszy – J, będziemy mieć relację (R3) z ilością wierszy (I+J), jeżeli w relacjach (R1) oraz (R2) nie będą identycznych wierszy.

Wyrażenie matematyczne Sumy zbiorów ma następny wygląd:R3 =(R1) union (R2).

Przykład. Zadano 3 relacje R1,R2,R3, mające równoznaczne schematy:
Każda z tych relacji odwzorowuje dane o studentach jednego Wydziału. Uczelnia ma trzy wydziały. Trzeba skonstruować relację, która odwzorowuje dane o wszystkich studentach Uczelni.

Rozwiązanie:

R4 = (R1) union (R2)

R5 = (R4) union ( R3).5.Różnica relacji (Set difference)to jest operator, pozwalający z dwóch relacji R1 i R2 stworzyć nową relację R3 zawierającą wszystkie wiersze R1, których nie zawiera relacja R2.

Schematy relacji (R1) oraz (R2) powinny być równoznaczne, tzn., że one muszą mieć identyczne stopnie oraz identyczne konsekwentności atrybutów, i na identycznych pozycjach w różnych schematach powinny być atrybuty z tych samych domen.

Wyrażenie matematyczne Różnica relacji ma następny wygląd:

R3 =(R1) difference (R2).

Przykład. W bazie danych fabryki, zawierającej 3 oddziały fabryczne, są zadane relacji:

R1 – spis artykułów, które produkuje oddział fabryczny #1,

R2 - spis artykułów, które produkuje oddział fabryczny #2,

R3 - spis artykułów, które produkuje oddział fabryczny #3.

Przy pomocy algebry relacji skonstruować nową relacje, zawierającą artykuły unikalne, produkowane w oddziałach fabrycznych.

Rozwiązanie:

R4 = (R1) difference (R2) – to jest spis artykułów, które produkuje oddział fabryczny #1 oraz jednocześnie nie produkuje oddział fabryczny #2.

R5 = (R4) difference (R3) - to jest spis artykułów, które produkuje oddział fabryczny #1 oraz jednocześnie nie produkują oddziały fabryczne #2 i #3.

Ćwiczenia: 1).Otrzymać resztę relacji, dla innych oddziałów fabrycznych.

2).Wymyślić inne przykłady.

6.Przecięcie (iloczyn) relacji (Intersection) – to jest operator, pozwalający z dwóch relacji : R1 oraz R2 , stworzyć nową relację R3, zawierającą wszystkie wierszy R1, które są jednocześnie obecne w relacji R2.

Schematy relacji (R1) oraz (R2) powinny być równoznaczne, tzn., że one muszą mieć identyczne stopnie oraz identyczne konsekwentności atrybutów, i na identycznych pozycjach w różnych schematach powinny być atrybuty z tych samych domen.

Wyrażenie matematyczne Przecięcie relacji ma następny wygląd:

R3 =(R1) intersection (R2).

Operacja Przecięcie relacji ma związek z operacją Różnica relacji. Na przykład:

R3 = (R1) difference (R2)

R4 = (R1) difference (R3)

R4 = (R1) intersection (R2)

Ćwiczenia:1) Udowodnić te równości

2) Wymyślić przykłady dla tej operacji.Pobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu