Wstęp do baz danychPobieranie 8.37 Mb.
Strona16/97
Data29.10.2017
Rozmiar8.37 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   97
2.)
Pierwsza relacja zawiera wszystkie grupy studentów Uczelni z takimi atrybutami:

  • Gr – numer grupy,

  • Speciality – specjalność wykształcenia.

  • Fakulty – Widział Uczelni, gdzie jest ta grupa.

Druga relacja zawiera spis wszystkich studentów Uczelni z takimi atrybutami:

  • PaspNum – numer legitymacji (indeks),

  • Name – nazwisko studenta,

  • SGr – numer grupy.

Trzeba skonstruować relację zawierające : nazwisko studenta , dani legitymacji, Widział wykształcenia. Schemat nowej relacji musi mieć następny wygląd:

Relacji R1 oraz R2 z danymi są pokazane na rys.21. Na tym rys. Jest pokazany także rezultat iloczynu kartezjańskiego tych relacji:

R3 = (R1) product (R2).

Analiza wierszy relacji R3 pokasuje, że niektóre z tych wierszy nie mają sensu. Na przykład, nie mają sensu wierszy : 2,3,4, 6,7,8. Wiersza np. 2 jest otrzymana za pomocą konkatenacji wierszy 1 z relacji R1, mający wartość atrybutu: Gr =Pr01 , z wierszą 2 relacji R2, mający inny kod grupy studentów : SGr = MP22.

Żeby wyeliminować niepożądane wierszy, trzeba wykorzystać operator selekcji:

R4 = select (R3) ( Gr = SGr)

Relacja R4 zawiera tylko te wierszy, gdzie wartości Gr oraz SGr są identyczne. Relacja R4 zawiera zbyteczne atrybuty, dlatego realizujemy operację projekcji:

R5 = project (R4) (PaspNum,Name,Faculty).

Rezultat odwzorowania relacji R5 jest pokazany na rys. 22.

Wszystkie operacji algebry relacyjnej dla tego przykładu mają następny wygląd:

R3 = (R1) product (R2)

R4 = select (R3) ( Gr = SGr)

R5 = project (R4) (PaspNum,Name,Faculty).Ćwiczenie: Otrzymać relację, która odwzorowuje z relacji (R1) oraz(R2) spis studentów Wydziału Elektroniki.

4. Suma zbiorów (Union) – to jest operator, pozwalający z dwóch zadanych relacji (R1) oraz (R2) stworzyć nową relację (R3), która zawiera wszystkie wierszy (R1) oraz (R2).

Schematy relacji (R1) oraz (R2) powinni być równoznaczniPobieranie 8.37 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   97
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu